Trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng 11 Bài 2 có đáp án | Aviationaustralia.asia

Câu hỏi Giáo dục An ninh Quốc phòng 11 Bài 2 có đáp án

Với 30 câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục Quốc phòng An ninh lớp 11 bài 2: Pháp luật về nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm học sinh có đáp án và lựa chọn sẽ giúp các em ôn tập môn Giáo dục An ninh Quốc phòng 11 đạt kết quả cao.

Câu hỏi 1. Những gì sau đây? họ không phải chính xác là phù hợp với sự cần thiết phải ban hành luật nghĩa vụ quân sự?

A. Kế thừa và phát triển văn hóa yêu nước của dân tộc Việt Nam.

B. Tạo điều kiện để công dân thực hiện quyền bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

C. Để đáp ứng nhu cầu xây dựng quân đội trong thời kỳ công nghiệp và hiện đại.

D. Phục vụ và nhằm xây dựng quân đội mạnh nhất Châu Á.

Câu 2. Kế thừa và Phát triển Tự nguyện, Bắc Việt bắt đầu thực hiện nghĩa vụ quân sự khi nào?

Năm 1960.

B. Vào năm 1976.

C. Năm 1976.

D. Năm 1986.

Câu 3. Ở Việt Nam, hành động quân sự được thực hiện trên cả nước từ năm nào?

Năm 1960.

B. Vào năm 1976.

C. Năm 1976.

D. Năm 1986.

Câu 4. Luật nghĩa vụ quân sự 2005 của Việt Nam bao gồm:

A. Phần mở đầu, 10 chương, 70 ngoại truyện.

B. Phần mở đầu, chương 11, truyện 71.

C. Thư ngỏ, chương 12, tin 72.

D. Lệnh triệu tập, chương 13, tức 73.

Câu hỏi 5. Tại Việt Nam, theo Luật nghĩa vụ quân sự 2005, công dân đã phục vụ trong quân đội hàng chục năm

A. 15 đến 45 năm.

B. 20 đến 50 năm.

C. 18 đến 45 năm.

D. 18 đến 25 năm.

Câu 6. Tại Việt Nam, theo Luật nghĩa vụ quân sự 2005, độ tuổi công dân có thể phục vụ trong quân đội là

A. 15 đến 45 năm.

B. 20 đến 50 năm.

C. 18 đến 45 năm.

D. 18 đến 25 năm.

Câu 7. Những gì sau đây? họ không phải đúng với nghĩa vụ của quân nhân tại ngũ và lực lượng dự bị động viên?

A. Tăng cường tinh thần thận trọng trước cách mạng và những kế sách hy sinh để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

B. Làm gương trong việc chấp hành đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

C. Bảo vệ tài sản của cộng sản, bảo vệ tính mạng và tài sản.

D. Chỉ cần tuân theo điều lệnh và điều lệ của Quân đội; đừng lo lắng về luật pháp.

Câu 8. Ở Việt Nam, chủ đề nào sau đây? họ không phải nghĩa vụ quân sự?

A. Con người là đàn ông.

B. Người là phụ nữ.

C. Người bị giam giữ.

D. Công giáo.

Câu 9. Ở Việt Nam, trong thời bình, phụ nữ bao nhiêu tuổi thì có trách nhiệm nhập ngũ?

READ  Soạn bài Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ 20 đến cách mạng tháng 8 năm 1945 | Aviationaustralia.asia

A. 18 tuổi đến 45 tuổi.

B. 20 tuổi đến 45 tuổi.

C. 18 tuổi đến 40 tuổi.

D. 20 tuổi đến 40 tuổi.

Câu 10. Theo Luật nghĩa vụ quân sự năm 2005, thời hạn phục vụ trong hoạt động gìn giữ hòa bình đối với sĩ quan, quân nhân đã nghỉ hưu là.

A. 17 tháng.

B. 18 tháng.

C. 19 tháng.

D. 20 tháng.

Câu 11. Thuật ngữ phục vụ trong hoạt động gìn giữ hòa bình là lệnh cho sĩ quan, sĩ quan được đào tạo và cán bộ kỹ thuật do quân đội đào tạo, sĩ quan, chiến sĩ có tay nghề cao trên tàu hải quân.

A. Tháng 21.

B. 22 tháng.

C. 23 tháng.

D. 24 tháng.

Câu 12. Đối tượng nào sau đây là nam công dân? Không thể nào Đăng ký bị trì hoãn trong thời bình?

A. Tìm anh, chị, em ruột chưa đi lính, đi nghĩa vụ quân sự.

B. Người đi học ở nước ngoài với thời gian đào tạo dưới 6 tháng.

C. Học sinh học ở trình độ sơ cấp.

D. Đối tượng học viên không phải là sĩ quan, chiến sĩ đang học trong các học viện quân sự.

Câu 13. Đối tượng nào sau đây là công dân? Không thể nào miễn nghĩa vụ quân sự trong thời bình?

A. Con liệt sĩ, con thương – bệnh binh đầu tiên.

B. Anh, chị, em ruột của liệt sĩ.

C. Con của thương – bệnh binh hạng ba.

D. Cán bộ đã công tác trên 24 tháng ở vùng sâu, vùng xa.

Câu 14. Sĩ quan, quân nhân thất nghiệp nếu bị sa thải sẽ được trợ cấp miễn nhiệm, trợ cấp có việc làm bằng

A. 6 tháng lương.

B. 12 tháng lương cơ bản.

C. 18 tháng lương cơ bản.

D. 24 tháng lương cơ bản.

Câu 15. Vào tháng nào thì sĩ quan và quân nhân đã nghỉ hưu được nhận thêm 250 phần trăm tiền lương hàng tháng của họ?

A. Từ tháng thứ 22 trở đi.

B. Từ tháng thứ 25 trở đi.

C. Từ 27 tháng trở đi.

D. Từ tháng thứ 30 trở đi.

Câu 16. Từ tháng nào, sĩ quan, quân nhân nghỉ hưu được hưởng thêm 200% mức trợ cấp nghĩa vụ quân sự hàng tháng?

A. Từ 19 tháng trở đi.

B. Từ tháng thứ 20 trở đi.

C. Từ 21 tháng trở đi.

D. Từ tháng thứ 22 trở đi.

Câu 17. Ở Việt Nam, quân nhân tại ngũ được hưởng chính sách nào sau đây?

A. Đủ thức ăn, dinh dưỡng, trang thiết bị, thuốc men …

B. Đã nhận và được phép phục vụ nghĩa vụ quân sự kể từ khi đăng ký.

C. Được quyền sở hữu nhà ở, đất nông nghiệp theo quy định của pháp luật nhà nước.

D. Được trợ cấp hàng tháng bằng 6 tháng lương thực nhận.

READ  Soạn bài Luyện tập thao tác lập luận phân tích | Aviationaustralia.asia

Câu 18. Sĩ quan nghỉ hưu, hưu trí sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự được hưởng những chế độ gì?

A. Ưu tiên đăng ký, tuyển dụng hoặc sử dụng lao động.

B. Trao quyền sở hữu ruộng đất và ruộng ở ngoại thành.

C. Được trợ cấp bằng 12 tháng lương thực nhận.

D. Đăng nhập trực tiếp vào tất cả các trường Đại học / Cao đẳng.

Câu 19. Đối với những người đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu khi là công dân.

A. 16 tuổi.

B. 17 tuổi.

C. 18 tuổi.

D. 19 tuổi.

Câu 20. Cơ quan nào giám sát sức khỏe người nhập ngũ lần đầu?

A. Ban CHQS cấp huyện.

B. Hội đồng khám sức khỏe cấp huyện (Khu vực).

C. Lực lượng vũ trang cấp quận (huyện).

D. Khám bệnh tại tuyến phường.

Câu 21. Cơ quan nào có trách nhiệm kiểm tra sức khỏe của người được gọi nhập ngũ?

A. Ban CHQS cấp huyện.

B. Hội đồng khám sức khỏe cấp huyện (Khu vực).

C. Lực lượng vũ trang cấp quận (huyện).

D. Khám bệnh tại tuyến phường.

Câu 22. Nội dung là gì? họ không phải thể hiện hiệu quả trách nhiệm của sinh viên trong việc tuân thủ Luật nghĩa vụ quân sự?

A. Do Chính trị, Quân sự và Giáo dục thể chất và các trường học tổ chức.

B. Thực hiện theo các yêu cầu đăng ký nghĩa vụ quân sự.

C. Đi khám sức khỏe tổng quát; tuân theo hướng dẫn đăng nhập.

D. Chỉ đăng ký nghĩa vụ quân sự khi có nguyện vọng.

Câu 23. Theo Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, thời gian phục vụ trong thời bình đối với cán bộ, chiến sĩ đã nghỉ hưu.

A. Tháng 18.

B. 24 tháng.

C. 30 tháng.

D. 36 tháng.

Câu 24. Theo Luật nghĩa vụ quân sự 2015, đối với trường hợp: công dân đã được đào tạo cao đẳng, đại học được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự thì độ tuổi nhập ngũ là từ

A. 18 đến 25 năm.

B. 18 tuổi đến 27 tuổi.

C. 20 đến 25 năm.

D. 20 đến 27 năm.

Câu 25. Theo Đạo luật quân sự năm 2015, những trường hợp nào trong số này Huyền phù gọi nhập ngũ trong thời bình?

A. Anh ta là nhân viên duy nhất phụ trách những thành viên trực tiếp trong gia đình không có khả năng làm việc.

B. Con liệt sĩ, con thương binh sơ thẩm.

C. Nhân viên chính phủ đã làm việc trên 24 tháng ở những nơi đặc biệt khó khăn.

D. Người tham gia hoạt động cơ yếu không phải là quân nhân, công an.

Câu 26. Theo Đạo luật quân sự năm 2015, những trường hợp nào trong số này dự trữ gọi nhập ngũ trong thời bình?

READ  Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật | Aviationaustralia.asia

A. Anh ta là nhân viên duy nhất phụ trách những thành viên trực tiếp trong gia đình không có khả năng làm việc.

B. Không đủ sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của Hội đồng giám định y khoa.

C. Những người làm công việc bí mật không phải là quân đội hay cảnh sát.

D. Sinh viên được đào tạo ở trình độ đại học / cao đẳng.

Câu 27. Theo Luật nghĩa vụ quân sự 2015, những vấn đề nào sau đây có thể đăng ký miễn phí Nghĩa vụ quân sự trong thời bình?

A. Người chấp hành xong án phạt, chưa được xóa án tích.

B. Người đang bị điều tra về tội danh bị cáo buộc.

C. Những người đối mặt với hình phạt tù / cải chính không bị giam giữ.

D. Người tàn tật, bệnh nặng, bệnh tâm thần.

Câu 28. Theo Đạo luật quân sự năm 2015, những trường hợp nào trong số này chưa đăng ký Nghĩa vụ quân sự trong thời bình?

A. Người tàn tật, bệnh nặng, bệnh tâm thần.

B. Công dân là phụ nữ từ 18 tuổi đến 40 tuổi.

C. Quần thể nam từ 18 đến 45 tuổi.

D. Người bị từ chối thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Câu 29. Một trong những điểm mới của Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 so với Luật nghĩa vụ quân sự năm 2005 là gì?

A. Thời hạn giữ chức vụ của cán bộ, chiến sĩ là 24 tháng.

B. Kéo dài tuổi gọi nhập ngũ của học sinh đến hết 25 tuổi.

C. Cách ly nghĩa vụ quân sự đối với cựu binh 3 năm bị thương, bệnh binh.

D. Đề cao nghĩa vụ quân sự của con liệt sỹ, quân nhân bậc nhất.

Câu 30. Những gì sau đây? họ không phải phù hợp với điều khoản mới của Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 so với Luật nghĩa vụ quân sự năm 2005?

A. Thời hạn giữ chức vụ của cán bộ, chiến sĩ là 24 tháng.

B. Kéo dài tuổi học sinh nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

C. Người lao động được trả lương một ngày để đi khám sức khỏe.

D. Không gọi nhập ngũ đối với công dân nữ từ 18 đến 40 tuổi.

Xem thêm các câu hỏi môn Giáo dục Quốc phòng An ninh lớp 11 có đáp án, chọn một hoặc nhiều:


Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng đề kiểm tra lớp 11 a Khoahoc.vietjack.com

CHỈ 250K CHO MỖI LỚP HỌC, VIETJACK ĐƯỢC COVID HỖ TRỢ

Đăng ký 11 khóa học tốt nhất dành cho thanh thiếu niên 2k4 tại Khoahoc.vietjack.com

Bạn đã có ứng dụng VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT, Nối, Bài văn mẫu, Trắc nghiệm trực tuyến, Bài giảng…. khoản trợ cấp. Tải xuống ứng dụng ngay bây giờ trên Android và iOS.

Nhóm học Facebook miễn phí dành cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên Facebook và youtube:

Nếu thấy hay, mong các bạn động viên và chia sẻ! Thông tin không hợp lệ quy tắc bình luận trang Bạn sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Phần còn lại của loạt bài lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud