Thông tin tuyển sinh trường Đại học Anh quốc Việt Nam | Aviationaustralia.asia

A. GIỚI THIỆU

 • Tên trường: Đại học Anh Quốc Việt Nam
 • Tên tiếng Anh: British University of Vietnam (BUV)
 • Số trường: BUV
 • Loại trường: Trường tư thục
 • Hệ thống giáo dục: Đại học
 • Địa chỉ nhà:
  • Cơ sở Hà Nội: Tầng 5, Tòa nhà CDC, 25-27 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, ​​Hà Nội
  • Trung tâm Ecopark: Khu đô thị Ecopark, Hưng Yên
 • ĐT: +84 (221) 6 250 250 – 096 662 9909
 • E-mail: [email protected]
 • Trang mạng: https://www.buv.edu.vn/
 • Facebook: www.facebook.com/Bitishuniversityvietnam

B. THÔNG TIN HÀNH CHÍNH NĂM 2020

I. Thông tin chung

1. Thời gian đăng ký

 • Theo chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam.

2. Đăng nhập ứng dụng

3. Vấn đề đăng ký

 • Thí sinh đã học xong THPT.

4. Đăng ký hạn chế

 • Tiếp nhận học sinh trong và ngoài nước.

5. Truy cập

 • Kiểm tra đầu vào 02 bữa / năm: Tháng 4 và tháng 10
 • Yêu cầu đầu vào:
  • Từ 17 tuổi trở lên;
  • Anh ấy đã tốt nghiệp trung học hoặc tương tự;
  • Thi IELTS 6.0 phiên bản tiếng Anh (không dưới 5.5) trở lên.

6. Đọc

II. Nhà máy tuyển dụng

Chi nhánh

Tham gia nhóm

Chương trình đào tạo trực tiếp do Đại học Staffordshire, Vương quốc Anh cung cấp

Đăng nhập theo yêu cầu và điều khoản của bạn

trường cung cấp

Quản lý kinh doanh toàn cầu

Quản lý kinh doanh

Giá trị tiền

Kế toán và kinh doanh

Đại học London, Vương quốc Anh đào tạo trực tiếp

Tiền – Ngân hàng

READ  Sức bền là gì? Bạn có biết phương pháp nào làm tăng sức bền? | Aviationaustralia.asia

C. THÔNG BÁO CỦA CHÚNG TÔI TRONG NĂM

Chi nhánh

Mục đích

Lối vào

Chương trình đào tạo trực tiếp do Đại học Staffordshire, Vương quốc Anh cung cấp

190

Đăng nhập theo yêu cầu và điều khoản của bạn

trường cung cấp

Quản lý kinh doanh toàn cầu

60

Quản lý kinh doanh

30

Giá trị tiền

60

Kế toán và kinh doanh

40

Đại học London, Vương quốc Anh đào tạo trực tiếp

30

Tiền – Ngân hàng

30

D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH NHỎ

Đại học Anh Quốc Việt Nam

Đại học Anh Quốc Việt Nam

Khi cần thay đổi, cập nhật nội dung bài viết này, vui lòng gửi email đến: [email protected]

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," saitin_product_size_number ": 0," saitin_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process " setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_tiny ": 150_tiny_height_image 0," resize_height_image " ": 690," resize_image_max_height ": 0," _ resize_news_image "120", "resize_news_image_thumbnail": "300", "300", "" resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_0 ",": "resize 280" _height ":" . 400_save "," size_mobile_image_width ": 0," size_mobile_image_height ": 0," size_mobile_image_width ": 0," mobile_news_image_height "size: 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "mailt_smtpport" ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe ", gmail_smtpuser": "info.zamashop@gmail.com", "gmail_smtppass" : "zamalovely! @ #", "site_group": "1", "site_template_color": false, "setting_update_newdate": "1", "setting_data_schema": "1", "setting_schema_customize": "", "setting_admin_edit_fast": false , "setting_use_location": false, "setting_tab_data": false, "setting_show_admin_create": false, "setting_cache_on": "1", "setting_cache_time": "60", "site_access":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n được sinh ra s u1ed1", "module_description": "Xem c u1ee9u để u00f4 lấy thông tin u00e1c tr u01b0 u1eddng hoặc u1c3n được sinh ra để u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};