Thông tin tuyển sinh trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây | Aviationaustralia.asia

A. GIỚI THIỆU

 • Tên trường: Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây
 • Tên tiếng Anh: Ha Tay Teacher Training College
 • Số trường: C20
 • Loại trường: Công cộng
 • Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – Tại chức – Liên thông
 • Địa chỉ: Thị trấn Thường Tín, Huyện Thường Tín, Hà Nội
 • Điện thoại: 04.6670 8742
 • E-mail: [email protected]
 • Trang mạng: http://www.cdsphthn.edu.vn/
 • Facebook: www.facebook.com/c20cdsphthn/

B. BÁO CÁO NHÂN VIÊN NĂM 2021

I. Thông tin chung

1. Thời gian vào cửa

Thời gian thi dự kiến:

– Thứ nhất:

 • Ngày kiểm tra: 19/07/2021.
 • Nhận đơn đăng ký Cuộc thi tự do từ ngày 15 tháng 4 năm 2021 đến ngày 17 tháng 7 năm 2021.

– Bước 2:

 • Ngày kiểm tra: 27/8/2021.
 • Thời hạn nộp hồ sơ Đăng ký thi Miễn phí từ ngày 20/7/2021 đến hết ngày 25/8/2021.

– Vòng 3:

 • Ngày kiểm tra: 27/09/2021.
 • Thời hạn đăng ký thi Nâng cao từ ngày 28/8/2021 đến ngày 25/9/2021.

2. Đăng nhập ứng dụng

 • Bản sao phụ (Bản sao có công chứng).
 • Văn bằng (hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời).
 • 02 ảnh 4×6 (ghi rõ họ tên và ngày sinh trước).
 • Các giấy tờ ưu tiên khác theo lịch trình.
 • Hình thức đăng ký xét tuyển nộp hồ sơ riêng cho Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây (tải trên website tuyển sinh của trường tại địa chỉ www.cdsphthn.edu.vn).
 • Đơn đăng ký kiểm tra trình độ (tải trên website tuyển sinh của trường tại www.cdsphthn.edu.vn).
READ  Phân tích bài thơ Ánh Trăng của Nguyễn Duy | Aviationaustralia.asia

3. Vấn đề đăng ký

 • Thí sinh phải hoàn thành chương trình trung học phổ thông hoặc tương đương.

4. Đăng ký hạn chế

 • Tuyển dụng trên toàn quốc.

5. Truy cập

5.1. Phương pháp lựa chọn

Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở hệ trung cấp và bài kiểm tra năng lực của thí sinh.

 • Thí sinh phải làm bài kiểm tra trình độ (Đọc hiểu, Thuyết minh Truyện và Thơ).
 • Đầu vào dựa trên điểm môn Toán hoặc Văn lớp 12 và điểm thi các môn nâng cao.

5.2. Cửa đảm bảo chất lượng cửa, yêu cầu đầu vào

 • Thí sinh cần đạt yêu cầu về trình độ theo quy định của Bộ Giáo dục và của ngành đào tạo giáo viên.
 • Lớp 12 đạt loại khá trở lên và tỷ lệ đầu vào đạt 19,5 điểm trở lên.

5.3. Mục tiêu ưu tiên

 • Các vấn đề về chính sách hoặc khu vực được ưu tiên theo chỉ tiêu tuyển sinh đại học, cao đẳng của Bộ Giáo dục.
 • Học sinh hộ khẩu Hà Nội không phải đóng học phí THPT. Sinh viên chưa đăng ký tại Hà Nội phải đóng học phí theo quy định.

6. Đọc

 • Theo quy định của Bộ Giáo dục và Thành phố Hà Nội.

II. Nhà máy tuyển dụng

Ngành đào tạo

Số ngành Kết nối tùy chọn Mục đích

Giáo dục trung học bài

Giá 5140201 M08, M09 150

* Xem thêm: Ghép nối các khóa học liên thông Đại học – Cao đẳng

C. TRẠNG THÁI MỸ NĂM

Kết quả đúng vào trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây như sau:

READ  Tìm hiểu về tổ hợp môn thi khối D80, D81, D82 …. D86, D87, D88? | Aviationaustralia.asia
Chi nhánh

2019

Tùy thuộc vào kỳ thi tuyển sinh THPT quốc gia

Xem xét dữ liệu giáo dục

Giáo dục tiểu học

16 19,5

toán học

16 19,5

Văn học

16 19,5

Sư phạm tiếng anh

16 19,5

Giáo dục trung học bài

19,5

D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH NHỎ

Cao đẳng sư phạm hà tây
Cao đẳng sư phạm hà tây

Cao đẳng sư phạm hà tây

Khi cần thay đổi, cập nhật nội dung bài viết này, vui lòng gửi email đến: [email protected]

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," saitin_product_size_number ": 0," saitin_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process " setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_tiny ": 150_tiny_height_image 0," resize_height_image " ": 690," resize_image_max_height ": 0," _ resize_news_image "120", "resize_news_image_thumbnail": "300", "300", "" resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_0 ",": "resize 280" _height ":" . 400_save "," size_mobile_image_width ": 0," size_mobile_image_height ": 0," size_mobile_image_width ": 0," mobile_news_image_height "size: 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "mailt_smtpport" ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe ", gmail_smtpuser": "info.zamashop@gmail.com", "gmail_smtppass" : "zamalovely! @ #", "site_group": "1", "site_template_color": false, "setting_update_newdate": "1", "setting_data_schema": "1", "setting_schema_customize": "", "setting_admin_edit_fast": false , "setting_use_location": false, "setting_tab_data": false, "setting_show_admin_create": false, "setting_cache_on": "1", "setting_cache_time": "60", "site_access":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n được sinh ra s u1ed1", "module_description": "Xem c u1ee9u để u00f4 lấy thông tin u00e1c tr u01b0 u1eddng hoặc u1c3n được sinh ra để u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};