Tìm hiểu về tổ hợp môn khối thi D78, D79 gồm những môn thi nào? | Aviationaustralia.asia

Khối D78, D79 là tổ hợp môn Ngoại ngữ, trong bài viết tiếp theo chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn thông tin chi tiết về các khối thi D78, D79 và những lưu ý khi chọn khối. thi D78, D79.

1. Khối D78 và D79 gồm những đề thi nào?

Tổ hợp khối D78 gồm 3 chuyên đề thi chính:

 • Văn học, Khoa học xã hội, tiếng Anh

Tổ hợp khối D79 gồm 3 môn thi:

 • Văn học, Khoa học xã hội, tiếng Đức

Trong đó, ngành xã hội học gồm 3 môn là Địa lý, Lịch sử và Giáo dục công dân. Với những thay đổi trong kỳ thi GDTX quốc gia nhằm tăng tính tiếp cận, thí sinh cần nghiên cứu kỹ các đề thi và lượng kiến ​​thức vừa sức. Vì đề thi sẽ bao gồm cả kiến ​​thức lớp 11 và lớp 12.

tim-hieu-ve-to-hop-mon-khoi-thi-d78-d79-gom-nhung-mon-thi-naoThi khối D78, D79

2. Khối D78, D79 gồm những ngành nào?

Thí sinh có thể theo dõi đề của khối D78, D79 như sau:

3. Khối D78 và D79 thi vào trường nào?

Danh sách các trường đại học khối D78, D79 khu vực phía Bắc

Danh sách các trường đại học khối D78, D79 khu vực miền Trung

Danh sách các trường đại học khối D78, D79 khu vực phía Nam

Trên đây là toàn bộ những thông tin về khối D78 và khối D79 hi vọng sẽ là những kiến ​​thức bổ ích cho các bạn trong quá trình học và thi.

READ  Soạn thảo văn bản là gì? Những điều cần biết trong soạn thảo văn bản | Aviationaustralia.asia

ĐỌC THÊM:

 • Sự kết hợp của các khóa học, nghề nghiệp và trường học để tham gia
 • Khối D1 gồm những tổ hợp môn và chuyên ngành nào? Trường nào đào tạo?
 • Khối D2 gồm những môn gì, chuyên ngành, trường nào?
 • Khối D3 lấy điểm nào? Chuyên ngành nào và trường nào đào tạo?
 • Khái quát chung về khối thi khối D4 gồm những đề thi gì và tổ hợp môn gì?
 • Tổng hợp các bài học, bài học và trường lớp D5
 • Khối D6 và những người tìm kiếm thông tin cần biết
 • D7 bao gồm những chủ đề gì? Cô ấy đăng ký học chuyên ngành nào, trường nào?
 • Khối D8 gồm những môn gì và trường nào tuyển sinh?
 • Tìm hiểu khối D10 và các ngành, trường đào tạo?
 • Khối D11, D12, D13 thi khối gì? Ngành nào?
 • Tìm hiểu xem khối D14 gồm những chủ đề gì? Ngành nào?
 • Đề thi tìm hiểu khối D15 gồm những môn gì? Ngành nào?
 • Tìm hiểu về tổ hợp các khối D16, D17, D18, D19… .D28, D29, D30?
 • Đề thi khối D31, D32, D33, D34, D35 là gì? Chuyên ngành và trường học nào?
 • Học những môn D41, D42, D43, D44, D45… D55… D65 bao gồm những gì? Chuyên ngành và trường học nào?
 • Tìm hiểu về tổ hợp các khối D66, D68, D69… D75, D76, D77?

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_fullsetting ": 0," setting_process_fullsetting ": 0 , "setting_tag_position": "", "setting_include_wordpress": 0, "setting_include_wordpress_team": 0, "use_resize_image": "1", "use_resize_image_product": 0, "resize_image_tiny": 60_ "resize_image_image 0," size " size_image_min_height ": 0," size_image_position ": 230," resize_image_normal_height ": 0," size_image_max ": 690," size_image_max_height ": 0," _ news_news_ "1 small" 120 "," resize_news_image_heize_thumbnail: " "200", "resize_news_image_normal": "420", "resize_news_image_normal_height": "280" _, "resize_0" 400_height "," size_mobile_image_width ": 0," size_mobile_image_height ": 0," size_mobile_news_image "resize: 0, size_mobile_news_image" resize " 0, "setting_signature_on": "1", "setting_signature_text": "", "mail_type": "sm tp "," mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe "," gmail_smtpuser ":" info.zamashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 ", "setting_schema_customize": "", "setting_admin_edit_fast": false, "setting_use_location": false, "setting_tab_data": false, "setting_show_admin_create": false, "setting_cache_on": "1", "setting_access_time": "60", "site_access_time": "60", :["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n haife s u1ed1", "module_description": "Xem c u1ee9u để u00f4 lấy thông tin u00e1c tr u01b0 u1eddng nhưng u1c3n được sinh ra để u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};