Tin học 10 Bài 11: Tệp và quản lí tệp | Aviationaustralia.asiaTin học 10 bài 11: Tệp và quản lý tệp

Tham khảo phần Trả lời câu hỏi và giải bài tập Tin học 10 bài 11: Tệp và quản lý tệp tốt hơn, ngắn gọn hơn. Sau đó là phần tóm tắt lý thuyết và danh sách các câu hỏi trắc nghiệm Tin học 10 Bài 11 có đáp án.

A. Lý thuyết

1. Tệp và thư mục

Công việc: sắp xếp dữ liệu được lưu trữ trên bộ nhớ ngoài

Quảng cáo

a) Tệp và tên tệp

– Khái niệm tệp: hay còn gọi là tệp, là tập hợp dữ liệu được ghi trên bộ nhớ ngoài, tạo ra một kho lưu trữ do hệ điều hành kiểm soát. Mỗi tệp có 1 tên để truy cập.

– Đặt tên tệp:

Tên tệp được đặt theo yêu cầu cụ thể của từng hệ điều hành.

Trong hệ điều hành Microsoft Windows:

• Tên tệp không quá 255 ký tự, thường gồm hai phần: tên (Name) và độ dài (gọi là length) và chia theo thời gian “.”;

• Không yêu cầu phần mở rộng tên tệp và hệ điều hành được sử dụng để phân phối tệp;

Không sử dụng các ký tự sau trong tên tệp: /: ∗? ″ < > |

• Ví dụ: Abcde; CT1.PAS; AB.CDEF; Giấy tờ :;

Quảng cáo

Trong hệ điều hành MS DOS, tên tệp có một số tính năng như:

• Tên tệp thường chứa các tên dài, phân chia theo thời gian “.”;

• Phần tên không được vượt quá 8 ký tự, độ dài có thể có hoặc không, nếu có thì không quá ba ký tự;

Tên tệp không được chứa khoảng trắng.

• Ví dụ: ABCD; DỮ LIỆU TRONG;…

b) Sách

Công việc: quản lý các tập tin dễ dàng, các tập tin được lưu trong các thư mục.

Thuộc tính địa chỉ:

+ Folder có thể chứa các thư mục (thư mục) khác

+ Trừ thư mục gốc, tất cả các thư mục phải được đặt tên theo cùng tiêu chí với tên tệp.

+ Phong cách lãnh đạo giống cây

Lý thuyết tệp và quản lý tệp

Quảng cáo

– Sử dụng phương pháp tìm tệp. Đường dẫn chứa tên của các thư mục đi từ tài khoản mẹ đến thư mục chính chứa tệp được sắp xếp theo “” và cuối cùng là tên tệp.

READ  Địa lí 11 Bài 8: Liên bang Nga | Aviationaustralia.asia

– Ví dụ: C: PASCAL BAITAP BT1.PAS.

C: PASCAL BTO.PAS; C: PASCAL BGIDEMO.PAS.

2. Hệ thống quản lý tập tin

Công việc:

+ Nó là một phần của hệ điều hành.

+ Tổ chức dữ liệu trên bộ nhớ ngoài

+ Cung cấp các dịch vụ để người dùng dễ dàng đọc / ghi dữ liệu trên bộ nhớ ngoài

+ Đảm bảo rằng các chương trình đang chạy trong hệ thống có thể truy cập các tệp đồng thời.

Đặc sắc:

+ Đảm bảo truy cập dữ liệu nhanh chóng, làm cho hiệu suất tổng thể của hệ thống ít phụ thuộc vào các thiết bị bên cạnh;

+ Tự do giữa dữ liệu và nhà mạng;

+ Tính độc lập giữa phương pháp lưu trữ và hệ thống điều khiển;

+ Sử dụng bộ nhớ ngoài đúng cách;

Nhóm bảo vệ dữ liệu giúp xác định tác động của lỗi kỹ thuật hoặc chương trình.

Nhiều tác vụ có thể được thực hiện: tạo thư mục, đổi tên, xóa, sao chép, di chuyển tệp / thư mục, xem nội dung thư mục, tìm kiếm tệp / thư mục, … đảm bảo thuận tiện tối đa cho người dùng

B. Câu hỏi

Câu hỏi 1: Tìm lỗi trong các câu dưới đây.

A. Thư mục và tệp có cùng tên phải nằm trong thư mục mẹ của các tệp cha khác nhau

B. Một thư mục có thể chứa các tệp cùng tên với thư mục đó.

C. Hai thư mục cùng tên phải nằm trong thư mục của hai thư mục mẹ khác nhau.

D. Hai tệp cùng tên phải nằm trong thư mục của hai tệp cha khác nhau.

Trả lời: A

Giải thích:

Để đặt tên cho tệp và thư mục chúng ta cần lưu ý: hai thư mục (hai tệp) cùng tên phải ở hai thư mục khác nhau. Một thư mục có thể chứa các tệp cùng tên với thư mục đó và trong thư mục đó có thể có cùng tên tệp và các thư mục.

