Tự nhiên và dân cư | Aviationaustralia.asiaCâu hỏi Địa Lí 11 Bài 6 Bài 1 (có đáp án): môi trường và dân số

Câu hỏi 1. Vai trò chiến lược quan trọng nhất của Hoa Kỳ đối với sự phát triển kinh tế và xã hội là gì?

Quảng cáo

A. Gần Canada

B. Nó ở phía Tây

C. Nó nằm ở trung tâm Bắc Mỹ, giáp với hai đại dương lớn.

D. Gần Châu Mỹ La Tinh.

Trả lời:

Giải thích: Phần I, SGK / 36 nguyên bản địa lí.

Câu 2. Ngoài quốc gia Trung Mỹ có diện tích hơn 8 km vuông, Hoa Kỳ còn bao gồm:

A. Bán đảo Alaska của quần đảo Hawaii

B. Quần đảo Hawaii và Đại Antilles.

C. Antilles lớn và Antilles nhỏ

D. Antilles nhỏ và bán đảo Alaska.

Quảng cáo

Trả lời: TRONG

Giải thích: Phần I, SGK / 36 nguyên bản địa lí.

Câu 3. Khu vực Mỹ Latinh bao gồm:

A. Các dãy núi trẻ cao trung bình trên 2.000m, cắt ngang đồng bằng và đồi.

B. Vùng đất thấp và thảm thực vật rộng.

C. Các đồng bằng được sông Mississippi phê duyệt và các vùng đất thấp.

D. Giữa dãy núi bên bờ Đại Tây Dương và dãy núi Apala cũ.

Trả lời: TRONG

Giải thích:Phần II, SGK / 37 địa lí cơ bản.

Câu 4. Miền Đông Hoa Kỳ bao gồm:

A. Diện tích rừng rộng lớn và các vùng biển Thái Bình Dương.

B. Dãy núi An-pơ già và đồng bằng Đại Tây Dương.

C. Trung bình và đồi núi thấp.

D. Hành lang đá và các thung lũng rộng.

Trả lời: KHẤU TRỪ

Giải thích:Phần II, SGK / 37 – 38 nguyên bản địa lí.

Câu hỏi 5. Hầu hết các điều kiện khí hậu ở miền đông và miền trung của Hoa Kỳ là

A. Khí hậu và nhiệt độ lục địa.

B. Hoang mạc và điều kiện khí hậu.

C. Cận nhiệt đới và ôn đới.

D. Cận nhiệt đới và cận xích đạo.

Trả lời:

Giải thích: Phần II, SGK / 37 – 38 nguyên bản địa lí.

Quảng cáo

Câu 6. Hoang mạc và cận sa mạc Sahara Châu Mỹ tập trung nhiều nhất ở những khu vực nào?

A. Đồng bằng nhỏ Thái Bình Dương.

B. Các bồn địa và cao nguyên ở Tây bán cầu.

C. Khu vực giữa dãy núi Apalat và dãy núi Rocky

D. Tuddan Alaska.

Trả lời: KHẤU TRỪ

Giải thích: Phần II, SGK / 37 địa lí cơ bản.

READ  Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa (phần 1) | Aviationaustralia.asia

Câu 7. Than và quặng sắt ở Hoa Kì tập trung nhiều nhất ở những vùng nào?

A. Miền Tây và Miền Trung.

B. Miền Đông và Trung Đông.

C. Trung tâm và Alaska.

D. Miền Đông và quần đảo Hawaii.

Trả lời: KHẤU TRỪ

Giải thích: Phần II, SGK / 37 – 38 nguyên bản địa lí.

Câu 8. Khoáng sản: vàng, đồng, bôxit, chì của Hoa Kì tập trung nhiều nhất ở vùng nào?

A. Miền Đông

B. Miền Tây

C. Miền Trung

D. Bán đảo Alaska và Quần đảo Hawaii

Trả lời: KHẤU TRỪ

Giải thích: Phần II, SGK / 37 địa lí cơ bản.

Câu 9. Dầu mỏ và khí đốt của Mĩ đã được thu thập ở những nơi nào?

A. Bang Texas, cùng với Vịnh Mexico, Bán đảo Alaska

B. Bờ biển và Vịnh Mexico, Da Apalas, Quần đảo Hawaii

C. Núi Apala, Lưu vực chính, Bang Teak

D. Lưu vực cao và đồng bằng Mississippi, vùng Alaska

Trả lời: TRONG

Giải thích:Phần II, SGK / 37 địa lí cơ bản.

Câu 10.Nguồn cung cấp điện của Hoa Kỳ đã đi vào khu vực nào?

A. Khu vực phía Tây và phía Đông

B. Miền Đông và Miền Trung

C. Bán đảo Trung tâm và Alaska

D. Bán đảo Alaska và Quần đảo Hawaii

Trả lời: TRONG

Giải thích: Phần II, SGK / 37 địa lí cơ bản.

Câu 11.Điều nào sau đây không đúng với dân cư Hoa Kì?

A. Quốc gia đông dân thứ ba trên thế giới

B. Dân số tăng nhanh, một phần quan trọng là do di cư

C. Người da đen chủ yếu là người châu Á

D. Người Mỹ Latinh di cư sang Hoa Kỳ với số lượng lớn

Trả lời:

Giải thích: Phần III, SGK / 39 nguyên bản địa lí.

Câu 12. Lợi ích lớn nhất mà người nhập cư mang lại cho Hoa Kỳ là

A. nhân viên chuyên nghiệp

B. Nguồn vốn lớn

C. Sự phát triển văn hóa

D. Phân biệt chủng tộc

Trả lời: TRONG

Giải thích: Phần III, SGK / 39 nguyên bản địa lí.

Câu 13. Hầu hết mọi người ở Hoa Kỳ đến từ

A. Châu Âu B. Châu Phi

C. Châu Á D. Châu Mỹ La tinh

Trả lời: TRONG

Giải thích: Phần III, SGK / 39 nguyên bản địa lí.

Câu 14. Đông dân thứ hai ở Hoa Kỳ đến từ

READ  Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học (phần 2) | Aviationaustralia.asia

A. Châu Âu

B. Châu Phi

C. Châu Á

D. Châu Mỹ La tinh

Trả lời: KHẤU TRỪ

Giải thích: Phần III, SGK / 39 nguyên bản địa lí.

Câu 15. Dân số Hoa Kỳ đã tập trung rất nhiều trong đó

A. Thái Bình Dương

B. Đại Tây Dương

C. Với Vịnh Mexico

D. Miền Trung

Trả lời: KHẤU TRỪ

Giải thích:Phần III, SGK / 40 nguyên bản địa lí.

Câu 16. Người Mỹ hiện đang di cư từ Đông Bắc đến các tiểu bang

A. Nam Đại Tây Dương

B. Nam và Thái Bình Dương

C. Bắc Thái Bình Dương

D. Tây và Đại Tây Dương

Trả lời: KHẤU TRỪ

Giải thích: Phần III, SGK / 40 nguyên bản địa lí.

Câu 17. Dân số Hoa Kỳ tập trung đông nhất ở đó

A. Nông thôn

B. Các thị trấn vừa và nhỏ

C. Các thành phố lớn

D. Với các thành phố lớn

Trả lời: KHẤU TRỪ

Giải thích: Phần III, SGK / 40 nguyên bản địa lí.

Đối với bảng thông tin:

Dân số Hoa Kỳ trong những năm qua

Câu hỏi Địa lý 11 |  Câu hỏi Địa lý 11

Tùy thuộc vào bảng dữ liệu, trả lời các câu hỏi từ 18 đến 21:

Câu 18. Hình ảnh chính xác nhất thể hiện sự thay đổi dân số Hoa Kỳ trong giai đoạn 1800 – 2015 là

Một tiến trình

B. Cơ cấu khu vực

C. Cấu trúc dòng

D. Kế hoạch dọc

Trả lời:

Giải thích: Dựa vào bảng số liệu và yêu cầu của đề bài, ta thấy biểu đồ trực tuyến là biểu đồ chính xác nhất thể hiện sự thay đổi dân số Hoa Kì trong giai đoạn 1800 – 2015.

Câu 19. Phát biểu nào sau đây là đúng về sự thay đổi dân số Hoa Kỳ trong giai đoạn 1800 – 2015?

A. Dân số Hoa Kì tiếp tục tăng và đang tăng nhanh

B. Dân số Hoa Kỳ giảm chậm nhưng chắc chắn

C. Dân số Hoa Kì muốn giảm

D. Dân số Hoa Kỳ rất biến động

Trả lời: TRONG

Giải thích: Theo bảng số liệu, ta có các nhận xét sau: Dân số Hoa Kỳ tăng dần qua các năm và tăng nhanh, tăng 316,8 triệu người trong giai đoạn 1800 – 2015. Trung bình mỗi năm tăng 1,47 triệu người. . Mọi người.

Câu 20. Trung bình, từ năm 2005 đến năm 2015, dân số Hoa Kỳ tăng

READ  Sinh học lớp 11 | Giải bài tập sgk Sinh học 11 hay nhất, ngắn gọn | Aviationaustralia.asia

A. 25,3 triệu người

B. 2,35 triệu người

C. 2,53 triệu người

D. 23,5 triệu người

Trả lời:

Giải thích: Năm 2005 dân số của Hoa Kỳ là 296,5 triệu người và năm 2015 là 321,8 triệu người. Như vậy, so với năm 2005, dân số tăng 25,3 triệu người, bình quân mỗi năm tăng 2,53 triệu người.

Câu 21. Tỷ lệ gia tăng dân số Hoa Kỳ từ năm 2015 đến năm 2020 là 0,6%, dân số Hoa Kỳ năm 2018 là bao nhiêu?

A. 323,7 triệu người

B. 327,5 triệu người

C. 325,6 triệu người

D. 329,5 triệu người

Trả lời: KHẤU TRỪ

Giải thích: Số liệu dân số trong năm tới:

– Gọi D0: dân số đầu mùa

D1: dân số cho năm tới (năm tới)

D2: dân số của năm thứ hai

Dn: dân số năm n

Ta có: D1 = d0 + do x tg = do (1 + tg)

D2 = d1 (1 + tg) = yi (1 + tg)2

D3 = d0 (1 + tg) 3

Tương tự, ta có Dn = yi (1 + tg) n

Sử dụng phương pháp trên, ta có: D2018 = do (1 + tg)3 = 321,8 x (1 + 0,006) 3 = 327,6 triệu người.

– Như vậy, dân số của Hoa Kỳ năm 2018 là 327,6 triệu người.

Câu 22. Đối với bảng dữ liệu

Một số dấu hiệu về dân số Mỹ trong những năm qua

Câu hỏi Địa lý 11 |  Câu hỏi Địa lý 11

Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Sự gia tăng dân số của Hoa Kì rất biến động.

B. Tuổi thọ trung bình của người dân Hoa Kì ngày càng giảm.

C. Dân số Hoa Kì đang già đi.

D. Số người trong độ tuổi lao động ở Hoa Kỳ ngày càng tăng nhanh.

Xem các Câu hỏi tuyển chọn Địa lý 11 có đáp án hoặc nhiều hơn:


Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng đề kiểm tra lớp 11 a Khoahoc.vietjack.com

CHỈ 250K CHO MỖI LỚP HỌC, VIETJACK ĐƯỢC COVID HỖ TRỢ

Đăng ký 11 khóa học tốt nhất dành cho thanh thiếu niên 2k4 tại Khoahoc.vietjack.com

Bạn đã có ứng dụng VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT, Nối, Bài văn mẫu, Trắc nghiệm trực tuyến, Bài giảng…. khoản trợ cấp. Tải xuống ứng dụng ngay bây giờ trên Android và iOS.

Nhóm học facebook miễn phí dành cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên Facebook và youtube:

Nếu thấy hay, mong các bạn động viên và chia sẻ! Thông tin không hợp lệ quy tắc bình luận trang Bạn sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Phần còn lại của loạt bài lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud