Thông tin tuyển sinh trường Cao đẳng Y tế Hà Đông | Aviationaustralia.asia

A. GIỚI THIỆU

 • Tên trường: Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông
 • Tên tiếng Anh: Ha Dong Medical College
 • Số trường: CDD0135
 • Loại trường: Công cộng
 • Quy trình đào tạo: Cao đẳng – Bạn bè – Tại chức – Trung cấp – Văn bằng 2
 • Địa chỉ số. 39 Nguyễn Viết Xuân, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
 • Điện thoại: 02463.250.345
 • E-mail: [email protected]
 • Trang web: http://www.cdythadong.edu.vn/
 • Facebook: www.facebook.com/cdythadong.edu/

B. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

I. Thông tin chung

1. Thời gian vào cửa

 • Trường có kế hoạch tham dự nhiều lần trong năm. Nhận hồ sơ dự tuyển từ tháng 3/2021.
 • Đăng ký thời gian
  • Bước 1: Dự kiến ​​ngày 28/8/2021.
  • Bước 2: Dự kiến ​​ngày 18/9/2021 (Lưu ý: Nhà trường chỉ xem xét phương án 3 bước nếu có số liệu thống kê)

2. Đơn đăng ký thi đầu vào

trong. Trường đại học:

 • 01 Phiếu đăng ký xét tuyển Theo mẫu của Trường (Tải tại đây);
 • 01 Bản sao phụ (bản sao có công chứng);
 • 01 Bằng tốt nghiệp THCS hoặc Giấy chứng nhận tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2021 (bản sao công chứng);
 • 01 Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);
 • 01 phong bì ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại của thí sinh / người nhận.
 • Doanh thu: 30.000đ.

Đơn đăng nhập được đựng trong túi khổ A4 và ghi rõ thông tin.

READ  Tiếng Anh Lễ Tân Khách Sạn Từ A đến Z 2022 | Aviationaustralia.asia

b. Mức độ trung bình:

 • 01 phiếu đăng ký theo mẫu của trường (Tải tại đây);
 • 01 Bản sao phụ (bản sao có công chứng);
 • 01 Bằng tốt nghiệp THCS hoặc Giấy chứng nhận tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2021 (bản sao công chứng);
 • 01 Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);
 • 01 phong bì ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại của thí sinh / người nhận.
 • Doanh thu: 30.000đ.

Đơn đăng nhập được đựng trong túi khổ A4 và ghi rõ thông tin.

3. Vấn đề đăng ký

 • Anh ấy đã hoàn thành trung học hoặc tương tự.
 • Đủ sức khỏe để học tập theo hướng dẫn hiện hành.

4. Đăng ký hạn chế

 • Tuyển dụng trên toàn quốc.

5. Truy cập

6. Đọc

 • KH cao đẳng: 1.140.000đ / tháng.

II. Nhà máy tuyển dụng

1. Hệ thống trường cao đẳng hiện nay

– Thời gian đào tạo: 03 năm.

sân tập Số ngành Nhập học (đánh giá đọc phụ) Mục đích
Cao đẳng điều dưỡng Giá 6720301

Xét học lực trung bình của học kỳ 1 và học kỳ 2 lớp 10, 11.

680
Cao đẳng dược Giá 6720201 240
Cao đẳng Ungozoma Giá 6720303 90
Cao đẳng Công nghệ Xét nghiệm Y học Giá 6720602 90

2. Khuôn khổ liên hiến pháp

– Thời gian đào tạo: 02 năm.

sân tập Số ngành Nhập học (đánh giá đọc phụ) Mục đích
Điều dưỡng Giá 5720301

Xét điểm trung bình học kỳ 1 và học kỳ 2 lớp 10, 11.

35
tiệm thuốc Giá 5720201 35
Ungozoma Giá 5720303 35
Công nghệ Phòng thí nghiệm Y tế 5720602 35
Bác sĩ 5720101 35
READ  Ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | Aviationaustralia.asia

* Xem thêm: Ghép nối các khóa học liên thông Đại học – Cao đẳng

C. TRẠNG THÁI MỸ NĂM

Điểm chuẩn Cao đẳng Y Dược Hà Đông năm 2019 như sau:

Chính

Tùy thuộc vào kỳ thi tuyển sinh THPT quốc gia Đánh giá bằng dữ liệu học thuật

Điều dưỡng

thứ mười hai 15

tiệm thuốc

thứ mười hai 15

Kiểm tra công nghệ y tế

thứ mười hai 15

Ungozoma

thứ mười hai 15

D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH NHỎ

Anh từng học Cao đẳng Y tế Hà Đông

Trường cao đẳng y tế hà đông

Khi cần thay đổi, cập nhật nội dung bài viết này, vui lòng gửi email đến: [email protected]

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," saitin_product_size_number ": 0," saitin_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process " setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_tiny ": 150_tiny_height_image 0,": 0, "resize_image_image_image:" resize_max ", resize_image_image_max:" ": 690," resize_image_max_height ": 0," _ resize_news_image "120", "resize_news_image_thumbnail": "300", "300", "300" "resize_news_image_normal": "420", "resize_news_image_normal_height": " thay đổi kích thước_0 ". 400_save "," size_mobile_image_width ": 0," size_mobile_image_height ": 0," size_mobile_image_width ": 0," mobile_news_image_height "size: 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "mailt_smtpport" ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe ", gmail_smtpuser": "info.zamashop@gmail.com", "gmail_smtppass" : "zamalovely! @ #", "site_group": "1", "site_template_color": false, "setting_update_newdate": "1", "setting_data_schema": "1", "setting_schema_customize": "", "setting_admin_edit_fast": false , "setting_use_location": false, "setting_tab_data": false, "setting_show_admin_create": false, "setting_cache_on": "1", "setting_cache_time": "60", "site_access":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n được sinh ra s u1ed1", "module_description": "Xem c u1ee9u để u00f4 lấy thông tin u00e1c tr u01b0 u1eddng hoặc u1c3n được sinh ra để u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};