Thông tin tuyển sinh trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam | Aviationaustralia.asia

A. GIỚI THIỆU

 • Tên trường: Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam
 • Tên tiếng Anh: Quang Nam Medical College
 • Số trường: CDD3406
 • Loại trường: Công cộng
 • Hệ đào tạo: Trung cấp – Cao đẳng
 • Địa chỉ số. 49 Nguyễn Du, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
 • Điện thoại: 0235.385.1705
 • E-mail: [email protected]
 • Trang web: https://cdytqn.edu.vn/

B. BÁO CÁO NHÂN VIÊN NĂM 2021

I. Thông tin chung

1. Thời gian đăng ký

Thời gian nộp hồ sơ:

 • Bước 1: Từ ngày 01/4/2021 đến ngày 01/9/2021.
 • Bước 2: Từ ngày 15/9/2021 đến ngày 01/11/2021.

2. Đăng nhập ứng dụng

 • Bằng tốt nghiệp THPT hoặc bản sao có công chứng giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.
 • Bản sao học bạ THPT.
 • Giấy khai sinh bản sao công chứng.
 • Đơn đăng ký nhập học.
 • bản sao hộ khẩu thường trú có công chứng.
 • Doanh thu: 30.000đ / đơn.

3. Vấn đề đăng ký

 • Anh ấy đã hoàn thành trung học hoặc tương tự.

4. Đăng ký hạn chế

 • Tuyển dụng trên toàn quốc.

5. Truy cập

 • Xét tuyển 12 bằng Toán, Hóa, Sinh.

6. Đọc

 • Trường đại học:
  • Thí sinh đăng ký tại địa phương tỉnh Quảng Nam: 995.000đ / tháng.
  • Thí sinh đăng ký tại địa phương một số tỉnh: 1.239.700 đồng / tháng.
 • Mức trung bình: 1.080.000đ / tháng.

II. Nhà máy tuyển dụng

C. MỘT SỐ HÌNH ẢNH

Cao đẳng Y dược Quảng Nam

Nhà ở sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam
Tuyển sinh Cao đẳng Y tế Quảng Nam

Khi cần thay đổi, cập nhật nội dung bài viết này, vui lòng gửi email đến: [email protected]

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," saitin_product_size_number ": 0," saitin_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process " setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_tiny ": 150_tiny_height_image 0,": 0, "resize_image_image_image:" resize_max ", resize_image_image_max:" ": 690," resize_image_max_height ": 0," _ resize_news_image "120", "resize_news_image_thumbnail": "300", "300", "300" "resize_news_image_normal": "420", "resize_news_image_normal_height": " thay đổi kích thước_0 ". 400_save "," size_mobile_image_width ": 0," size_mobile_image_height ": 0," size_mobile_image_width ": 0," mobile_news_image_height "size: 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "mailt_smtpport" ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe ", gmail_smtpuser": "info.zamashop@gmail.com", "gmail_smtppass" : "zamalovely! @ #", "site_group": "1", "site_template_color": false, "setting_update_newdate": "1", "setting_data_schema": "1", "setting_schema_customize": "", "setting_admin_edit_fast": false , "setting_use_location": false, "setting_tab_data": false, "setting_show_admin_create": false, "setting_cache_on": "1", "setting_cache_time": "60", "site_access":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n được sinh ra s u1ed1", "module_description": "Xem c u1ee9u để u00f4 lấy thông tin u00e1c tr u01b0 u1eddng hoặc u1c3n được sinh ra để u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

READ  Vụ án mạng ở nhà khách núi Hakuba (Higashino Keigo) - Đồng dao Mẹ Ngỗng và bí ẩn án lồng trong án | Aviationaustralia.asia