Câu 2: Tên và độ dài của tệp được chia bằng dấu phẩy:

A. Kolon (:)

B. digo (.)

C. dường như

Hiển thị câu trả lời

Trả lời: CIRE

Giải thích:

Tên và độ dài của tệp đôi khi được tách biệt (.). Không yêu cầu tính năng bổ sung. Câu hỏi 3:

READ  Unit 6 lớp 11: Listening | Aviationaustralia.asia

Độ dài tên tệp thường biểu thị:

A. Loại tệp.

B. Thay đổi tệp ngày / giờ.

C. Kích thước của tệp.

Hiển thị câu trả lời

Trả lời: A

Giải thích:

Độ dài của tệp thường đại diện cho loại tệp: văn bản, hình ảnh, âm thanh, v.v. Câu hỏi 4:

Trong máy tính, tệp là một ý tưởng có nghĩa là:

A. Trong văn bản

B. Khối lưu trữ bộ nhớ ngoài

C. Fakiti

Hiển thị câu trả lời

Trả lời: CIRE

Giải thích:

Trong máy tính, tệp là một ý tưởng đề cập đến một kho lưu trữ dữ liệu trên bộ nhớ ngoài, tạo ra một kho lưu trữ được kiểm soát bởi hệ điều hành. Mỗi tệp có một tên để đăng nhập. Câu hỏi 5:

Trong máy tính, thư mục là:

A. Một tệp đặc biệt không có phần mở rộng

B. Thiết lập tệp và thư mục

C. Phần ổ đĩa chứa tập hợp các tệp (tệp)

Hiển thị câu trả lời

Trả lời: CIRE

Giải thích:

Trong máy tính, thư mục là một tập hợp các tệp và thư mục. Sách có chứa sổ địa chỉ được gọi là sổ mẹ, và tên của các thư mục và tệp phải tuân theo các quy tắc cụ thể. Câu hỏi 6:

Sao chép thư mục / tệp chúng tôi tạo:

A. Chỉnh sửa / Sao chép / chọn vị trí của thư mục, tệp / Dán

B. Chọn tệp và thư mục để sao chép / Chỉnh sửa / Sao chép / Dán

C. Chọn tệp, thư mục để sao chép / Chỉnh sửa / Sao chép / chọn nơi lưu tệp và thư mục / Sửa / Dán

Hiển thị câu trả lời

Trả lời:

Giải thích:

Để sao chép một thư mục / tệp tin chúng ta thực hiện: Chọn tệp tin, thư mục cần sao chép / Sửa / Sao chép / chọn vị trí của tệp tin và thư mục / Sửa / Dán. Câu 7:

Trong hệ điều hành WINDOWS, độ dài tên tệp tối đa là các ký tự của tôi:

A. 11 chữ cái

B. 12 chữ cái

C. 255 chữ cái

Hiển thị câu trả lời

Trả lời:

Giải thích:

Trong hệ điều hành WINDOWS, tên tệp có thể dài tới 255 ký tự, không chứa ký tự: /: *? “<> | Câu 8:

READ  Unit 7 lớp 11: Reading | Aviationaustralia.asia

Đối với hệ điều hành Windows, tên tệp nào sau đây hoạt động?

A. Giao Năm.doc

B. onthi? Nghiep.doc

C. bai8: pa

Hiển thị câu trả lời

Trả lời: A

Giải thích:

Đối với hệ điều hành Windows, tên tệp phải được đặt theo các tiêu chí sau:

+ Tên tệp không quá 255 ký tự

+ Tên tệp gồm 2 phần: phần tên dài hơn. Trường hợp các tính năng bổ sung không được yêu cầu.

+ Tên tệp không chứa các ký tự: /: *? “<> |

→ → Loại B, C, D Câu 9:

Trong hệ điều hành MS DOS, tên tệp tối đa là các ký tự của tôi:

A. 11 chữ cái

B. 12 chữ cái

C. 255 chữ cái

Hiển thị câu trả lời

Trả lời: A

Giải thích:

Trong hệ điều hành MS DOS, tên tệp được đặt theo các quy tắc sau:

+ Tên tệp gồm 2 phần: phần tên dài hơn. Trường hợp phần tên không quá 8 ký tự thì không cần thêm ký tự, nếu có thì không quá 3 ký tự → tên tệp có thể tối đa 11 ký tự.

+ Tên tệp không chứa khoảng trắng. Câu 10:

Đối với hệ điều hành Windows, tên tệp nào sau đây không đúng?

A. onthitotnghiep.doc

B. bai8pas

C. lop? Cao.a

Hiển thị câu trả lời

Trả lời:

Giải thích:

Đối với hệ điều hành Windows, tên tệp phải được đặt theo các tiêu chí sau:

+ Tên tệp không quá 255 ký tự

+ Tên tệp gồm 2 phần: phần tên dài hơn. Trường hợp các tính năng bổ sung không được yêu cầu.

+ Tên tệp không chứa các ký tự: /: *? “<> |

Xem thêm bài soạn Tin học lớp 10 hay, chi tiết:

https://www.youtube.com/watch?v=ieCkGJwl-s8

Giới thiệu kênh Youtube VietJack Ngân hàng đề thi lớp 10 a

Khoahoc.vietjack.com

CHỈ 250K CHO MỖI LỚP HỌC, VIETJACK ĐƯỢC COVID HỖ TRỢ Tuyển tập video dạy học của những giáo viên hay nhất – CHỈ TỪ 199K dành cho teen 2k5 a

Khoahoc.vietjack.com

Bạn đã có ứng dụng VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT, Nối, Bài văn mẫu, Trắc nghiệm trực tuyến, Bài giảng…. khoản trợ cấp. Tải xuống ứng dụng ngay bây giờ trên Android và iOS. Nhóm học facebook miễn phí dành cho teen 2k6:

fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên Facebook và youtube: Nếu thấy hay, mong các bạn động viên và chia sẻ! Thông tin không hợp lệ quy tắc bình luận trang web
Bạn sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Phần còn lại của bộ truyện lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud