Thông tin tuyển sinh trường Cao đẳng Quốc tế Pegasus (Cơ sở Đà Nẵng) | Aviationaustralia.asia

A. GIỚI THIỆU

 • Tên trường: Trường Cao đẳng Quốc tế Pegasus (Cơ sở Đà Nẵng)
 • Số trường: CDD0411
 • Loại trường: Trường tư thục
 • Hệ thống giáo dục: Cao đẳng
 • Địa chỉ: Tòa nhà Pegasus, Khu Trung 3, Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
 • Điện thoại: 0236.7301.555
 • E-mail: [email protected]
 • Trang web: https://pegasus.edu.vn
 • Facebook: www.facebook.com/pegasus.college/

B. BÁO CÁO HÀNH CHÍNH NĂM 2022

I. Thông tin chung

1. Thời gian đăng ký

– Trường đại học:

 • Bước 1 (trại hè): từ 03/2022 – 15/09/2022.
 • Bước 2 (trại hè): từ 11/2022 – 15/2/2023.

– Quy trình ban đầu: Nhận dữ liệu tiến độ.

2. Vấn đề đầu vào

 • Thí sinh đã học hết cấp 3 trở lên.

3. Đăng ký hạn chế

 • Tuyển dụng trên toàn quốc.

4. Lối vào

5. Đọc

II. Nhà máy tuyển dụng

1. Hệ Cao đẳng

Chương trình

Chi nhánh

Số ngành

Mục đích

Dangan

Hà nội

Quốc tế (theo Chứng chỉ AQF của Úc – cấp độ 2 đến cấp độ 6)

Quản lý khách sạn

(Bước 6)

Tải xuống: SIT60316

75

Chứng chỉ III- Khách sạn và Nhà hàng

(Bước 3)

Giá 30616

Chứng chỉ II- Khách sạn và nhà hàng

(Bước 2)

Tải xuống: SIT20316

Chứng chỉ III – Nấu ăn Thương mại

(Bước 3)

Tải xuống: SIT30816

50

Chứng chỉ II – Công việc Bếp

(Bước 2)

SIT20416

toàn cầu

(theo BTEC – Tầng 5)

Quản lý kinh doanh

603/6838 / X 75 50

Quảng cáo

603/6838 / X

Quản trị nhân sự

603/6838 / X

Giá trị tiền

603/6838 / X

Việt Nam

Quản lý khách sạn

Giá 6810201

75 50
READ  90+ Stt, Danh Ngôn, Câu Nói Hay Về Ngành Y, Áo Blouse, Dược Sĩ | Aviationaustralia.asia

2. Hệ thống đầu tiên

Nghề nghiệp Mục đích
Dangan Hà nội
Nấu ăn và nướng 40 40
Kinh doanh nhà hàng 30 30
Lễ tân chuyên nghiệp 40 40
Khách sạn làm việc 30

C. MỘT SỐ HÌNH ẢNH

Trường Cao đẳng Quốc tế Pegasus (Cơ sở Đà Nẵng)

Cao đẳng quốc tế Pegasus

Khi cần thay đổi, cập nhật nội dung bài viết này, vui lòng gửi email đến: [email protected]

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," saitin_product_size_number ": 0," saitin_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process " setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_tiny ": 150_tiny_height_image 0," resize_height_image " ": 690," resize_image_max_height ": 0," _ resize_news_image "120", "resize_news_image_thumbnail": "300", "300", "" resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_0 ",": "resize 280" _height ":" . 400_save "," size_mobile_image_width ": 0," size_mobile_image_height ": 0," size_mobile_image_width ": 0," mobile_news_image_height "size: 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "mailt_smtpport" ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe ", gmail_smtpuser": "info.zamashop@gmail.com", "gmail_smtppass" : "zamalovely! @ #", "site_group": "1", "site_template_color": false, "setting_update_newdate": "1", "setting_data_schema": "1", "setting_schema_customize": "", "setting_admin_edit_fast": false , "setting_use_location": false, "setting_tab_data": false, "setting_show_admin_create": false, "setting_cache_on": "1", "setting_cache_time": "60", "site_access":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n được sinh ra s u1ed1", "module_description": "Xem c u1ee9u để u00f4 lấy thông tin u00e1c tr u01b0 u1eddng hoặc u1c3n được sinh ra để u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};