Tìm hiểu về tổ hợp môn thi khối D80, D81, D82 …. D86, D87, D88? | Aviationaustralia.asia

Việc chọn trường, chọn ngành có thể dựa vào sở thích nhưng cũng phải dựa trên các tiêu chí khác. Tin tức về các khối thi D80, D81, D82 …. D88 gồm những chuyên đề gì? Trường đào tạo những ngành nghề nào? Chúng tôi sẽ cung cấp cho ứng viên những lựa chọn nghề nghiệp hữu ích trong tương lai.

1. Khối D80, D81, D82…. D86, D87, D88 bao gồm những môn học nào?

Theo sự thay đổi của Bộ GD & ĐT về phương thức thi tuyển sinh đại học và mở rộng khối thi, khối D gồm các tổ hợp môn thi và các môn thi cụ thể như sau.

TẮT TẮT TẮT

THỬ NGHIỆM

Khối D80

Ngôn ngữ học, Khoa học xã hội, tiếng Nga

Khối D81

Văn học, Khoa học xã hội, Tiếng Nhật

Khối D82

Văn học, Khoa học xã hội, tiếng Pháp

Khối D83

Văn học, Khoa học xã hội, Tiếng Trung

Khối D84

Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh

Khối D85

Toán, Giáo dục công dân, Đức

Khối D86

Toán, Giáo dục công dân, Nga

Khối D87

Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp

Khối D88

Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Nhật

Đề thi của khối này bao gồm bài thi tự nhiên, xã hội và ngôn ngữ: Anh, Nhật, Pháp, Trung, Đức … Chính vì vậy các em cần thời gian, chăm chỉ học tập để đạt điểm cao trong bài thi.

tim-hieu-ve-to-hop-mon-khoi-d80-d81-d82-d86-d87-d88Các bài ôn thi khối D

2. Khối D80, D81, D82…. D86, D87, D88 bao gồm những ngành nào?

Danh sách luyện thi khối D Khối D80, D81 … D88 gồm các ngành nghề thí sinh có thể tham khảo:

READ  [CHUẨN NHẤT] Vibe là gì? | Aviationaustralia.asia

3. Khối D80, D81, D82…. Những trường nào được bao gồm trong D86, D87 và D88?

Tùy theo vị trí địa lý và vùng miền của thí sinh mà có thể lựa chọn các trường sau:

Các môn khối D D80, D81, D82 …. D86, D87, D88 cũng được các trường tổ chức giảng dạy. Hi vọng sẽ là kiến ​​thức bổ ích giúp ích cho các bạn trong kỳ thi tuyển sinh Đại học – Cao đẳng sắp tới.

ĐỌC THÊM:

 • Sự kết hợp của các khóa học, nghề nghiệp và trường học để tham gia
 • Khối D1 gồm những tổ hợp môn và chuyên ngành nào? Trường nào đào tạo?
 • Khối D2 gồm những môn gì, chuyên ngành, trường nào?
 • Khối D3 lấy điểm nào? Chuyên ngành nào và trường nào đào tạo?
 • Khái quát chung về khối thi khối D4 gồm những đề thi gì và tổ hợp môn gì?
 • Tổng hợp các bài học, bài học và trường lớp D5
 • Khối D6 và những người tìm kiếm thông tin cần biết
 • D7 bao gồm những chủ đề gì? Cô ấy đăng ký học chuyên ngành nào, trường nào?
 • Khối D8 gồm những môn gì và trường nào tuyển sinh?
 • Tìm hiểu khối D10 và các ngành, trường đào tạo?
 • Khối D11, D12, D13 thi khối gì? Ngành nào?
 • Tìm hiểu xem khối D14 gồm những chủ đề gì? Ngành nào?
 • Đề thi tìm hiểu khối D15 gồm những môn gì? Ngành nào?
 • Tìm hiểu về tổ hợp các khối D16, D17, D18, D19… .D28, D29, D30?
 • Đề thi khối D31, D32, D33, D34, D35 là gì? Chuyên ngành và trường học nào?
 • Học những môn D41, D42, D43, D44, D45… D55… D65 bao gồm những gì? Chuyên ngành và trường học nào?
 • Tìm hiểu về tổ hợp các khối D66, D68, D69… D75, D76, D77?
 • Tìm hiểu về tổ hợp các khối thi D78, D79 gồm những môn thi nào?

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_fullsetting ": 0," setting_process_fullsetting ": 0 , "setting_tag_position": "", "setting_include_wordpress": 0, "setting_include_wordpress_team": 0, "use_resize_image": "1", "use_resize_image_product": 0, "resize_image_tiny": 60_ "resize_image_image 0," size " size_image_min_height ": 0," size_image_position ": 230," resize_image_normal_height ": 0," size_image_max ": 690," size_image_max_height ": 0," _ news_news_ "1 small" 120 "," resize_news_image_heize_thumbnail: " "200", "resize_news_image_normal": "420", "resize_news_image_normal_height": "280" _, "resize_0" 400_height "," size_mobile_image_width ": 0," size_mobile_image_height ": 0," size_mobile_news_image "resize: 0, size_mobile_news_image" resize " 0, "setting_signature_on": "1", "setting_signature_text": "", "mail_type": "sm tp "," mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe "," gmail_smtpuser ":" info.zamashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 ", "setting_schema_customize": "", "setting_admin_edit_fast": false, "setting_use_location": false, "setting_tab_data": false, "setting_show_admin_create": false, "setting_cache_on": "1", "setting_access_time": "60", "site_access_time": "60", :["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n haife s u1ed1", "module_description": "Xem c u1ee9u để u00f4 lấy thông tin u00e1c tr u01b0 u1eddng nhưng u1c3n được sinh ra để u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};