TNC là gì? Vai trò, hình thức, quy mô hoạt động của TNC | Aviationaustralia.asia

TNC là gì?
Hoạt động sản xuất – Hoạt động sản xuất

1. Mục đích của TNC là gì?

TNC là tên viết tắt của từ tiếng anh – Transnational Corporation nghĩa là công ty nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực kinh tế.

Công ty nước ngoài là một thuật ngữ dùng để chỉ một loại hình kinh doanh doanh nghiệp lớn bao gồm ít nhất hai công ty có cơ sở ở hai quốc gia chuyên sản xuất các sản phẩm Dịch vụ đáp ứng nhu cầu của con người, làm việc theo kế hoạch và có chiến lược phát triển chung.

TNCs bao gồm công ty mẹ và các công ty con / công ty con, trong đó công ty mẹ kiểm soát toàn bộ tài sản của công ty, còn các công ty con hoạt động ở nước ngoài, hoạt động dưới sự kiểm soát của công ty mẹ.

TNC có nghĩa là gì?
TNC có nghĩa là gì?

Từ định nghĩa trên, chúng ta có thể thấy các loại tổ chức sau:

  • Một công ty đáng tin cậy (Công ty con – Công ty con): là công ty trách nhiệm hữu hạn ở nước có chi nhánh TNCs hoạt động, trong đó nhà đầu tư sở hữu trên 50% tài sản của công ty.
  • Công ty truyền thông (Doanh nghiệp liên kết): là công ty TNHH, trong đó chủ sở hữu công ty sẽ sở hữu ít nhất 10% giá trị tài sản của công ty này và nhà đầu tư này sẽ không chịu trách nhiệm hoàn toàn về công ty, quyền của nhà đầu tư. . sẽ bị giới hạn theo số lượng tài sản của công ty và quy định của công ty.
  • Công ty chi nhánh (Công ty con): Loại hình công ty này là công ty có trụ sở chính hoạt động ở một quốc gia khác và loại hình công ty này có 100% giá trị tài sản thuộc quyền kiểm soát của công ty mẹ.

>> Xem thêm: Kinh nghiệm mở công ty

2. Nguồn gốc của công ty nước ngoài

Nguồn gốc của TNC là gì?
Nguồn gốc của TNC là gì?

TNCs được thành lập dựa trên sự phát triển và tập trung sản xuất tạo ra tình huống: các công ty lớn sẽ có các ngành công nghiệp lớn. doanh nghiệp vừa và nhỏ bị thua lỗ, phá sản, mở rộng quy mô sản xuất; Các đối thủ cùng góp vốn sản xuất kinh doanh.

TNCs đã tiến bộ nhờ ảnh hưởng mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại. Quá trình tích tụ trong nông nghiệp dẫn đến các nhóm công – nông nghiệp, công nghiệp, thương mại,… gia tăng xu hướng giảm lượng nông nghiệp trong hệ thống lao động và trong sản phẩm chính trong nước.

Việc làm sản xuất – việc làm sản xuất tại Hồ Chí Minh

>> Xem thêm: Các khóa học tốt nhất của nghiên cứu để trở thành một doanh nhân là gì?

3. Đặc điểm tăng trưởng và hệ thống quản lý của các công ty nước ngoài

Cơ cấu tổ chức của TNCs rất đa dạng và phức tạp, đặc điểm nổi bật nhất của TNCs là tổ chức theo thứ bậc. TNC hiện bao gồm hai loại hình tổ chức cơ bản: nhóm làm việc (F) và nhóm các nhà quản lý cấp cao (Muldivision – MD). Ở đó:

  • Mô hình nhóm làm việc F: dự án bao gồm các phòng làm việc, mỗi phòng sẽ có công việc riêng, sau khi nhận được kết quả công việc trưởng phòng làm việc này sẽ báo cáo trực tiếp với giám đốc quản lý.
  • Mô hình tổ chức đầu mối MD hoạt động tốt hơn mô hình F. Mô hình này rõ ràng khác với mô hình F ở chỗ tất cả các bộ phận của mô hình này sẽ mang trọng lượng riêng với chức năng kinh doanh của nó.
Đặc điểm và quy mô của các công ty nước ngoài
Đặc điểm và quy mô của các công ty nước ngoài

Cơ cấu tổ chức của TNCs luôn thay đổi theo nền kinh tế thị trường, tùy thuộc vào đặc điểm và cơ cấu, chiến lược hoạt động. Bản chất của TNCs là mua bán và sáp nhập do TNCs mở nhiều công ty con quốc tế và có cấu trúc “mẹ con” khi mở rộng thông qua thăm dò dầu khí.

Cơ cấu tổ chức và quản lý của TNCs khác nhau, nhưng hầu hết được tổ chức theo hình tháp và hình nhện. Hình dạng của kim tự tháp có liên quan đến chức vụ, vì vậy nó được hưởng lợi từ hiệu quả cao, dễ dàng kiểm soát môi trường làm việc, nhưng kém linh hoạt. Hệ thống mạng nhện có thể khắc phục được nhược điểm của hình kim tự tháp và trở thành hệ thống quản lý chính của các công ty TNC.

>> Xem thêm: Mô hình kinh doanh là gì?

4. Loại hình công ty quốc tế

Các loại TNC là gì?
Các loại TNC là gì?

Việc phân loại các công ty nước ngoài cần dựa vào các tiêu chuẩn khác nhau, tuy nhiên hiện nay chúng ta dựa vào các tiêu chuẩn về mức độ phát triển, các loại hình sở hữu vốn để phân loại các loại hình. Do đó, có các loại hình công ty nước ngoài sau:

  • Cartel: là loại hình công ty độc lập trong cùng ngành, liên kết với nhau, tập đoàn này tạo ra thị trường tiêu thụ và giá cả hàng hóa, số lượng hàng hóa bán ra với các nhà cung cấp khác nhau, mục đích cụ thể là hạn chế cạnh tranh và phân chia lợi ích trong một cách cụ thể.
  • Syndicate: tương tự như loại Cartel, Syndicate có sự hợp tác giữa các công ty tư bản, các công ty này sẽ ký kết các thỏa thuận liên quan đến việc mua nguyên liệu rẻ, sản phẩm bán được với giá cao. Nhiều nhóm đã được phát triển bởi Cartel.
  • Hợp nhất: loại hình mà các doanh nghiệp sản xuất cùng một loại sản phẩm hoặc trong các ngành liên quan có quan hệ mật thiết với nhau và hợp nhất thành một tổ chức duy nhất. Các công ty này sau khi hợp nhất sẽ không còn độc lập về sản xuất nữa – làm, hoạt động kinh doanh và nhiều luật khác. Có hai loại công ty cho loại ủy thác này: Đối tác đặc biệt và Đối tác kinh doanh.
  • Quan tâm: đây là loại hình tổ chức kinh doanh phổ biến của các TNC hiện nay. Một kênh ngang giữa hai công ty kinh doanh độc lập là liên kết chính.
  • Tập đoàn: Các doanh nghiệp có liên quan theo chiều dọc, các công ty lớn sẽ tham gia vào ngành sản xuất không cần công nghệ cụ thể mà kết nối bằng tiền.

Công việc của nhân viên sản xuất

>> Xem thêm: Phiên bản dành cho doanh nghiệp là gì?

5. Vị thế của công ty nước ngoài

Tình trạng của các công ty TNC là gì?
Tình trạng của các công ty TNC là gì?

Các tập đoàn xuyên quốc gia (TNCs) có vai trò quan trọng trong nền kinh tế thế giới bởi chúng không chỉ tác động mạnh mẽ đến sự phát triển của nền kinh tế thế giới nói chung, mà còn có tác động to lớn đến nền kinh tế thế giới, trực tiếp đến nền kinh tế toàn cầu. . ở mỗi quốc gia nói riêng. TNCs đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của thương mại quốc tế, hệ thống đầu tư quốc tế, chuyển giao hiệu quả công nghệ mới, tạo ra nhiều cơ hội và phát triển nguồn nhân lực chất lượng tạo ra nguồn nhân lực chất lượng.

5.1. Vai trò của TNCs trong việc thúc đẩy phát triển kinh doanh quốc tế

5.1.1. TNCs đang thay đổi mô hình kinh doanh quốc tế

TNCs thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng kinh tế toàn cầu và thương mại, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế dựa vào xuất khẩu và thúc đẩy quyền. Các chính sách toàn cầu hóa và thương mại, ưu tiên tăng trưởng kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu, thúc đẩy liên kết hàng hóa và tài chính toàn cầu.

