Thông tin tuyển sinh trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh | Aviationaustralia.asia

A. GIỚI THIỆU

 • Tên trường: Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh
 • Số trường: C46
 • Loại trường: Công cộng
 • Hệ thống giáo dục: Cao đẳng
 • Địa chỉ: Ngõ 1, Khu phố Bời Lời, Khu phố Ninh Trung, Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh
 • Điện thoại: 0276.382.6478
 • E-mail: [email protected]
 • Trang web: http://cdsptayninh.edu.vn/
 • Facebook: www.facebook.com/caodangsptayninh/

B. BÁO CÁO NHÂN VIÊN NĂM 2021

I. Thông tin chung

1. Thời gian vào cửa

 • Trường tuyển sinh nhiều đợt trong năm.

2. Vấn đề đầu vào

 • Thí sinh phải hoàn thành chương trình trung học phổ thông hoặc tương đương.

3. Đăng ký hạn chế

 • Thí sinh có hộ khẩu tại tỉnh Tây Ninh.

4. Lối vào

 • Xét tuyển dựa vào kết quả tốt nghiệp THPT năm 2021.
 • Xét tuyển dựa vào học bạ THPT.

5. Đọc

 • Dạy miễn 100% học phí.

II. Nhà máy tuyển dụng

* Xem thêm: Tổ hợp các môn thi tuyển sinh đại học và cao đẳng

C. VÀI BỨC ẢNH

Cao đẳng sư phạm tây ninh

Khu Yadi Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh
Toàn cảnh Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh nhìn từ trên cao

Cao đẳng sư phạm Tây Ninh

Khi cần thay đổi, cập nhật nội dung bài viết này, vui lòng gửi email đến: [email protected]

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," saitin_product_size_number ": 0," saitin_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process " setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_tiny ": 150_tiny_height_image 0," resize_height_image " ": 690," resize_image_max_height ": 0," _ resize_news_image "120", "resize_news_image_thumbnail": "300", "300", "" resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_0 ",": "resize 280" _height ":" . 400_save "," size_mobile_image_width ": 0," size_mobile_image_height ": 0," size_mobile_image_width ": 0," mobile_news_image_height "size: 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "mailt_smtpport" ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe ", gmail_smtpuser": "info.zamashop@gmail.com", "gmail_smtppass" : "zamalovely! @ #", "site_group": "1", "site_template_color": false, "setting_update_newdate": "1", "setting_data_schema": "1", "setting_schema_customize": "", "setting_admin_edit_fast": false , "setting_use_location": false, "setting_tab_data": false, "setting_show_admin_create": false, "setting_cache_on": "1", "setting_cache_time": "60", "site_access":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n được sinh ra s u1ed1", "module_description": "Xem c u1ee9u để u00f4 lấy thông tin u00e1c tr u01b0 u1eddng hoặc u1c3n được sinh ra để u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

READ  Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ miền Địa Lí hay, chi tiết | Aviationaustralia.asia