Thông tin tuyển sinh trường Đại học Giao thông vận tải | Aviationaustralia.asia

Chi nhánh

2018

2019

Hẹn gặp lại bạn đọc

Tùy thuộc vào kỳ thi tuyển sinh THPT quốc gia

Chuyên môn về kỹ thuật cầu đường bộ

15

Chuyên môn về kỹ thuật xây dựng đường bộ

14,5

Chuyên môn về kỹ thuật xây dựng cầu

14

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kỹ thuật đường sắt

14

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực Kỹ thuật Cầu – Đường sắt

14,15

Chuyên môn về Kỹ thuật Cầu – Đường ô tô – Sân bay

14.05

Chuyên môn về Kỹ thuật xây dựng đường bộ – Sân bay

14,25

Chuyên môn về kỹ thuật giao thông công cộng

14,45

Chuyên môn về kỹ thuật giao thông đô thị

14.1

Chuyên môn về Tự động hóa Cầu và Hệ thống Đường bộ

14.3

Chuyên môn về các phương pháp giao thông kỹ thuật

14

Tổ kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm các chuyên ngành: Kỹ sư xây dựng công trình đường sắt đô thị; Kỹ sư xây dựng và hầm metro; Kỹ sư địa kỹ thuật giao thông; Kỹ sư GIS và CT scanner)

14.05

Ban Quản lí toà nhà

15.1

15

Khoa Xây dựng Công trình Thủy

14

20,93

14,50

Kiến trúc sư

(bao gồm các chuyên gia cao cấp: xây dựng dân dụng và công nghiệp; kiến ​​trúc; kỹ thuật hạ tầng đô thị, vật liệu xây dựng và công nghệ)

15

15.05

Nhóm Kỹ thuật Công trình (gồm các trường đại học: Công nghệ Kỹ thuật; Thiết kế Kỹ thuật)

READ  Quản trị kinh doanh tổng hợp là gì? Ra trường làm gì? | Aviationaustralia.asia

18.15

Hạng mục Kỹ thuật động cơ (Đặc biệt trong Kỹ thuật ô tô)

18,7

20,95

Đội Kỹ thuật (gồm các chuyên gia cao cấp: Kỹ thuật Công trình; Kỹ sư Xây dựng Cầu đường; Kỹ thuật Giao thông Công chính; Kỹ thuật Công trình; Đầu máy – Đầu máy; Xe điện – metro)

14

20,57

Chuyên môn về kỹ thuật xây dựng

14,65

Đội đặc biệt: Máy sửa đường và xây dựng cầu; Cơ khí giao thông công cộng; Công trình dân dụng; xe cào cào – xe đạp; Tram – metro

14,60

Kỹ sư nhiệt

(bao gồm Chuyên môn: Kỹ thuật Nóng và Lạnh; Điều hòa không khí và Xây dựng CT không khí)

14.1

16,55

Kỹ sư Điện và Truyền thông (chuyên ngành: Kỹ thuật điện và dữ liệu công nghiệp; Kỹ thuật và Truyền thông, Kỹ sư Truyền thông)

17,45

Kỹ sư Điện (Cụ thể: Thiết bị Điện Công nghiệp và Giao thông; Kỹ thuật Điện Công nghiệp và Giao thông)

18.03

16.3018.45

Kỹ thuật và tự động hóa (chuyên ngành: Điều khiển và tự động hóa giao thông; Tự động hóa)

19,2

20,95

Ngành công nghệ truyền thông

19,65

21,50

Xây dựng nền kinh tế

(Gồm các chuyên ngành: Kinh tế công trình cầu đường; Kinh tế xây dựng công trình giao thông)

18.3

15,25

Kinh tế vận tải

(gồm các giảng viên cao cấp: Kinh tế vận tải ô tô, Kinh tế đường sắt, Kinh tế vận tải và du lịch)

16,7

15,65

Ngành giao thông vận tải

READ  Khối ngành Nhân sự có thể ứng tuyển những vị trí nào sau khi ra trường? | Aviationaustralia.asia

(gồm các chuyên ngành: Dịch vụ Vận tải Đô thị; Dịch vụ Vận tải Đa phương thức; Dịch vụ Vận tải Đô thị; Quy hoạch và Quản lý Giao thông Đô thị; Chiến lược)

16,55

19,10

Kế toán cao cấp

(Chuyên ngành Kế toán tổng hợp)

18,95

20,35

Kinh tế học

(Chuyên ngành Kinh tế Bưu chính Viễn thông)

18.4

18,95

Quản lý kinh doanh

(gồm các chuyên ngành: Quản lý Kinh doanh Tòa nhà; Quản lý Truyền thông Bưu điện, Quản lý Tiếp thị Vận tải, Quản lý Chiến lược)

18,6

20,45

Công nghệ Kỹ thuật Giao thông (chuyên ngành Động cơ An toàn Giao thông)

14

14,60

Kỹ sư môi trường (chuyên ngành Kỹ thuật môi trường)

14,2

21,7

14,65

Kỹ sư đầu ngành xây dựng giao thông (Chương trình CLC: Đường Việt – Anh; Đường Việt – Pháp; Công trình giao thông Việt – Nhật; Các chương trình chính)

14.05

Kiến trúc sư

(Chương trình CLC: Sản phẩm và Công nghệ Việt – Pháp)

14

Xây dựng nền kinh tế

(Chương trình CLC: Kinh tế Xây dựng Giao thông Việt Nam – Anh Quốc)

14.3

Kế toán cao cấp

(Chương trình CLC: Kế toán tổng hợp Việt – Anh)

15,45

Toán cao cấp (Tin học ứng dụng)

14

14,80

Kỹ thuật cơ khí (Cao nhất trong Cơ điện tử)

19,95

Kỹ sư giao thông (Đặc biệt về Cầu đường)

15

Kỹ sư giao thông (Đặc biệt: Đường bộ; Kỹ sư giao thông)

15

Kỹ sư giao thông (đặc biệt: Hầm cầu, đường hầm và tàu điện ngầm)
READ  Điểm chuẩn Trường Đại học Văn Hóa Thành Phố Hồ Chí Minh | Aviationaustralia.asia

20,23

14,55

Kỹ sư giao thông (Chuyên ngành: Đường sắt, Cầu – Đường sắt; Đường sắt Thành phố)

20,74

14,93

Kỹ sư giao thông (Chuyên ngành: Đường bộ – Sân bay; Cầu – Xe cộ – Sân bay)

21,38

14,65

Xây dựng kỹ sư giao thông (đặc biệt: Giao thông Thành phố; Dịch vụ Giao thông Công cộng)

23.38

14,60

Kỹ sư Giao thông (Chuyên ngành: Quản lý Cầu và Thiết kế Đường; Kỹ thuật Địa kỹ thuật cho Dịch vụ Giao thông; Nghiên cứu Kỹ thuật và Kỹ thuật GIS)

20.49

14,70

Chương trình tuyệt vời, chất lượng tuyệt vời

Xây dựng đầu máy giao thông (Cầu – Cao tốc Việt – Pháp)

14,55

Xây dựng động cơ giao thông (Cầu – Đường chất lượng cao Việt – Anh)

14,60

Xây dựng động cơ giao thông (Việt Nam – Hệ thống động cơ đô thị lớn nhất Nhật Bản)

15,45

Kỹ sư xây dựng (kế hoạch phát triển công trình giao thông)

14,65

Kỹ sư Kiến trúc (Tổng Công ty Xây dựng và Công nghệ Việt Pháp)

15,25

Kinh tế xây dựng (một nền kinh tế giao thông Việt Nam – Vương quốc Anh khả thi)

14,90

Kế toán (Hệ thống Kế toán Cao cấp Việt Nam – Kế toán Tổng hợp bằng tiếng Anh

17,35

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," saitin_product_size_number ": 0," saitin_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process " setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_tiny ": 150_tiny_height_image 0," resize_height_image " ": 690," resize_image_max_height ": 0," _ resize_news_image "120", "resize_news_image_thumbnail": "300", "300", "" resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_0 ",": "resize 280" _height ":" . 400_save "," size_mobile_image_width ": 0," size_mobile_image_height ": 0," size_mobile_image_width ": 0," mobile_news_image_height "size: 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "mailt_smtpport" ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe ", gmail_smtpuser": "info.zamashop@gmail.com", "gmail_smtppass" : "zamalovely! @ #", "site_group": "1", "site_template_color": false, "setting_update_newdate": "1", "setting_data_schema": "1", "setting_schema_customize": "", "setting_admin_edit_fast": false , "setting_use_location": false, "setting_tab_data": false, "setting_show_admin_create": false, "setting_cache_on": "1", "setting_cache_time": "60", "site_access":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n được sinh ra s u1ed1", "module_description": "Xem c u1ee9u để u00f4 lấy thông tin u00e1c tr u01b0 u1eddng hoặc u1c3n được sinh ra để u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};