Thông tin tuyển sinh trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng | Aviationaustralia.asia

A. GIỚI THIỆU

B. BÁO CÁO NHÂN VIÊN NĂM 2021

I. Thông tin chung

1. Thời gian vào cửa

 • Nhận đăng ký tham gia: từ 1/7/2021.

2. Đăng nhập ứng dụng

– Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THCS: Hồ sơ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT:

 • Học bạ THPT của PT.
 • Bản sao bằng tốt nghiệp hoặc bằng tốt nghiệp THPT tạm thời (nếu tốt nghiệp năm 2021)
 • Phiếu nhập học (theo mẫu của trường)
 • Các tùy chọn (nếu có).
 • 2 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ, số điện thoại.

3. Vấn đề đăng ký

 • Thí sinh đã học xong THPT, có đủ sức khỏe để học tập theo tiêu chuẩn hiện hành.

4. Đăng ký hạn chế

 • Đăng ký trên toàn quốc.

5. Truy cập

5.1. Phương pháp lựa chọn

 • Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THCS.
 • Đăng ký kết quả học THPT.

5.2. Cửa đảm bảo chất lượng lắp đặt điều khoản nhận đăng kiểm

 • Tùy theo kết quả thi bỏ thi THCS: Theo quy định của Bộ Kiểm định chất lượng giáo dục.
 • Tùy theo kết quả học tập (tính theo điểm trong bản): Tổng 3 điểm học kỳ 1 lớp 12 là 18 điểm.
READ  [Review] Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa – Twentine | Aviationaustralia.asia

6. Đọc

Học phí Trường Đại học Dân lập Hải Phòng năm học 2021 – 2022 là: 1.455.500,0 đồng / tháng.

II. Nhà máy tuyển dụng

Mục tiêu mong đợi: 1000.

Chính Kỳ thi tuyển sinh Số kết nối

Công nghệ truyền thông

Chứa 4 chính:

1. Kỹ thuật phần mềm
2. Quản lý Truyền thông và Bảo mật
3. Tiếp thị kỹ thuật số
4. Tin học – Kinh tế

Toán-Lý-Hóa;
Toán-Lý-Anh;
Toán-Tiếng Anh-Hóa học;
Toán-Anh-Sinh
A00
A01
D07
D08

Kỹ sư điện – Thiết bị điện

Nó chứa 3 thành phần chính:

1. Điện tử – Truyền thông
2. Các ngành công nghiệp tự động
3. Tủ lạnh

Toán-Lý-Hóa;
Toán-Lý-Anh;
Toán-Hóa-Sinh;
Toán-Sách-Tiếng Anh
A00
A01
B00
D01

Kỹ sư xây dựng

Chứa 4 chính:

1. Xây dựng dân dụng và công nghiệp
2. Xây dựng cầu đường
3. Gine-building
4. Lập kế hoạch nội bộ

Toán-Lý-Hóa;
Toán-Lý-Anh;
Toán-Địa-Lý;
Toán-Lý-Zana
A00
A01
A04
V00

Kĩ sư môi trường

Chứa 4 chính:

1. Kỹ sư môi trường
2. Quản lý tài nguyên và môi trường
3. Đánh giá công tác môi trường và quản lý
4. Giám sát công nghệ và giám sát tài nguyên

Toán-Lý-Hóa;
Toán-Lý-Anh;
Toán-Lý-Sinh;
Toán-Hóa-Sinh
A00
A01
A02
B00

Quản lý kinh doanh

Chứa 4 chính:

1. Quản lý công ty
2. Kế toán và kiểm toán
3. Tiền – ngân hàng
4. Quảng cáo

Toán-Lý-Hóa;
Toán-Lý-Anh;
Toán-Địa-Lý;
Toán-Sách-Tiếng Anh
A00
A01
A04
D01

Nghiên cứu Việt Nam

Nó chứa 2 yếu tố chính:

1. Văn hóa du lịch
2. Tiến hành các hoạt động du lịch và thực địa

Văn-Sử-Địa;
Văn-Sử-Anh;
Toán-Sách-Tiếng Anh;
Toán-Sách-Trung Quốc
C00
D14
Tải xuống: D01D04

Ngôn ngữ tiếng anh

Chứa 4 chính:

1. tiếng anh
2. Tiếng Anh – Tiếng Hàn
3. Tiếng Anh – Tiếng Trung
4. Anh – Nhật

Toán-Lý-Anh;
Toán-Sách-Tiếng Anh;
Văn-Sử-Anh;
Adabi-địa phương-tiếng Anh
A01
D01
D14
D15

Pháp luật

Nó chứa 2 yếu tố chính:

1. Luật kinh tế
2. Luật dân sự

Toán-Lý-Hóa;
Văn-Sử-Địa;
Văn-Sử-Anh;
Toán-Sách-Tiếng Nhật
A00
C00
D14
D06
READ  [HN] Công Ty Prep.vn Tuyển Dụng Trợ Giảng Tiếng Anh Full-time 2022 | Aviationaustralia.asia

* Xem thêm: Điều phối các khóa học Đại học – Cao đẳng

C. THÔNG BÁO CỦA CHÚNG TÔI TRONG NĂM

Chính

Năm 2020

Đánh giá kết quả kỳ thi THCS

Năm 2021

Đánh giá kết quả kỳ thi THCS

Ngôn ngữ tiếng anh

15

15

Nghiên cứu Việt Nam

15

15

Quản lý kinh doanh

15

15

Pháp luật

15

15

Công nghệ truyền thông

15

15

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

15

15

Kỹ thuật và công nghệ điện

15

15

Công nghệ môi trường

15

15

D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH NHỎ

Đại học Dân lập Hải Phòng
Hội trường Đại học Dân lập Hải Phòng

Đại học Dân lập Hải Phòng

Khi cần thay đổi, cập nhật nội dung bài viết này, vui lòng gửi email đến: [email protected]

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," saitin_product_size_number ": 0," saitin_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process " setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_tiny ": 150_tiny_height_image 0," resize_height_image " ": 690," resize_image_max_height ": 0," _ resize_news_image "120", "resize_news_image_thumbnail": "300", "300", "" resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_0 ",": "resize 280" _height ":" . 400_save "," size_mobile_image_width ": 0," size_mobile_image_height ": 0," size_mobile_image_width ": 0," mobile_news_image_height "size: 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "mailt_smtpport" ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe ", gmail_smtpuser": "info.zamashop@gmail.com", "gmail_smtppass" : "zamalovely! @ #", "site_group": "1", "site_template_color": false, "setting_update_newdate": "1", "setting_data_schema": "1", "setting_schema_customize": "", "setting_admin_edit_fast": false , "setting_use_location": false, "setting_tab_data": false, "setting_show_admin_create": false, "setting_cache_on": "1", "setting_cache_time": "60", "site_access":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n được sinh ra s u1ed1", "module_description": "Xem c u1ee9u để u00f4 lấy thông tin u00e1c tr u01b0 u1eddng hoặc u1c3n được sinh ra để u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};