Thông tin tuyển sinh trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang | Aviationaustralia.asia

A. GIỚI THIỆU

 • Tên trường: Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang
 • Tên tiếng Anh: Kien Giang Medical College
 • Số trường: CDD5402
 • Loại trường: Công cộng
 • Hệ đào tạo: Sơ cấp – Trung bình – Cao đẳng – Bạn bè
 • Địa chỉ số. 14 Phạm Ngọc Thạch – Vĩnh Thạnh – Birni. Rạch Giá – Tỉnh Kiên Giang
 • Điện thoại: 0773.863.431
 • E-mail: [email protected]
 • Trang web: http://kgmc.edu.vn
 • Facebook: www.facebook.com/CaoDangYTeKienGiang/

B. BÁO CÁO NHÂN VIÊN NĂM 2021

I. Thông tin chung

1. Thời gian và hồ sơ đăng ký

 • Thời gian nộp hồ sơ:
  • Bước 1: Từ tháng 3/2021 đến tháng 8/2021.
  • Bước 2: Từ tháng 8/2021 đến tháng 11/2021.
 • Đơn đăng nhập bao gồm:
  • Đơn đăng ký nhập học năm 2021 (theo mẫu công bố trên website của trường và được cung cấp tại trường);
  • Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bằng tốt nghiệp tạm thời và bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. Cụ thể, hệ chuẩn tương đương TCCN và bản sao (có công chứng).
  • Giấy khai sinh nổi tiếng;

2. Vấn đề đầu vào

 • Cao đẳng, THPT chính quy: Thí sinh đã học xong THPT trở lên.

3. Đăng ký hạn chế

 • Thí sinh có hộ khẩu tại Tỉnh Kiên Giang và các tỉnh lân cận.

4. Lối vào

 • Chương trình cao đẳng, trung cấp chính quy: Gồm lớp 12 THPT hoặc tương tự dựa trên tổ hợp các chủ đề.
READ  Nghị luận xã hội về tiền bạc và hạnh phúc | Aviationaustralia.asia

5. Đọc

 • KH cao đẳng: 10.400.000đ / năm (02 học kỳ).
 • Mức trung bình: 9.100.000đ / năm (học kỳ 02).

II. Nhà máy tuyển dụng

1. Hệ Cao đẳng

 • Thời gian đào tạo: 03 năm.

Chi nhánh

Số ngành Kết nối tùy chọn Mục đích

Bác sĩ y khoa

Giá 6720201

– Hóa học toán học

– Toán, Hóa, Sinh

– Toán, Lý, Sinh

– Hóa học, Sinh học, Văn học

150

Điều dưỡng

Giá 6720301

100

Ungozoma

Giá 6720303

30

2. Cơ cấu trung gian

 • Thời gian đào tạo: 02 năm.

Chi nhánh

Số ngành Kết nối tùy chọn Mục đích

Thuốc

5720101

– Hóa học toán học

– Toán, Hóa, Sinh

– Toán, Lý, Sinh

– Hóa học, Sinh học, Văn học

50

Công nghệ Phòng thí nghiệm Y tế

5720602

30

C. MỘT SỐ HÌNH ẢNH

Trường cao đẳng y tế kiên giang

Trường cao đẳng y tế kiên giang

Khi cần thay đổi, cập nhật nội dung bài viết này, vui lòng gửi email đến: [email protected]

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," saitin_product_size_number ": 0," saitin_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process " setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_tiny ": 150_tiny_height_image 0,": 0, "resize_image_image_image:" resize_max ", resize_image_image_max:" ": 690," resize_image_max_height ": 0," _ resize_news_image "120", "resize_news_image_thumbnail": "300", "300", "300" "resize_news_image_normal": "420", "resize_news_image_normal_height": " thay đổi kích thước_0 ". 400_save "," size_mobile_image_width ": 0," size_mobile_image_height ": 0," size_mobile_image_width ": 0," mobile_news_image_height "size: 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "mailt_smtpport" ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe ", gmail_smtpuser": "info.zamashop@gmail.com", "gmail_smtppass" : "zamalovely! @ #", "site_group": "1", "site_template_color": false, "setting_update_newdate": "1", "setting_data_schema": "1", "setting_schema_customize": "", "setting_admin_edit_fast": false , "setting_use_location": false, "setting_tab_data": false, "setting_show_admin_create": false, "setting_cache_on": "1", "setting_cache_time": "60", "site_access":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n được sinh ra s u1ed1", "module_description": "Xem c u1ee9u để u00f4 lấy thông tin u00e1c tr u01b0 u1eddng hoặc u1c3n được sinh ra để u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};