Thông tin tuyển sinh trường Cao đẳng Y tế Phú Yên | Aviationaustralia.asia

A. GIỚI THIỆU

 • Tên trường: Trường Cao đẳng Y tế Phú Yên
 • Tên tiếng Anh: Phu Yen Medical College
 • Số trường: YPY
 • Loại trường: Công cộng
 • Quy trình đào tạo: Trung cấp – Cao đẳng – Liên thông – Văn bằng 2
 • Địa chỉ số. 270 Trần Hưng Đạo, Tuy Hòa, Phú Yên
 • Điện thoại: 0573.823 / 547
 • E-mail: [email protected]
 • Trang web: https://ypy.edu.vn/
 • Facebook: www.facebook.com/caodangytephuyen

B. BÁO CÁO NHÂN VIÊN NĂM 2021

I. Thông tin chung

1. Thời gian đăng ký

 • Bước 1: Chuẩn bị thi tuyển và công bố kết quả trúng tuyển vào ngày 31/7/2021;
 • Bước 2: Chuẩn bị thi tuyển và công bố kết quả trúng tuyển vào ngày 31/8/2021;
 • Bước 3: Đặt lịch xét tuyển và công bố kết quả trước ngày 30/9/2021;
 • Bước 4: Đặt lịch tuyển dụng và thông báo kết quả trước ngày 31/12/2021.

2. Đăng nhập ứng dụng

 • Đơn xin nhập học theo mẫu do Bộ Lao động – Thương binh và Dân sự cấp; (NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ TAI)
 • Bằng tốt nghiệp THPT hoặc bằng tốt nghiệp THPT tương đương và có công chứng (Đối với thí sinh trình độ cao đẳng);
 • Bản sao bằng tốt nghiệp THCS trở lên (có công chứng) (Đối với thí sinh trung cấp);
 • Các giấy tờ ưu tiên (nếu có);
 • 01 phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc của thí sinh, điện thoại, email (nếu có);
 • Giá vé vào cửa: 30.000đ / 1 hồ sơ.
READ  Catch up là gì? Mở rộng các cụm động từ liên quan Catch up | Aviationaustralia.asia

3. Vấn đề đăng ký

 • Cao đẳng hệ chính quy: Thí sinh đã học xong THPT trở lên.
 • Trung học Phổ thông chính quy: Thí sinh đã học hết cấp 3 trở lên.

4. Đăng ký hạn chế

 • Tuyển dụng trên toàn quốc.

5. Truy cập

6. Đọc

II. Nhà máy tuyển dụng

1. Hệ thống trường cao đẳng hiện nay

 • Thời gian đào tạo: 03 năm.

2. Khuôn khổ liên hiến pháp

 • Thời gian đào tạo: 02 năm.

Chi nhánh

Số ngành

Thuốc

5720101

C. MỘT SỐ HÌNH ẢNH

Học Cao đẳng Y tế Phú Yên

Học Cao đẳng Y tế Phú Yên

Khi cần thay đổi, cập nhật nội dung bài viết này, vui lòng gửi email đến: [email protected]

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," saitin_product_size_number ": 0," saitin_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process " setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_tiny ": 150_tiny_height_image 0,": 0, "resize_image_image_image:" resize_max ", resize_image_image_max:" ": 690," resize_image_max_height ": 0," _ resize_news_image "120", "resize_news_image_thumbnail": "300", "300", "300" "resize_news_image_normal": "420", "resize_news_image_normal_height": " thay đổi kích thước_0 ". 400_save "," size_mobile_image_width ": 0," size_mobile_image_height ": 0," size_mobile_image_width ": 0," mobile_news_image_height "size: 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "mailt_smtpport" ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe ", gmail_smtpuser": "info.zamashop@gmail.com", "gmail_smtppass" : "zamalovely! @ #", "site_group": "1", "site_template_color": false, "setting_update_newdate": "1", "setting_data_schema": "1", "setting_schema_customize": "", "setting_admin_edit_fast": false , "setting_use_location": false, "setting_tab_data": false, "setting_show_admin_create": false, "setting_cache_on": "1", "setting_cache_time": "60", "site_access":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n được sinh ra s u1ed1", "module_description": "Xem c u1ee9u để u00f4 lấy thông tin u00e1c tr u01b0 u1eddng hoặc u1c3n được sinh ra để u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};