Thông tin tuyển sinh trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai | Aviationaustralia.asia

I. GIỚI THIỆU

 • Tên trường: Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai
 • Tên tiếng Anh: Gia Lai Junior College of Education
 • Số trường: C38
 • Loại trường: Công cộng
 • Hệ đào tạo: Trung cấp – Cao đẳng
 • Địa chỉ số. 126 Lê Thánh Tôn, Tp. Pleiku, Gia Lai mỡ lợn
 • Điện thoại: 0593.877.244
 • E-mail: [email protected]
 • Trang web: http://cdspgialai.edu.vn/

B. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

I. Thông tin chung

1. Thời gian đăng ký

 • Trường tuyển sinh nhiều đợt trong năm.

2. Đăng nhập ứng dụng

– Đăng nhập ứng dụng

 • Đơn Đăng ký Dựa trên Mẫu của Trường (Tải xuống Trực tuyến: http://cdspgialai.edu.vn);
 • Bản sao dữ liệu trường trung học phổ thông;
 • Bản sao bằng tốt nghiệp THPT (hoặc bản sao bằng tốt nghiệp THPT tạm thời đối với thí sinh đã tốt nghiệp năm 2020);
 • Bản sao các giấy tờ ưu tiên (nếu có);
 • 01 phong bì có dán tem và ghi rõ họ, tên, địa chỉ, số điện thoại của người nhận.
 • Lệ phí ghi danh: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Kiểm tra hồ sơ

 • Đơn Đăng ký Kiểm tra Năng lực Dựa trên Mẫu của Trường (Tải xuống Trực tuyến: http://cdspgialai.edu.vn);
 • 02 phong bì dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại người nhận để Nhà trường gửi giấy báo dự thi và giấy báo điểm.
 • Lệ phí dự thi: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
READ  [Review] Không Thể Quên Em – Hoa Thanh Thần | Aviationaustralia.asia

3. Vấn đề đăng ký

 • Anh ấy đã hoàn thành trung học hoặc tương tự.

4. Đăng ký hạn chế

 • Thí sinh có hộ khẩu tại tỉnh Gia Lai.

5. Truy cập

trong. Phương pháp lựa chọn

– Tuyển sinh, kết hợp thi tuyển và thi tuyển

 • Trường chỉ sử dụng kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THCS Quốc gia năm 2020 để xét tuyển vào đại học, không sử dụng kết quả THPT.
 • Đối với ngành Sư phạm Mầm non (Hệ Cao đẳng) xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 kết hợp với kết quả kỳ kiểm tra năng lực do Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai tổ chức.
 • Tuyển sinh (mức điểm xét tuyển) mầm non dựa trên điểm trung bình cả lớp 12 môn Văn, Toán và Điểm kiểm tra chất lượng do Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai tổ chức.

b. Cửa đảm bảo chất lượng cửa

 • Cánh cửa đảm bảo chất lượng tuyển sinh cao đẳng: Theo chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Đảm bảo chất lượng đầu vào Trung cấp: Xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT loại giỏi lớp 12 trở lên.

6. Đọc

 • Bộ Giáo dụcc 100% học phí.

II. Nhà máy tuyển dụng

1. Hệ Cao đẳng

Chính

Số ngành Chủ đề của bài kiểm tra

Mục đích

Chiến lược đào tạo đại học 840
toán học C140209 Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Anh
35
Giáo dục Vật lý C140211 35
Khoa học C140212 Toán, Lý, Hóa
Toán, Hóa học, Sinh học
35
Sinh vật học C140213 Toán, Hóa học, Sinh học 35
Đào tạo kỹ sư nông nghiệp C140215 Toán, Lý, Hóa
Toán, Hóa học, Sinh học
Toán, Lý, Anh
35
Văn học C140217 Văn học, Lịch sử, Địa lý 35
Lịch sử sư phạm C140218 35
Địa lý C140219 35
Sư phạm tiếng anh C140231 Toán, Văn, Anh 35
Giáo dục thể chất C140206 Toán, Sinh học, Sinh trong Thể thao 35
Giáo dục âm nhạc C140221 Văn học, Thanh nhạc, Sự ra đời của Âm nhạc (Âm học, Nhịp điệu) 30
Công nghệ tốt C140222 Văn học, Hình ảnh, Trang trí. 30
Giáo dục tiểu học C140202 Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Anh
Văn học, Lịch sử, Địa lý
90
Giáo dục trung học bài C140201 Toán, Văn, Năng khiếu
(Đọc, Nhận thức cộng đồng và Âm nhạc)
100
tiếng Anh C220201 Toán, Văn, Anh
Toán, Lý, Anh
80
Quản lý văn phòng C340406 Toán, Văn, Anh
Văn học, Lịch sử, Địa lý
80
Công nghệ truyền thông C480201 Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Anh
80
READ  [HCM] Ngân Hàng Quốc Tế VIB Tuyển Dụng Quản Lý Khách Hàng, Quản Lý Khách Hàng Cao Cấp Full-time 2020 | Aviationaustralia.asia

2. Cơ cấu trung gian

Chi nhánh

Số ngành

Tham gia nhóm

Mục đích

Sư phạm Mẫu giáo

Giá 42140201

Điểm trung bình môn Văn, Hình 12 và Quà tặng (Đọc, Xưng tội và Làm thơ)

30

C. THÔNG BÁO CỦA CHÚNG TÔI TRONG NĂM

Các thuật ngữ chính xác của Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai như sau:

Chi nhánh

2018

2019

Tùy thuộc vào kỳ thi tuyển sinh THPT quốc gia

Đánh giá bằng dữ liệu học thuật

toán học

18

Giáo dục Vật lý

18

Khoa học

20

Văn học

23

Lịch sử sư phạm

20

Sư phạm tiếng anh

19

Giáo dục thể chất

Âm nhạc

Giáo viên kỹ thuật

Giáo dục tiểu học

15

16

Giáo dục trung học bài

15

16

Đọc hiểu văn bản ở trường (Trình độ trung cấp)

19,5

D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH NHỎ

Cao đẳng Sư phạm Gia Lai
Họp mặt định kỳ Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai

Khi cần thay đổi, cập nhật nội dung bài viết này, vui lòng gửi email đến: [email protected]

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," saitin_product_size_number ": 0," saitin_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process " setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_tiny ": 150_tiny_height_image 0," resize_height_image " ": 690," resize_image_max_height ": 0," _ resize_news_image "120", "resize_news_image_thumbnail": "300", "300", "" resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_0 ",": "resize 280" _height ":" . 400_save "," size_mobile_image_width ": 0," size_mobile_image_height ": 0," size_mobile_image_width ": 0," mobile_news_image_height "size: 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "mailt_smtpport" ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe ", gmail_smtpuser": "info.zamashop@gmail.com", "gmail_smtppass" : "zamalovely! @ #", "site_group": "1", "site_template_color": false, "setting_update_newdate": "1", "setting_data_schema": "1", "setting_schema_customize": "", "setting_admin_edit_fast": false , "setting_use_location": false, "setting_tab_data": false, "setting_show_admin_create": false, "setting_cache_on": "1", "setting_cache_time": "60", "site_access":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n được sinh ra s u1ed1", "module_description": "Xem c u1ee9u để u00f4 lấy thông tin u00e1c tr u01b0 u1eddng hoặc u1c3n được sinh ra để u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};