Tin học 11 Bài 6: Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán | Aviationaustralia.asiaTin học 11 Bài 6: Toán, lời nói, câu lệnh hành động

Để học tốt phần Đọc hiểu 11, nội dung bài học là phần Trả lời câu hỏi và Giải bài tập Tin học 11 Bài 6: Phép toán, biểu thức, biểu thức thực tế hay và ngắn gọn nhất. Sau đó là phần tóm tắt lý thuyết và giải câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 Bài 6 có đáp án.

1. Số

Ngoài ra trong toán học, trong ngôn ngữ lập trình, có các hàm toán học như cộng, trừ, nhân, chia, …

Quảng cáo

Các hàm toán học bao gồm các hàm toán học, hàm quan hệ và hàm tính nhẩm.

Trong bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu các nội dung sau: Phép toán (Phép toán Pascal).

Ví dụ: Thêm (+) có nghĩa là tăng pascal bằng cách sử dụng dấu +.

– Các hàm toán học:

Với số: Thêm (+), Giảm (-), Tăng

Chia cho số, Chia cho mod. + Với số thực:

Thêm (+), Giảm (-), Tăng

Đăng lại (/).

Quảng cáo

– Các hoạt động quan hệ:

+ Nhỏ hơn (<), Nhỏ hơn hoặc bằng (<=), Girma fiye da (>), Kích thước hoặc Bằng (> =), Bằng (=), Khác (<>).

– Các hoạt động ý nghĩa:

+ Korau (không phải), Ko (hoặc), Kuma (Kuma).

Các hoạt động liên quan đến kết quả để phân tích giá trị

Ví dụ, 5 <6 cho độ tin cậy (TRUTH).

5> 6 cho giá trị sai (FALSE).

Các hành động có ý nghĩa để tạo ra các biểu thức phức tạp từ các mối quan hệ đơn giản.

Ví dụ: 5 = x (12 biến)

2. Toán từ

Quảng cáo

Trong lập trình, các biểu thức toán học là các số khác nhau, các số đơn giản, đúng, các phương trình liên quan đến số hàm tối đa, các vòng lặp.

READ  Lý thuyết Lịch Sử 11 Bài 2: Ấn Độ | Aviationaustralia.asia

Công việc được thực hiện theo trình tự sau:

+ Bắt đầu thực hiện các công việc trong một phím, nếu không có phím nào thì thực hiện từ trái sang phải, theo thứ tự nhân các công việc.

phép chia (/), phép chia cho số nguyên (div), phép chia và phần còn lại (mod) được thực hiện trước, và phép cộng (+), phép trừ (-) được thực hiện sau.

Hãy cẩn thận không xóa * khỏi hộp kiểm Ví dụ:

5a + 6b được chuyển đổi thành pascal sẽ là 5 * a + 6 * b.Bài tập tin học 11 | Để đọc tốt Tin học 11 chuyển sang pascal sẽ là x * y / z.

Cây rìu

2

chuyển sang pascal sẽ là A * x * x.

Sự đối xử:

+ Nếu từ chứa hình thức vĩnh viễn hoặc số đo của hình thức gốc thì giá trị của từ đó cũng là hình thức thực.

Ví dụ: A + B

Trong đó A là số kiểu và B là kiểu kiểu, giá trị của biểu thức A + B sẽ là kiểu.

3. Hàm toán học tiêu chuẩn

Để đơn giản hóa việc lập trình, tất cả các ngôn ngữ lập trình đều chứa một số chương trình đánh giá các hàm toán học được sử dụng phổ biến nhất. Tiêu chuẩn này được gọi là công việc toán học. Các đối số của hàm được bao gồm trong () và sau tên hành động.

Bài tập tin học 11 | Để đọc tốt Tin học 11

Ví dụ:

Sqr(x)+Abs(x) = x*x+|x|.

Sqr (X) nếu X là số thực thì chứng minh là số thực, nếu X là số thì chứng minh là số.

Các nhiệm vụ có thể nhập vào biểu thức toán học dưới dạng toán hạng.