TNCs đã góp phần to lớn vào việc chuyển đổi hệ thống thương mại quốc tế, nhờ vào mạng lưới rộng lớn các công ty con quốc tế giúp các công ty nước ngoài sử dụng thị trường, giảm chi phí vận tải, điều chỉnh giá hàng hóa – sản phẩm phù hợp, đúng cách mà họ phục vụ mức độ tiện ích của công ty.

TNCs cos vai trò trong việc thay đổi hệ thống kinh doanh quốc tế
TNCs có vai trò trong việc thay đổi hệ thống kinh doanh quốc tế

Ngoài ra, TNCs tạo ra nhiều loại sản phẩm, phát minh, khám phá công nghệ, kinh nghiệm quản lý, v.v. Vì vậy, TNCs luôn tạo ra những sản phẩm chất lượng cao, loại bỏ những trở ngại. trình độ xã hội của sản phẩm trên thế giới.

Vai trò này được thể hiện rõ ràng qua tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ, hàng hóa / sản phẩm được sản xuất để xuất khẩu và doanh thu của các công ty con đặt tại các quốc gia quốc tế.

5.1.2. Trao đổi hàng hóa và dịch vụ của TNCs

TNCs luôn trao đổi giữa các công ty với nhau mặc dù họ nằm ở những quốc gia xa xôi. Việc liên lạc nội bộ giữa công ty mẹ và các công ty con là rất quan trọng và việc trao đổi này là một trong những loại hình kinh doanh nhằm tạo tính liên tục và giảm thiểu chi phí trong quá trình sản xuất.

Nhiệm vụ giám đốc sản xuất

>> Xem thêm: Con đường để kinh doanh là gì?

5.2. Vai trò của TNCs trong việc thúc đẩy đầu tư quốc tế

Có hai loại đầu tư: đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp. Các loại hình đầu tư này đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý, phát triển vốn, công nghệ và thị trường, luôn đầu tư ra nước ngoài để tăng lợi nhuận.

Vai trò của TNCs trong việc thúc đẩy đầu tư quốc tế
Vai trò của TNCs trong việc thúc đẩy đầu tư quốc tế

5.2.1. TNCs thúc đẩy tự do đầu tư giữa các quốc gia

TNCs giảm bớt các rào cản đối với đầu tư quốc tế, góp phần quan trọng vào quá trình phát triển Đầu tư kinh tế một cách bền vững, là chìa khóa để thực hiện thành công công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở các nước đang phát triển. Đồng thời, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước với nước ngoài, nhằm thu hút đầu tư nước ngoài:

Tìm một công việc nhanh chóng

5.2.2. TNCs thúc đẩy đầu tư trực tiếp nước ngoài

Sự lớn mạnh và phát triển của các công ty con nước ngoài cho thấy vai trò quan trọng của TNCs trong nền kinh tế toàn cầu. Ngoài ra, các công ty nước ngoài có thể dễ dàng đầu tư trực tiếp vào một công ty ở nước khác bằng cách xây dựng một cơ sở kinh doanh mới ở đó hoặc thông qua hợp nhất và mua lại kinh doanh trong nước và thay đổi chiến lược và phương hướng kinh doanh.

Vì vậy, những thông tin giải đáp thắc mắc TNC là gì trên đây sẽ giúp bạn dễ dàng nắm được những thông tin quan trọng về cơ cấu và vai trò của các công ty nước ngoài hiện đại.

Tìm một công việc nhanh chóng

Chia sẻ trong VK '); $ ('# js_share'). append (""); $ ('# box-social'). addClass ('share');}}); $ (" # see_more "). click (function () {if ($ (this) .attr ('data- )) id ')! = "") {$ .get (' ../ ajax / ajax_blog.php? newid = 9165 & cateid = 157 & begin = '+ $ (this) .attr (' data-id '), function (data ) {$ ('. see_more_blog'). data -id ", x);});}}); $ (". show_cm"). click (function () {$ (this) .hide (); $ ("hidden_cm"). show (); $ ("ct_cm"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ ("hidden_cm"). click (function () {$ (this) .hide (); $ ('. show_cm'). show (); $ ("ct_cm"). addClass ("hiden_dtblog");}); $ ("show_cd"). click (function () {$ (this) .hide (); $ ("hiden_cd") .show (); $ ("chude"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ ("hidden_cd"). click (function () {$ (this) .hide (); $ ('). show_cd'). show (); $ ("chude"). addClass ("hide_dtblog");});

READ  ETD là gì? Cách phân biệt giữa ETD và ETA trong vận tải | Aviationaustralia.asia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud