Toán lớp 3 tìm x | Aviationaustralia.asia

Toán lớp 3 tìm x là một dạng toán hay, có sự kết hợp linh hoạt giữa các phép nâng, chia, cộng và trừ. Hãy cùng Vuihoc.vn tìm hiểu bài học này nhé!

Để đọc tốt Tìm một lớp toán 3 xHọc sinh cần hiểu tường tận về giáo dục và các nguyên tắc nâng, chia, cộng, trừ từ đó sẽ vận dụng để giải toán. Thường xuyên ôn tập và củng cố kiến ​​thức. Đây sẽ là cơ sở cho sự thành công về mặt toán học ở cấp độ tiếp theo.

1. Nhập môn toán lớp 3 về tìm x

1.1 Tìm x là gì?

Tìm x là phép tính tìm giá trị ẩn của x trong một phép tính.

READ  Trình bày các biểu hiện chủ yếu của toàn cầu hóa kinh tế. Xu hướng toàn cầu hóa kinh tế dẫn đến những hệ quả gì ? | Địa lí 11 trang 10 | Aviationaustralia.asia

Ví dụ: sami x sani

a) x + 5035 = 7110

x = 7110 – 5035

x = 2075

b) x: 27 = 63

x = 63 x 27

x = 1701

1.2 Kiến thức cần nhớ

giáo dục cần nhớ về toán lớp 3 tìm x

2. Bài tập lớp 3 tìm x

2.1. Dạng 1: Tìm tổng, hiệu, tích, số cụ thể bên trái – số bên phải.

2.1.1. Phương pháp thực hiện:

 • Bước 1: Ghi nhớ các nguyên tắc về thứ tự cộng, trừ, nhân, chia
 • Bước 2: xử lý tính toán

2.1.2. Tập thể dục

Bài 1: tìm giá trị của biết x

a) 1264 + x = 9825

b) x + 3907 = 4015

c) 1521 + x = 2024

d) 7134 – x = 1314

e) x – 2006 = 1957

Bài 2: tìm giá trị của chữ X nổi tiếng

a) X x 4 = 252

b) 6 x X = 558

c) X: 7 = 103

d) 256: X = 8

2.1.3. Biện pháp khắc phục

Bài 1

a) 1264 + x = 9825

x = 9825 – 1264

x = 8561

b) x + 3907 = 4015

x = 4015 – 3907

x = 108

c) 1521 + x = 2024

x = 2024-1521

x = 503

d) 7134 – x = 1314

x = 7134-1314

x = 5820

e) x – 2006 = 1957

x = 1957 + 2006

x = 3963

Bài 2

a) X x 4 = 252

X = 252: 4

X = 63

b) 6 x X = 558

X = 558: 6

X = 93

c) X: 7 = 103

X = 103 x 7

X = 721

d) 256: X = 8

X = 256: 8

X = 32

2.2. Dạng 2: Bài toán về tổng, hiệu, tích, các phép tính số cụ thể ở bên trái – nói ở bên phải

2.2.1. Phương pháp thực hiện:

 • Bước 1: Ghi nhớ các nguyên tắc nhân, chia, cộng, trừ
 • Bước 2: Tính giá trị giọng nói ở bên phải trước, sau đó ở bên trái
 • Bước 3: Tiếp theo, tính toán

2.2.2. Tập thể dục

Bài 1: Tìm x kiến ​​thức:

a) x: 5 = 800: 4

b) x: 7 = 9 x 5

c) X x 6 = 240: 2

d) 8 x X = 128 x 3

e) x: 4 = 28 + 7

READ  Tổng hợp A-Z Các Thì Trong Tiếng Anh,Ví dụ và Nhận Biết 12 thì tiếng anh | Aviationaustralia.asia

g) X x 9 = 250 – 25

Bài 2: Tìm x kiến ​​thức

a) x + 5 = 440: 8

b) 19 + x = 384: 8

c) 25 – x = 120: 6

d) x – 35 = 24 x 5

2.2.3. Biện pháp khắc phục

Bài 1

a) x: 5 = 800: 4

x: 5 = 200

x = 200 x 5

x = 1000

b) x: 7 = 9 x 5

x: 7 = 45

x = 45 x 7

x = 315

c) X x 6 = 240: 2

X x 6 = 120

X = 120: 6

X = 20

d) 8 x X = 128 x 3

8 x X = 384

X = 384: 8

X = 48

e) x: 4 = 28 + 7

x: 4 = 35

x = 35 x 4

x = 140

g) X x 9 = 250 – 25

X x 9 = 225

X = 225: 9

X = 25

Bài 2:

a) x + 5 = 440: 8

x + 5 = 55

x = 55-5

x = 50

b) 19 + x = 384: 8

19 + x = 48

x = 48-19

x = 29

c) 25 – x = 120: 6

25 – x = 20

x = 25-20

x = 5

d) x – 35 = 24 x 5

x – 35 = 120

x = 120 + 35

x = 155

2.3. Dạng 3: Tìm x có vế trái là mô tả của hai hàm số và vế phải là hợp số.

2.3.1. Phương pháp thực hiện:

 • Bước 1: Ghi nhớ các phép tính cộng, trừ, nhân, chia
 • Bước 2 – Cộng và trừ trước, sau đó trừ và nhân sau
 • Bước 3: Mở rộng và tính toán

2.3.2. Tập thể dục

Bài 1: Tìm x, y sani

a) 403 – x: 2 = 30

b) 55 + x: 3 = 100

c) 75 + X x 5 = 100

d) 245 – X x 7 = 70

2.3.3. Biện pháp khắc phục

Bài 1

a) 403 – x: 2 = 30

x: 2 = 403-30

x: 2 = 373

x = 373 x 2

x = 746

b) 55 + x: 3 = 100

x: 3 = 100-55

x: 3 = 45

x = 45 x 3

x = 135

c) 75 + X x 5 = 100

X x 5 = 100-75

X x 5 = 25

X = 25: 5

X = 5

d) 245 – X x 7 = 70

X x 7 = 245-70

X x 7 = 175

X = 175: 7

X = 25

2.4. Dạng 4: Tìm x có vế trái là hai biểu thức – vế phải là tổng các tích của hai số.

2.4.1. Phương pháp thực hiện:

 • Bước 1: Ghi nhớ các nguyên tắc cộng, trừ, nhân và chia
 • Bước 2: Tính giá trị của lời nói ở phía bên phải trước, sau đó tính phía bên trái. Ở bên trái, chúng ta cần bắt đầu phép tính đầu tiên cho phép tính cộng và trừ
 • Bước 3: Mở rộng và tính toán
READ  [Bắc Ninh] Trung Tâm Tiếng Anh Thaki English Tuyển Dụng Giáo Viên Tiếng Anh Full-time 2021 | Aviationaustralia.asia

2.4.2. Tập thể dục

Bài 1: Tìm x kiến ​​thức

a) 375 – x: 2 = 500: 2

b) 32 + x: 3 = 15 x 5

c) 56 – x: 5 = 5 x 6

d) 45 + x: 8 = 225: 3

Bài 2: Tìm ra

a) 125 – X x 5 = 5 + 45

b) 350 + X x 8 = 500 + 50

c) 135-X x 3 = 5 x 6

d) 153 – X x 9 = 252: 2

2.4.3. Biện pháp khắc phục

Bài 1

a) 375 – X: 2 = 500: 2

375 – X: 2 = 250

X: 2 = 375-250

X: 2 = 125

X = 125 x 2

X = 250

b) 32 + X: 3 = 15 x 5

32 + X: 3 = 75

X: 3 = 75-32

X: 3 = 43

X = 43 x 3

X = 129

c) 56 – X: 5 = 5 x 6

56 – X: 5 = 30

X: 5 = 56-30

X: 5 = 26

X = 26 x 5

X = 130

d) 45 + X: 8 = 225: 3

45 + X: 8 = 75

X: 8 = 75-45

X: 8 = 30

X = 30 x 8

X = 240

Bài 2

a) 125 – X x 5 = 5 + 45

125-X x 5 = 50

X x 5 = 125-50

X x 5 = 75

X = 75: 5

X = 15

b) 350 + X x 8 = 500 + 50

350 + X x 8 = 550

X x 8 = 550 – 350

X x 8 = 200

X = 200: 8

X = 25

c) 135-X x 3 = 5 x 6

135 – X x 3 = 30

X x 3 = 135-30

X x 3 = 105

X = 105: 3

X = 35

d) 153 – X x 9 = 252: 2

153 – X x 9 = 126

X x 9 = 153 – 126

x 9 = 27

X = 27: 9

X = 3

2.5. Dạng 5: Tìm chữ x mà vế trái nói bằng cung – vế phải là tổng, tương phản, tích và hiệu của số có hai chữ số.

2.5.1. Cách làm

 • Bước 1: Ghi nhớ các nguyên tắc cộng, trừ, nhân và chia
 • Bước 2: Tính giá trị lời nói ở phía bên phải trước, sau đó thực hiện phép tính ở phía bên trái. Ở phía bên trái, làm điều đó bên ngoài các phím trước đó trong các nút sau

2.5.2. Tập thể dục

Bài 1: Tìm x kiến ​​thức

a) (x – 3): 5 = 34

b) (x + 23): 8 = 22

c) (45-x): 3 = 15

d) (75 + x): 4 = 56

Bài 2: Tìm hiểu tôi biết

a) (X – 5) x 6 = 24 x 2

b) (47 – X) x 4 = 248: 2

c) (X + 27) x 7 = 300 – 48

d) (13 + X) x 9 = 213 + 165

2.5.3. Biện pháp khắc phục

Bài 1

a) (x – 3): 5 = 34

(x – 3) = 34 x 5

x – 3 = 170

x = 170 + 3

x = 173

b) (x + 23): 8 = 22

x + 23 = 22 x 8

x + 23 = 176

x = 176-23

x = 153

c) (45-x): 3 = 15

45 – x = 15 x 3

45 – x = 45

x = 45-45

x = 0

d) (75 + x): 4 = 56

75 + x = 56 x 4

75 + x = 224

x = 224-75

x = 149

Bài 2

a) (X – 5) x 6 = 24 x 2

(X – 5) x 6 = 48

(X – 5) = 48: 6

X – 5 = 8

X = 8 + 5

X = 13

b) (47 – X) x 4 = 248: 2

(47 – X) x 4 = 124

47 – X = 124: 4

47-X = 31

X = 47-31

X = 16

c) (X + 27) x 7 = 300 – 48

(X + 27) x 7 = 252

X + 27 = 252: 7

X + 27 = 36

X = 36-27

X = 9

d) (13 + X) x 9 = 213 + 165

(13 + X) x 9 = 378

13 + X = 378: 9

13 + X = 42

X = 42-13

X = 29

Đọc cẩn thận Tìm một lớp toán 3 x Nó sẽ giúp họ có khả năng suy nghĩ rõ ràng. Là nền tảng quan trọng giúp học sinh học toán đạt trình độ cao. Ngoài ra, các bậc phụ huynh và các em học sinh có thể tham khảo thêm các bài học toán khác tại wuta.vn để có kiến ​​thức tốt hơn, hiểu bài và nhớ độ cao đối với các dạng toán.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud