Trắc nghiệm Tin học 12 Bài 4 (có đáp án): Cấu trúc bảng | Aviationaustralia.asia

12 Câu hỏi Khoa học Máy tính Bài 4 (có đáp án): Dạng máy tính để bàn

Câu hỏi 1: Các tính năng cơ bản của Access là:

A. Bảng B. Trường C. Bản ghi D. Tên trường

Trả lời: Dữ liệu được lưu trữ trong Access dưới dạng bảng, bao gồm các cột và hàng. Các bảng là thành phần chính của cơ sở dữ liệu. Bảng chứa tất cả thông tin mà người dùng cần cho của tôi.

Trả lời: TRONG

Câu 2: Để mở một bảng ở chế độ in, hãy chọn một bảng và sau đó:

A. Nhấn nútLý thuyết và tuyển tập Tin học 12 có đáp án
B. Nhấp vào Enter

C. Nhấn nútLý thuyết và tuyển tập Tin học 12 có đáp án
D. Nhấn nút Lý thuyết và tuyển tập Tin học 12 có đáp án

Trả lời: Để mở bảng ở chế độ gọi, hãy chọn bảng và nhấn nút Lý thuyết và tuyển tập Tin học 12 có đáp án
(bắt giữ).

Trả lời: TRONG

Câu hỏi 3: Khẳng định nào sau đây là sai?

A. Trường: thực sự là một mục lục, đại diện cho các thuộc tính sẽ được xử lý

B. Record: bảng liệt kê thực tế, bao gồm thông tin về các thuộc tính của đối tượng được xử lý.

C. Kiểu dữ liệu: là kiểu dữ liệu được lưu trữ trong trường

D. Trường có thể chứa nhiều kiểu dữ liệu

Trả lời: Field: thực chất là mục lục, thể hiện thuộc tính của cái cần quản lý. Vì vậy, chỉ có thể tìm thấy một loại dữ liệu trong trường.

READ  Unit 2 lớp 12: Speaking | Aviationaustralia.asia

Trả lời: DỄ

Câu hỏi 4: Trong Access, khi nhập dữ liệu cho bảng, giá trị trường GIOI_TINT là true. Trường GIOI_TINH được xác định bởi loại dữ liệu nào?

AE / Số B.Boolean C. Đúng / Sai D. Ngày / Giờ

Trả lời: Trong Access, khi nhập dữ liệu cho bảng, giá trị trường GIOI_TINT là true. Sau đó, trường GIOI_TINH được xác định với dữ liệu boolean (hoặc ý nghĩa) → kiểu dữ liệu trong Access là Có / Không.

Trả lời:TRONG

Câu hỏi 5: Khi chọn kiểu dữ liệu trường TO_MONEY (bắt buộc và chi phí), bạn nên chọn kiểu nào?

A. Số B. Đơn vị tiền tệ C. Văn bản D. Ngày / giờ

Trả lời: Khi chọn kiểu dữ liệu trường TO_MONEY (phải bao gồm phần tiền tệ), chúng ta chọn loại tiền tệ (Currency).

Trả lời: KHẤU TRỪ

Câu hỏi 6: Chọn kiểu dữ liệu cho “Math”, “Lyric”, …

A. Số B. Có / Không C. Số D. Tiền

Trả lời: điểm “Toán học”, “Vật lý”, … là tử số → loại dữ liệu có trong Trình tìm số.

Trả lời:

Câu 7: Trong Access, khi chúng ta nhập dữ liệu trường “Ghi chú” vào cơ sở dữ liệu vượt quá 255 ký tự, chúng ta xác định trường như thế nào?

A. Văn bản B. Tiền tệ C. Lâu dài D. Ghi nhớ

READ  Unit 2 lớp 12: Language Focus | Aviationaustralia.asia

Trả lời: Trong Access, khi chúng ta nhập dữ liệu cho trường “Ghi chú” trong cơ sở dữ liệu (dữ liệu văn bản) vượt quá 255 ký tự, chúng ta cần xác định trường trong kiểu Bản ghi nhớ (0 đến 65536 ký tự).

Trả lời: DỄ

Câu 8: Trong cửa sổ đang hoạt động, để tạo một hệ thống bảng ở chế độ đồ họa, cách làm nào sau đây là đúng?

A. Nhấn nútLý thuyết và tuyển tập Tin học 12 có đáp án
sau đó bấm đúp vào Chế độ xem Thiết kế

B. Nhấp đúp chuột

C. Bấm đúp vào Tạo bảng trong Dạng xem quét

DA hoặc C

Trả lời: Trong cửa sổ hiện hoạt, để tạo hệ thống bảng ở chế độ đồ họa, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

+ Nhấp vào nút Lý thuyết và tuyển tập Tin học 12 có đáp án
sau đó bấm đúp vào Chế độ xem Thiết kế

+ Bấm đúp vào Tạo bảng trong Dạng xem Đồ thị.

Trả lời:. DỄ

Câu 9: Để xác định khóa đầu tiên cho bảng, sau khi chọn trường, chúng ta thực hiện:

A. Chỉnh sửa na Phím đầu tiên B. Nhấn nút Lý thuyết và tuyển tập Tin học 12 có đáp án

CA và B DA hoặc B

Trả lời: Trong Access, để thay đổi khóa đầu tiên, chúng ta sẽ chọn trường muốn chèn khóa đầu tiên và sau đó thực hiện: Nhấn nút. Lý thuyết và tuyển tập Tin học 12 có đáp án
hoặc chọn Chỉnh sửa F Khóa đầu tiên

Trả lời:: DỄ

Câu 10: Trong Access, để nhập dữ liệu cho bảng, chúng ta thực hiện:

READ  Giáo án Lịch Sử 12 Bài 6: Nước Mĩ | Aviationaustralia.asia

A. Nhập trực tiếp vào chế độ trang dữ liệu

B. Nháy đúp chuột trái vào tên bảng để nhập dữ liệu

C. Sử dụng biểu mẫu

D. A hoặc B hoặc C

Trả lời: Để nhập dữ liệu cho một bảng, chúng tôi thực hiện:

+ Nhập trực tiếp vào chế độ trang dữ liệu

+ Nháy đúp chuột vào tên bảng để nhập dữ liệu

+ Sử dụng biểu mẫu giúp tạo hiệu quả truy cập và hiển thị thông tin.

Xem thêm Lý thuyết và câu hỏi trắc nghiệm Tin học 12 kèm theo một số đáp án hay:


Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng đề thi miễn phí luyện thi THPT quốc gia tại Khoahoc.vietjack.com

CHỈ 250K CHO MỖI LỚP HỌC, VIETJACK HỖ TRỢ COVID

Tuyển tập video dạy học từ những giáo viên giỏi nhất – TỪ 399K tại Khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

bai-4-cau-truc-bang.jsp


Phần còn lại của loạt bài lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud