Thông tin tuyển sinh trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng | Aviationaustralia.asia

A. GIỚI THIỆU

 • Tên trường: Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng
 • Tên tiếng Anh: Hai Phong Medical College
 • Số trường: CDD0306
 • Loại trường: Công cộng
 • Quy trình đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – Văn bằng 2 – Bạn
 • Địa chỉ số. 169 Trần Nguyên Hãn – Q. Lê Chân – TP.Hải Phòng
 • ĐT: 02253.781.4112 – 02253.719.315
 • E-mail: [email protected]
 • Trang mạng: http://cdythaiphong.edu.vn/
 • Facebook: www.facebook.com/truongcaodangytehaiphong/

B. BÁO CÁO NHÂN VIÊN NĂM 2021

I. Thông tin chung

1. Thời gian vào cửa

– Trường đại học:

 • Bước 1: Ngày 4 tháng 1 năm 2021 – ngày 26 tháng 3 năm 2021.
 • Bước 2: 01/04/2021 – 13/08/2021.
 • Bước 3: 15/8/2021 – 24/9/2021.

– Mức độ trung bình:

 • Bước 1: Ngày 4 tháng 1 năm 2021 – ngày 26 tháng 3 năm 2021.
 • Bước 2: 01/04/2021 – 13/08/2021.
 • Bước 3: 15/8/2021 – 24/9/2021.

2. Đăng nhập ứng dụng

trong. Trường đại học

 • Đơn đăng ký học nghề;
 • Bài dự thi THPT (Đã duyệt photo, đối với thí sinh có bản sao THPT);
 • Phiếu xét tuyển học bạ THPT (Dành cho thí sinh xét tuyển thông qua hình thức TN TN THCS);
 • Chứng chỉ Tốt nghiệp Tạm thời hoặc Bằng tốt nghiệp Trung học (Ảnh đã được phê duyệt);
 • Các giấy tờ ưu tiên (nếu có).

b. Vị trí trung bình

 • Đơn đăng ký học nghề;
 • Bản sao THPT (photo có ủy quyền);
 • Chứng chỉ Tốt nghiệp Tạm thời hoặc Bằng tốt nghiệp Trung học (Ảnh đã được phê duyệt);
 • Các giấy tờ ưu tiên (nếu có).
READ  Khấu trừ thuế là gì? 4 Điều cần biết về khấu trừ thuế | Aviationaustralia.asia

3. Vấn đề đăng ký

 • Thí sinh phải hoàn thành chương trình trung học phổ thông hoặc tương đương.

4. Đăng ký hạn chế

 • Tuyển dụng trên toàn quốc.

5. Truy cập

trong. Trường đại học

 • Bản sao lớp 12 THPT.
 • Xét kết quả tốt nghiệp THPT năm 2021.

b. Vị trí trung bình

 • Bản sao lớp 12 THPT.

6. Đọc

II. Nhà máy tuyển dụng

Thời gian huấn luyện:

 • Kế hoạch cao đẳng: 3 năm.
 • Tuổi trung bình: 2 năm.

Tên ngành

Số ngành Mục đích

Hình thức tuyển sinh

Trường đại học

Điều dưỡng Giá 6720301

215

– Xét học bạ THPT 12 môn Toán, Hóa, Sinh.
– Xét tốt nghiệp THPT (năm 2021) các khối: Tổ hợp Toán, Sinh học.

Ungozoma Giá 6720303

35

– Xét học bạ THPT 12 môn Toán, Hóa, Sinh.
– Xét tốt nghiệp THPT (năm 2021) các khối: Tổ hợp Toán, Sinh học.
tiệm thuốc Giá 6720201 190

– Coi bản sao sách giáo khoa lớp 12: Toán, Lý, Hóa.
– Xét tốt nghiệp THPT (năm 2021) các khối: Tổ hợp Toán, Hóa.

Vị trí trung bình

Bác sĩ 5720101

35

Xét tuyển học bạ THPT bài 12 môn Toán, Sinh học.
tiệm thuốc Giá 5720201

35

Xét tuyển học bạ THPT 12 môn Toán, Hóa.

. VÀI BỨC ẢNH

Trường cao đẳng y tế hải phòng

Sinh viên Đại học Sư phạm Thể dục Hải Phòng

Trường cao đẳng y tế hải phòng

Khi cần thay đổi, cập nhật nội dung bài viết này, vui lòng gửi email đến: [email protected]

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," saitin_product_size_number ": 0," saitin_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process " setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_tiny ": 150_tiny_height_image 0,": 0, "resize_image_image_image:" resize_max ", resize_image_image_max:" ": 690," resize_image_max_height ": 0," _ resize_news_image "120", "resize_news_image_thumbnail": "300", "300", "300" "resize_news_image_normal": "420", "resize_news_image_normal_height": " thay đổi kích thước_0 ". 400_save "," size_mobile_image_width ": 0," size_mobile_image_height ": 0," size_mobile_image_width ": 0," mobile_news_image_height "size: 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "mailt_smtpport" ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe ", gmail_smtpuser": "info.zamashop@gmail.com", "gmail_smtppass" : "zamalovely! @ #", "site_group": "1", "site_template_color": false, "setting_update_newdate": "1", "setting_data_schema": "1", "setting_schema_customize": "", "setting_admin_edit_fast": false , "setting_use_location": false, "setting_tab_data": false, "setting_show_admin_create": false, "setting_cache_on": "1", "setting_cache_time": "60", "site_access":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n được sinh ra s u1ed1", "module_description": "Xem c u1ee9u để u00f4 lấy thông tin u00e1c tr u01b0 u1eddng hoặc u1c3n được sinh ra để u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};