Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 16 có đáp án | Aviationaustralia.asia10 câu hỏi Sinh học Bài 16 có đáp án

Với các câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 10 bài 16: Sự thở của tế bào có đáp án, tuyển chọn sẽ giúp các em học sinh chuẩn bị làm bài thi trắc nghiệm, nâng cao kiến ​​thức để kiếm thêm điểm trong bài kiểm tra Sinh học lớp 10 tự chọn.

Câu hỏi Sinh học 10 Bài 16: Hô hấp tế bào

Câu hỏi 1: Về hô hấp tế bào, điều nào sau đây không đúng?

Quảng cáo

A. Nó là một phần quan trọng trong quá trình chuyển hóa năng lượng của tế bào

B. Nó chứa oxi và chất hữu cơ thành CO2 và SU2O và giải phóng ATP. năng lượng

C. Hô hấp tế bào thực chất là một chuỗi phản ứng oxi hoá khử

D. Hô hấp tế bào diễn ra phổ biến hơn trong tế bào

Câu 2: Các sản phẩm của quá trình hô hấp tế bào bao gồm:

A. Ôxy, nước và năng lượng (ATP + nhiệt)

B. Nước, Đường và Năng lượng (ATP + Nhiệt)

C. Nước, khí cacbonic và đường

D. Khí cacbonic, đường và năng lượng (ATP + nhiệt)

Quảng cáo

Câu hỏi 3: Năng lượng chính do quá trình hô hấp tạo ra là

A. ATP B. NADH C. ADP D. FADH2

Câu hỏi 4: Điều nào sau đây không phải là sự phá vỡ của chu kỳ tế bào?

A. glucozo B. fructozo C. xenlulozo D. gahlalactozo

Câu hỏi 5: Sơ đồ nào sau đây biểu diễn đúng cho quá trình đường phân một cách chính xác?

A. Glucozơ → axit pyruvic + ATP + NADH

B. Glucozơ → CO2 + ATP + NADH

READ  Giải Toán hình 10 SGK tập 1 trang 27, 28 chính xác nhất | Aviationaustralia.asia

C. glucozơ → nước + năng lượng

D. glucozơ → CO2 + nước

Câu hỏi 6: Năng lượng mà tế bào thu được khi kết thúc giai đoạn đường phân của phân tử glucôzơ là

A. 2ADP B. 1ADP C. 2ATP D. 1ATP

Quảng cáo

Câu 7: Glycolysis xảy ra bên trong

A. Trên ô

B. Trong tế bào chất (tế bào chất)

C. Ở tất cả các sinh vật khác nhau

D. Ở trung tâm của ô

Câu 8: Sau khi đường phân, axit pyruvic được chuyển đổi thành acetyl-CoA và tiếp tục bị phân hủy trong

A. m màng ti thể B. trong chất nền ti thể

C. trong bộ máy Golgi D. trong ribosome

Câu 9: Các phân tử trực tiếp tham gia vào chu trình Krebs

A. axit lactic B. axetyl – CoA

C. axit axetic D. glucozơ

Câu 10: Thông qua chu trình Krebs, mỗi tế bào acetyl – CoA có oxy ở lõi của nó để tạo ra cùng một lượng tế bào CO.2

A. 4 phân tử B. 1 phân tử

C. 3 vi khuẩn D. 2 vi khuẩn

Trả lời:

Mô tả: 2 phân tử acetyl-coA tham gia vào chu trình Krebs tạo ra 6 CO.2. Như vậy mỗi phân tử acetyl-coA tạo ra 3 phân tử CO2.

Câu 11: Hô hấp tế bào bao gồm các bước sau:

(1) Glycogen

(2) Chuỗi truyền tải điện

(3) Chu kỳ Chu kỳ

(4) Vị trí trung gian giữa quá trình đường phân và chu trình Krebs

Quy định tiêu chuẩn về mức độ hô hấp của tế bào là

READ  Khuynh hướng phát triền của sự vật và hiện tượng (phần 2) | Aviationaustralia.asia

A. (1) → (2) → (3) → (4) B. (1) → (3) → (2) → (4)

C. (1) → (4) → (3) → (2) D. (1) → (4) → (2) → (3)

Câu 12: Nước được tạo ra ở giai đoạn nào?

A. Đường phân

B. Máy cắt điện

C. Vòng Krebs

D. Vị trí trung gian giữa đường phân và chu trình Krebs

Câu 13: Thời gian tốt nhất để sản xuất ATP là gì?

A. Glycogen

B. Thông điệp của đường hô hấp

C.Crebs Round

D. Vị trí trung gian giữa đường phân và chu trình Krebs

Trả lời: KHẤU TRỪ

Giải thích: Đường hô hấp tạo ra 36-38 ATP gấp 36-38 ATP từ chu trình Krebs và đường phân.

Câu 14: ATP không được giải phóng nhiều nhưng dần dần qua các bước để

A. Tiếp thêm năng lượng

B. Tránh năng lượng

C. Tránh đốt cháy tế bào

D. Nhận quá nhiều CO2 hơn

Câu 15: Giai đoạn nào xảy ra ở màng ti thể của dạ dày?

A. Đường phân

B. Máy cắt điện

C. Vòng Krebs

D. Vị trí trung gian giữa đường phân và chu trình Krebs

Câu 16: Bước nào sau đây sử dụng trực tiếp O.?2

A. Đường phân

B. Chu kỳ Chu kỳ

C. Mức độ trung bình giữa đường phân và chu trình Krebs

D. Chuỗi truyền tải điện

Câu 17: Ở sinh vật nhân sơ không có ti thể, hô hấp tế bào được thực hiện ở đâu?

READ  GDCD 10 Bài 13: Công dân với cộng đồng | Aviationaustralia.asia

A. trong tế bào chất và nhân

B. trong tế bào chất và vũ khí hạt nhân

C. trong tế bào chất và màng sinh chất

D. ở màng tế bào và màng sinh chất

Câu 18: Cơ sở khoa học của các biện pháp bảo quản cây trồng là

A. Hô hấp tế bào tăng nhẹ

B. Giảm nhẹ khả năng hô hấp tế bào

C. Giảm quá trình hô hấp tế bào đến mức tối thiểu

D. Tăng quá trình hô hấp tế bào lên mức tối đa

Trả lời:

Giải thích: Hô hấp tế bào sử dụng đường làm nguyên liệu, do đó làm giảm phẩm chất nông sản, giảm phẩm chất, thậm chí hủy hoại mùa màng.

Xem thêm các câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 10 có đáp án, hay hơn:


Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng đề thi lớp 10 a Khoahoc.vietjack.com

CHỈ 250K CHO MỖI LỚP HỌC, VIETJACK HỖ TRỢ COVID

Tuyển tập video dạy học từ những giáo viên giỏi nhất – CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 a Khoahoc.vietjack.com

Bạn đã có ứng dụng VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT, Nối, Bài văn mẫu, Trắc nghiệm trực tuyến, Bài giảng…. khoản trợ cấp. Tải xuống ứng dụng ngay bây giờ trên Android và iOS.

Nhóm học facebook miễn phí dành cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên Facebook và youtube:

Nếu thấy hay, mong các bạn động viên và chia sẻ! Thông tin không hợp lệ quy tắc bình luận trang web Bạn sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Phần còn lại của bộ truyện lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud