Toán lớp 5 trang 57 Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, … | Aviationaustralia.asiaLớp 5 trang 57 nhân các số với 10, 100, 1000, …

 • SGK toán lớp 5 trang 57 Bài 1
 • Giải toán lớp 5 trang 57 Bài 2
 • Giải toán lớp 5 trang 57 Bài 3
 • Video Bài giảng Nhân với 10, 100, 1000, …
 • Tạo Lý thuyết Giá trị với 10, 100, 1000, …
 • Các tùy chọn bài tập trung bình Chia các giá trị cho 10, 100, 1000, …
 • Giải toán lớp 5 bài 56: Chia các số cho 10, 100, 1000, …


Video giải các phép tính lớp 5 Nhân các số với 10, 100, 1000 – Ms. Nguyên Anh (Malamar VietnamJack)

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 57 Chia các số 10, 100, 1000, … được giải chi tiết sẽ giúp các em học sinh biết cách làm bài tập Toán 5.

Quảng cáo

Bài 1 (trang 57 Hình 5): Số lượng:

a) 1,4 x 10 b) 9,63 x 10 c) 5,328 x 10

2,1 x 100 25,08 x 100 4,061 x 100

7,2 x 1000 5,32 x 1000 0,894 x 1000

Trả lời:

a) 14 b) 96,3 c) 53,28

210 2508 406,1

7200 5320 894

Quảng cáo

Bài 2 (trang 57 Hình 5): Viết các số đo sau theo đơn vị inch:

10,4dm; 12,6m; 0,856m; 5.75dm trên.

Trả lời:

10,4dm = 104cm; 12,6m = 1260cm;

0,856m = 85,6cm; 5,75dm = 57,5cm.

Bài 3 (trang 57 Hình 5): Cao su có thể chứa tới 10 lít dầu hỏa. Một lít dầu hỏa nặng 0,8g và có thể nặng 1,3kg. Hỏi dầu hỏa có thể nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Trả lời:

10 l trọng lượng dầu hỏa:

0,8 x 10 = 8 (kg)

Tất cả các lon dầu hỏa đều có trọng lượng:

8 + 1,3 = 9,3 (kg)

Đáp số: 9,3kg.

Quảng cáo


Bài học: Tạo giá trị 10, 100, 1000, … – Ms. Hà Phương (Malamar VietnamJack)


Tạo Lý thuyết Giá trị với 10, 100, 1000, …

Ví dụ 1: Tính toán và sau đó tính toán:

READ  Toán lớp 5 trang 55 Luyện tập chung | Aviationaustralia.asia

a) 5,42 x 10

b) 3,175 x 1000

Biện pháp khắc phục

trong)

Tạo giá trị 10, 100, 1000, ... lớp 5 hoặc, chi tiết | Lý thuyết Toán lớp 5

b)

Tạo giá trị 10, 100, 1000, ... lớp 5 hoặc, chi tiết | Lý thuyết Toán lớp 5

Tạo giá trị 10, 100, 1000, ... lớp 5 hoặc, chi tiết | Lý thuyết Toán lớp 5

Nhận xét:

Nếu dời số hàng hóa 5,42 sang bên phải một chữ số thì ta được kết quả là 54,2.

Nếu chúng ta nhân số hàng hóa 3.175 ở bên phải với hai chữ số, chúng ta cũng sẽ nhận được kết quả là 317,5.

Qui định: Để nhân các số 10, 100, 1000) ta chỉ cần dời các giá trị của số một, hai, ba, … này lần lượt sang bên phải.

Ví dụ 2: 27,867 x 10 =?

Tạo giá trị 10, 100, 1000, ... lớp 5 hoặc, chi tiết | Lý thuyết Toán lớp 5

Vậy 27,867 x 10 = 278,67.

Nhận xét: Nếu chuyển dấu phẩy từ số 27,867 sang bên phải số một, ta cũng được 278,67.

Ví dụ 3: 53,286 x 100 =?

Tạo giá trị 10, 100, 1000, ... lớp 5 hoặc, chi tiết | Lý thuyết Toán lớp 5

Nhận xét: Nếu dời dấu phẩy số 53.286 sang phải hai số ta cũng được 5328,6.

Để nhân giá trị với 10,100,1000 …, ta chỉ cần dời dấu phẩy của các số một, hai, ba … lần lượt sang bên phải.

Ví dụ 4: Số lượng:

1,8x 10

8,64x 10

2,772 x 100

5,59 x 100

0,456 x 1000

9.1235 x 1000

Đường: Để nhân số tròn chục với 10, 100, 1000, … ta chỉ cần chuyển dấu phẩy của số đó sang phải một, hai, ba, … một số tương ứng.

Biện pháp khắc phục:

1,8 x 10 = 18

8,64 x 10 = 86,4

2,772 x 100 = 277,2

5,59 x 100 = 559

0,456 x 1000 = 456

9.1235 x 1000 = 9123,5

Tâm trí: Nếu số chữ số ở phần thập phân của một số không bằng số chữ số không trong các số (10, 100,1000, … thì khi nhân hai số ta có thể viết thêm số không thích hợp vào bên phải một phần. của số này và sau đó tăng gấp đôi như bình thường).


Câu hỏi Toán lớp 5 Nhân các số 10, 100, 1000, … (có đáp án)

Câu hỏi 1: Phép tính tiếp theo đúng hay sai?

Bảng tính Tạo giá trị 10, 100, 1000, ... Toán thứ 5 có lời giải

A. Sau đó

Sáng

READ  Toán lớp 5 trang 45, 46 Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân | Aviationaustralia.asia

– Tìm mô hình 3869 × 10.

– Phần thập phân của số 38,69 có hai chữ số ta dùng dấu phẩy để chia mẫu có hai chữ số từ phải sang trái.

Câu 2: Điền số chính xác vào chỗ trống:

2.047 x 100 = Bảng tính Tạo giá trị 10, 100, 1000, ... Toán thứ 5 có lời giải

Khi nhân một giá trị với 100, chúng ta chỉ cần dời giá trị của số này sang bên phải hai chữ số.

Vậy ta có: 2.047 × 100 = 204,7.

Vì vậy, câu trả lời đúng để lấp đầy đĩa là 204,7.

Câu hỏi 3: Môn Toán:

6,4 × 1000

A. 64

B. 640

C. 6400

D. 64000

Ta có: 6.4 × 1000 = 6.400 × 1000 = 6400

Vậy 6,4 × 1000 = 6400

Câu hỏi 4: Điền số chính xác vào chỗ trống:

Bảng tính Tạo giá trị 10, 100, 1000, ... Toán thứ 5 có lời giải

Các số đúng để điền vào ô trống từ trái sang phải là: Bảng tính Tạo giá trị 10, 100, 1000, ... Toán thứ 5 có lời giải; Bảng tính Tạo giá trị 10, 100, 1000, ... Toán thứ 5 có lời giải; Bảng tính Tạo giá trị 10, 100, 1000, ... Toán thứ 5 có lời giải.

Chúng ta có:

0,75 x 10 = 7,5;

18,47 x 100 = 1847;

0,732 x 10000 = 7320

Vậy câu trả lời đúng điền vào ô trống liên tiếp từ trái qua phải là 7,5; Năm 1847; 7320.

Câu hỏi 5: Sắp xếp lại

372,6 × 100: 9

A. 41,4

B. 414

C. 4140

D. 41400

Ta có: 372,6 × 100: 9 = 37260: 9 = 4140

Vì vậy, câu trả lời đúng là 4140

Câu hỏi 6: Điền số chính xác vào chỗ trống:

Biết x : 10 = 24,7 + 8,52

Cho nên x = Bảng tính Tạo giá trị 10, 100, 1000, ... Toán thứ 5 có lời giải

Chúng ta có:

x : 10 = 24,7 + 8,52

x : 10 = 33,22

x = 33,22 x 10

x = 332,2

Vì vậy, câu trả lời chính xác để hoàn thành ấn bản này là 332,2.

Câu 7: Số 12,058 nhân đôi số nào để được 1205,8?

A. 10

B. 100

C. 1000

D. 10000

Ta thấy 1205,8 là số thập phân có chữ số gấp đôi xác định ở bên phải so với số thập phân 12,058 nên để được số 1205,8 thì phải nhân số 12,058 với 100.

READ  Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên trang 87 SGK Tiếng Việt 5 tập 1 | Aviationaustralia.asia

Câu 8: Điền số chính xác vào chỗ trống:

4,21phẫu thuật = Bảng tính Tạo giá trị 10, 100, 1000, ... Toán thứ 5 có lời giảicm

tôi có 1phẫu thuật = 100cm và 4,21 x 100 = 421 và 4,21phẫu thuật = 421cm.

Vì vậy, câu trả lời chính xác cho câu hỏi này là 421.

Câu 9: Chọn biểu tượng thích hợp để điền vào dấu chấm:

3,14 × 10… 6,15 × 4 + 4,05

A. =

B.>

C.

Chúng ta có:

+) 3,14 x 10 = 31,4

+) 6,15 x 4 + 4,05

= 24,6 + 4,05

= 28,65

Wanda 31,4> 28,65

Vì vậy, 3,14 × 10> 6,15 × 4 + 4,05

Câu 10: Điền số chính xác vào chỗ trống:

1 can nhựa đựng được 5,6 lít dầu. Vậy 100 lon như thế này có thể chứa được Bảng tính Tạo giá trị 10, 100, 1000, ... Toán thứ 5 có lời giải lít dầu.

100 can như vậy chứa cùng một lượng dầu:

5,6 × 100 = 560 (lít)

Đáp số: 560 lít

Vì vậy, câu trả lời chính xác cho câu hỏi này là 560.

Xem thêm bài giải bài tập lớp 5 nâng cao một số bài giải chi tiết:

Xem thêm các tin tức khác để đọc tốt hơn môn Toán lớp 5 hay bất kỳ:

Kiểm tra lớp 3-4-5 a Khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP VIỆC TRẺ 2009 LỚP 9-10

Phụ huynh đăng ký học lớp 5 cho con sẽ được miễn phí bộ đề kiểm tra học kỳ. Quý phụ huynh hãy đăng ký học thử cho bé và được tư vấn miễn phí tại Khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Bạn đã có ứng dụng VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT, Nối, Bài văn mẫu, Trắc nghiệm trực tuyến, Bài giảng…. khoản trợ cấp. Tải xuống ứng dụng ngay bây giờ trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên Facebook và youtube:

Danh sách Giải vở bài tập Toán 5 | Để đọc tốt Toán 5 Của chúng tôi được bao gồm trong một phần của cuốn sách: Giải các số 5 bài học giông như bạn Để đọc tốt Toán 5 và bám sát nội dung sách toán lớp 5.

Nếu thấy hay, mong các bạn động viên và chia sẻ! Thông tin không hợp lệ quy tắc bình luận trang web Bạn sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Phần còn lại của loạt bài lớp 5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud