Tuyệt chiêu làm bài đọc hiểu môn Tiếng Anh thi THPT quốc gia | Aviationaustralia.asia

Nhiều bạn ngại làm phần đọc hiểu của bài thi tiếng Anh vì nó dài và rất khó. Với thủ thuật dưới đây, bạn có thể quay lại và không bỏ sót câu nào trong bài.

Chia thời gian

Với thời lượng 60 phút, 50 câu hỏi, bạn có thể phân bổ thời gian của mình như sau:

  • 25 phút đầu tiên là bắt đầu hiểu câu và hiểu câu (đặt câu, sửa lỗi, tìm từ đồng nghĩa-trái nghĩa, viết lại câu …
  • Còn 35 phút để làm phần đọc hiểu (thường là 3 bài).

Đọc hiểu là một trong những vấn đề gặp phải trong đề thi THPT quốc gia

Mức độ Đọc hiểu

1 / Làm sạch đường

Quy tắc đầu tiên khi làm bài đọc hiểu văn bản là đọc lướt toàn bộ văn bản để nắm được ý chính và nội dung của văn bản. Đừng bao giờ cố gắng dịch toàn bộ câu chuyện, điều đó gây mất thời gian và khó chịu. Ý chính thường nằm trong câu đầu tiên. Nếu một đoạn văn bắt đầu bằng một câu hỏi hoặc một lời giới thiệu, ý chính thường sẽ xuất hiện ở cuối.

2 / giải quyết các câu hỏi từ vựng

Sau khi bạn hiểu ý chính của đoạn văn, hãy đọc các câu hỏi và bắt đầu đặt câu từ vựng.

Loại 1: Câu hỏi bằng lời (câu hỏi liên quan đến từ vựng)

  • Anh ấy / Họ, Họ, Những người … trong dòng “-” tham chiếu đến “-” (Từ Anh ấy / Họ, Họ, Những người … trong số dòng … để chỉ điều gì đó …)

=> Với dạng này chỉ cần nhìn câu trước từ là có thể giải được.

Loại 2: Câu hỏi từ vựng (câu hỏi từ vựng)

  • Từ … trong dòng … có thể được thay thế bằng …
  • Từ … in line … là nghĩa gần nhất / đối lập với …

(Từ / từ nào … trong mã dòng … có thể được thay thế bằng gì?)

=> Với dạng này, bạn cần đọc cả câu để hiểu nghĩa thực của từ. Với một từ mới mà bạn chưa biết nghĩa, bạn có thể thử kết hợp cả 4 phương án trong một câu để có câu trả lời.

3 / Thực hiện các câu hỏi thông tin trong bài báo

Những câu hỏi như thế này phức tạp hơn những câu hỏi từ vựng.

Dạng 1: Theo đoạn văn, tại sao / cái gì / như thế nào …? (Theo kinh thánh, Tại sao? Gì? Làm sao?…)

Dạng 2: EXCEPT… (trừ khi), KHÔNG được đề cập…. (không được đề cập), RẤT có thể là… (không chắc…)

=> Với hai dạng bài này, thí sinh phải chú ý hiểu các từ khóa trong câu hỏi và trong bài. Để trả lời bạn phải tìm một đoạn văn có chứa từ này. Đặc biệt lưu ý thứ tự 2 để không bị nhầm lẫn và chọn nhầm.

3 / Nội dung câu hỏi

Loại 1: Chủ đề / ý chính / chủ đề của đoạn văn này là gì? (Chủ đề của câu chuyện là gì?)

Dạng 2: Có thể suy ra từ đoạn văn rằng…

Tại sao tác giả lại đề cập đến ____? (Tại sao tác giả đề cập đến…?)

Mục đích chính của người viết trong đoạn 2/3 là … (Mục đích chính của người viết trong đoạn 2/3 là …)

Ý kiến ​​của tác giả về ____ là gì? (Ý kiến ​​của tác giả được thể hiện trong bài báo là gì?)

=> Với 2 dạng trên, câu trả lời thường nằm ở đầu hoặc cuối đoạn văn. TÂM TRÍ: Chủ đề của toàn bộ bài luận cần bao hàm tất cả nội dung, không chỉ là ý chính của đoạn 1 hoặc đoạn 2.

Lời khuyên

  • Thêm từ vựng mới
  • Cố gắng làm thêm bài đọc hiểu mỗi ngày để nâng cao trình độ của mình
  • Đọc về sở thích và mối quan tâm của bạn bằng tiếng Anh
  • Trong kỳ thi lý thuyết không bỏ sót một câu nào kể cả những câu bạn không biết

Suzy

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_fullsetting ": 0," setting_process_fullsetting ": 0 , "setting_tag_position": "", "setting_include_wordpress": 0, "setting_include_wordpress_team": 0, "use_resize_image": "1", "use_resize_image_product": 0, "resize_image_tiny": 60_ "resize_image_image 0," size " size_image_min_height ": 0," size_image_position ": 230," resize_image_normal_height ": 0," size_image_max ": 690," size_image_max_height ": 0," _ news_news_ "1 small" 120 "," resize_news_image_heize_thumbnail: " "200", "resize_news_image_normal": "420", "resize_news_image_normal_height": "280" _, "resize_0" 400_height "," size_mobile_image_width ": 0," size_mobile_image_height ": 0," size_mobile_news_image "resize": 0, size_mobile_news_image "resize" 0, "setting_signature_on": "1", "setting_signature_text": "", "mail_type": "sm tp "," mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe "," gmail_smtpuser ":" info.zamashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 ", "setting_schema_customize": "", "setting_admin_edit_fast": false, "setting_use_location": false, "setting_tab_data": false, "setting_show_admin_create": false, "setting_cache_on": "1", "setting_access_time": "60", "site_access_time": "60", :["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Mặc dù anh ấy sinh ra là s", "module_description": "Xem thông tin c u1ee9u so u00f4 u00e1c tr u01b0 u1eddng nhưng u1c3n được sinh ra để u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

READ  Tổng đài MB Bank, Hotline trung tâm dịch vụ khách hàng 24/7 | Aviationaustralia.asia