Thông tin tuyển sinh trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái | Aviationaustralia.asia

A. GIỚI THIỆU

B. BÁO CÁO NHÂN VIÊN NĂM 2021

I. Thông tin chung

1. Thời gian vào cửa

 • Trường tuyển sinh nhiều đợt trong năm.
 • Thời gian kiểm tra trình độ: Bước 1 dự kiến ​​vào ngày 25/8/2021.

2. Đăng nhập ứng dụng

 • Đơn đăng ký của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái (Tải về: http://suphamyenbai.edu.vn/)
 • Phiếu đăng ký kiểm tra trình độ.
 • Bản sao học bạ THPT.
 • Bằng tốt nghiệp (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2020 trở lên) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2021).
 • Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).
 • 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ, số điện thoại người nhận.
 • 02 ảnh 4x6cm chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

3. Vấn đề đăng ký

 • Xét duyệt Cao đẳng: Thí sinh đã hoàn thành chương trình trung học hoặc tương đương theo lịch trình.
 • Mức độ trung bình: Thí sinh học hết cấp 3 trở lên.

4. Đăng ký hạn chế

 • Đăng ký có hộ khẩu tại địa phương tỉnh Yên Bái.

5. Truy cập

– Cao đẳng Sư phạm Tiểu học: Xét tuyển (tổ hợp điểm THPT và kiểm tra năng lực). Yêu cầu đăng ký:

 • Tốt nghiệp THPT, có học lực lớp 12 loại khá trở lên.
 • Bằng cử nhân có điểm trung bình trở lên hoặc bằng tốt nghiệp trung học phổ thông từ 6,5 trở lên.
 • Trình độ thông thạo từ 5.0 trở lên.
 • Đăng ký sử dụng kết quả học tập THPT để đăng ký.
READ  Tìm ảnh của một đường tròn qua phép vị tự cực hay | Aviationaustralia.asia

Sự đối xử: Thí sinh phải làm bài kiểm tra trình độ tại trường. Trong đó, thí sinh có chứng chỉ, bằng cấp và đạt giải chính thức (cá nhân) trong các cuộc thi văn nghệ, ca múa nhạc từ cấp tỉnh trở lên được loại khỏi vòng thi năng lực. Không thi thí sinh khuyết tật, tật nguyền, tô son, nói lắp.

– Hệ trung cấp: thi vào cấp 2 hoặc cấp 2.

6. Đọc

 • Sinh viên học tập không phải trả học phí.

II. Nhà máy tuyển dụng

1. Vụ Giáo dục Mầm non

2. Các trường trung học phổ thông trung bình

Tên ngành

Ghi chú

Thực hiện Tin học

tiếng Anh

C. MỘT SỐ HÌNH ẢNH

Cao đẳng sư phạm Yên Bái
Lễ kỷ niệm ngày nhà giáo do trường tổ chức

Khi cần thay đổi, cập nhật nội dung bài viết này, vui lòng gửi email đến: [email protected]

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," saitin_product_size_number ": 0," saitin_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process " setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_tiny ": 150_tiny_height_image 0," resize_height_image " ": 690," resize_image_max_height ": 0," _ resize_news_image "120", "resize_news_image_thumbnail": "300", "300", "" resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_0 ",": "resize 280" _height ":" . 400_save "," size_mobile_image_width ": 0," size_mobile_image_height ": 0," size_mobile_image_width ": 0," mobile_news_image_height "size: 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "mailt_smtpport" ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe ", gmail_smtpuser": "info.zamashop@gmail.com", "gmail_smtppass" : "zamalovely! @ #", "site_group": "1", "site_template_color": false, "setting_update_newdate": "1", "setting_data_schema": "1", "setting_schema_customize": "", "setting_admin_edit_fast": false , "setting_use_location": false, "setting_tab_data": false, "setting_show_admin_create": false, "setting_cache_on": "1", "setting_cache_time": "60", "site_access":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n được sinh ra s u1ed1", "module_description": "Xem c u1ee9u để u00f4 lấy thông tin u00e1c tr u01b0 u1eddng hoặc u1c3n được sinh ra để u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};