Ví dụ:

READ  Unit 11 lớp 7: Skills 2 | Aviationaustralia.asia

4. Tuyên bố quan hệ

Hai từ cùng loại được ghép với một đại từ tương đối, cho một biểu hiện liên quan.

Từ liên kết có dạng:

X<5
'A'<=b
B+1>=2+d

trong đó câu 1 và câu 2 đều là chuỗi hoặc biểu thức toán học

Ví dụ:

Các báo cáo liên quan được xử lý theo thứ tự sau:

+ Tính giá trị của biểu thức.

+ Thực hiện các công việc liên quan.

Kết quả của một câu lệnh liên quan là giá trị của ý nghĩa: true hoặc false.

Ví dụ, nếu X có giá trị là 6, thì X <5 có giá trị sai.

5. Bài phát biểu ý nghĩa

Lời nói có ý nghĩa có thể là những cách diễn đạt ý nghĩa đơn giản, những biểu hiện có liên quan được kết nối với nhau bằng hành động có ý thức. Giá trị của một câu có nghĩa là đúng hay sai. Các thống kê liên quan được đặt trong một khóa ().

Các hàm có ý nghĩa bao gồm: không, hoặc cũng vậy.

Không có chức năng nào bị đảo ngược bởi giá trị trung bình của từ theo sau nó. Ví dụ, không có sự thật nào là sai và không có lời nói dối nào là đúng. nó không được viết trước câu lệnh sẽ được bỏ qua.

Ví dụ, không (x <1) zai ɗauki gaskiya (gaskiya) lokacin x> = 1 và false (sai) khi x <1.

Với thời gian x> = 1, từ liên quan x <1 sẽ đúng. Những gì không đúng sẽ là sai.

Con hoặc động từ được sử dụng để kết hợp một số từ có nghĩa hoặc liên quan thành một câu.

Ví dụ: Giả sử M và N là các biến hai chữ số. Các số hạng xác định cho dù M và N chia hết cho 3 hay cả hai đều không chia hết cho 3 được biểu thị như sau:

READ  Unit 3 lớp 11: Test Yourself A | Aviationaustralia.asia

((M mod 3 == 0) da (N mod 3 == 0)) ko ((M mod 3 <> 0) da (N mod3 <> 0))

<tên biến>:= <biểu thức>;

6. Mô tả công việc

Mô tả công việc là một trong những chỉ dẫn quan trọng nhất trong ngôn ngữ lập trình.

X1:=-b/a-x2;
Z=Z-1;
I=I+1;

Trong cú pháp pascal của mô tả hàm:

Lưu ý rằng trong khi ý nghĩa của tên là cùng một danh từ, thì kiểu biểu đạt phải tương ứng với kiểu thay đổi.

Ví dụ:

Ví dụ về hoạt động không chính xác:

B là số kiểu C thực sự là kiểu gán B: = C sai để đưa ra lỗi khi kết hợp.

Lời giải bài tập tin học 11 | Để đọc tốt Tin học 11

Xem thêm các bài soạn Tin học lớp 11 hay, chi tiết: https://www.youtube.com/watch?v=ieCkGJwl-s8

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng đề kiểm tra lớp 11 a Khoahoc.vietjack.com

CHỈ 250K CHO MỖI LỚP HỌC, VIETJACK HỖ TRỢ COVID

Đăng ký 11 khóa học tốt nhất dành cho thanh thiếu niên 2k4 tại Khoahoc.vietjack.com

Bạn đã có ứng dụng VietJack trên điện thoại, giải câu đố, Soạn SBT, Văn mẫu, Ôn thi Online, Bài giảng …. miễn phí. Tải xuống ứng dụng ngay bây giờ trên Android và iOS.

Nhóm học Facebook miễn phí dành cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/ Theo dõi chúng tôi miễn phí trên Facebook và youtube:
Nếu thấy hay, mong các bạn động viên và chia sẻ! Thông tin không hợp lệ

Nội quy trang bình luận Bạn sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud