Tìm hiểu về tổ hợp môn khối D66, D68, D69 …D75, D76, D77? | Aviationaustralia.asia

Trong tổ hợp mở rộng kỳ thi kiểm tra năng lực ngoại ngữ, hầu hết thí sinh hiện nay chỉ biết đến các khối thi truyền thống như D1, D2 hoặc D3, D4… Vậy khối D66, D68 gồm những tổ hợp môn nào… D77? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về khối thi mới này nhé!

1. Khối D66, D68, D69… D75, D76, D77 gồm những đề thi nào?

Đề thi chính của các khối thi cụ thể bao gồm các môn sau:

 • Khối D66: Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
 • Khối D68: Văn, Xã hội, Tiếng Nga
 • Khối D69: Văn, Xã hội, Tiếng Nhật
 • Khối D70: Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp
 • Khối D72: Văn, Khoa học Tự nhiên, Tiếng Anh
 • Khối D73: Văn, Khoa học Tự nhiên, Tiếng Đức
 • Khối D74: Văn, Khoa học Tự nhiên, Tiếng Nga
 • Khối D75: Văn, Khoa học Tự nhiên, Tiếng Nhật
 • Khối D76: Văn, Khoa học Tự nhiên, Tiếng Pháp
 • Khối D77: Văn, Khoa học Tự nhiên, Tiếng Trung

Các khối thi này có sự kết hợp giữa kiểm tra ghi nhớ và ngoại ngữ. Trong kỳ thi THPT Quốc gia những năm gần đây có sự thay đổi về hệ thống thi nên vẫn không thể vào các trường ĐH, CĐ thông qua: kết quả học hết THCS và môn văn. Nhiều thay đổi trong kỳ thi tuyển sinh những năm gần đây được cho là có lợi cho thí sinh.

Hơn hết, sẽ có bài kiểm tra các môn trên mà khối môn ngữ văn chỉ thông qua tự luận, còn các môn khác: Giáo dục công dân, Khoa học tự nhiên, Anh, Nga, Nhật, Pháp, Đức, Trung … sẽ được sử dụng. của thử nghiệm.

READ  Bài tập tình huống marketing căn bản PDF | Aviationaustralia.asia

tim-hieu-ve-to-hop-mon-khoi-d66-d68-d69-d75-d76-d77Kiểm tra các mục để mở rộng kết nối khối D

2. Khối D66, D68, D69… D75, D76, D77 gồm những ngành nào?

Thí sinh và phụ huynh có thể tham khảo các trường THPT sau để lựa chọn cho phù hợp với khả năng và vị trí địa lý của thí sinh:

3. Khối D66, D68, D69… D75, D76, D77 gồm những trường nào?

Với việc tạo ra đề thi THPT quốc gia và xét tuyển đầu vào các khối D66, D68, D69 … D77 đã có những trường đại học đăng ký những thí sinh có thể theo dõi như:

Trên đây là những thông tin về tổ hợp môn các khối D66, D68, D69 … D75, D76, D77 về tổ hợp môn xét tuyển, các trường THPT, ĐH đào tạo trên cả nước cho các thí sinh tham khảo. tốt cho bạn.

ĐỌC THÊM:

 • Sự kết hợp của các khóa học, nghề nghiệp và trường học để tham gia
 • Khối D1 gồm những tổ hợp môn và chuyên ngành nào? Trường nào đào tạo?
 • Khối D2 gồm những môn gì, chuyên ngành, trường nào?
 • Khối D3 lấy điểm nào? Chuyên ngành nào và trường nào đào tạo?
 • Khái quát chung về khối thi khối D4 gồm những đề thi gì và tổ hợp môn gì?
 • Tổng hợp các bài học, bài học và trường lớp D5
 • Khối D6 và những người tìm kiếm thông tin cần biết
 • D7 bao gồm những chủ đề gì? Cô ấy đăng ký học chuyên ngành nào, trường nào?
 • Khối D8 gồm những môn gì và trường nào tuyển sinh?
 • Tìm hiểu khối D10 và các ngành, trường đào tạo?
 • Khối D11, D12, D13 thi khối gì? Ngành nào?
 • Tìm hiểu xem khối D14 gồm những chủ đề gì? Ngành nào?
 • Đề thi tìm hiểu khối D15 gồm những môn gì? Ngành nào?
 • Tìm hiểu về tổ hợp các khối D16, D17, D18, D19… .D28, D29, D30?
 • Đề thi khối D31, D32, D33, D34, D35 là gì? Phần nào của trường?
 • Học những môn D41, D42, D43, D44, D45… D55… D65 bao gồm những gì? Phần nào của trường?

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_fullsetting ": 0," setting_process_fullsetting ": 0 , "setting_tag_position": "", "setting_include_wordpress": 0, "setting_include_wordpress_team": 0, "use_resize_image": "1", "use_resize_image_product": 0, "resize_image_tiny": 60_ "resize_image_image 0," size " size_image_min_height ": 0," size_image_position ": 230," resize_image_normal_height ": 0," size_image_max ": 690," size_image_max_height ": 0," _ news_news_ "1 small" 120 "," resize_news_image_heize_thumbnail: " "200", "resize_news_image_normal": "420", "resize_news_image_normal_height": "280" _, "resize_0" 400_height "," size_mobile_image_width ": 0," size_mobile_image_height ": 0," size_mobile_news_image "resize: 0, size_mobile_news_image" resize " 0, "setting_signature_on": "1", "setting_signature_text": "", "mail_type": "sm tp "," mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe "," gmail_smtpuser ":" info.zamashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 ", "setting_schema_customize": "", "setting_admin_edit_fast": false, "setting_use_location": false, "setting_tab_data": false, "setting_show_admin_create": false, "setting_cache_on": "1", "setting_access_time": "60", "site_access_time": "60", :["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n haife s u1ed1", "module_description": "Xem c u1ee9u để u00f4 lấy thông tin u00e1c tr u01b0 u1eddng nhưng u1c3n được sinh ra để u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};