Thông tin tuyển sinh trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng | Aviationaustralia.asia

A. GIỚI THIỆU

 • Tên trường: Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng
 • Số trường: CDD0404
 • Loại trường: Trường tư thục
 • Quy trình đào tạo: Trung cấp – Cao đẳng – Liên thông – Văn bằng 2
 • Địa chỉ: 30-32 Phan Đăng Lưu, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
 • Điện thoại: 0236.379.4999 VND
 • E-mail: [email protected]
 • Trang web: http://cdpd.edu.vn/
 • Facebook: www.facebook.com/phuongdongtuyensinh/

B. BÁO CÁO NHÂN VIÊN NĂM 2021

I. Thông tin chung

1. Thời gian đăng ký

 • Trường đăng ký nhiều lần trong năm và nhận hồ sơ xét tuyển.

2. Đăng nhập ứng dụng

 • Bằng tốt nghiệp THPT (có công chứng) hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp Trung cấp (nếu đã hoàn thành trong năm tuyển sinh hiện tại) hoặc Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học hoặc Giấy chứng nhận đạt yêu cầu của thí sinh);
 • Giấy chứng nhận kết quả thi THPT cải tiến (đối với thí sinh căn cứ vào điểm thi THPT);
 • Học bạ, kết quả học tập tốt nghiệp THPT hoặc học bạ theo lịch (photo chưa công bố);
 • Giấy khai sinh, hộ khẩu thường trú (có công chứng hoặc đóng dấu đỏ);
 • Sơ yếu lý lịch (có tài liệu của địa phương hoặc cơ quan);
 • Hai ảnh thẻ 4×6 (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, sau ảnh);
 • Hai phong bì đã viết sẵn và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh để Trường thông báo kết quả xét tuyển;
 • Lập luận để được hưởng chế độ ưu tiên quy định trong hướng dẫn của Bộ Lao động, Không đủ tiêu chuẩn và được công chứng;
 • Doanh thu: 50.000 VND.
READ  H2O2 + MnO2 → H2O + O2 + MnO | Aviationaustralia.asia

3. Vấn đề đăng ký

 • Hệ Cao đẳng: Thí sinh đã học xong THPT hoặc tương đương.
 • Hệ Trung cấp: Thí sinh học hết THPT trở lên.

4. Đăng ký hạn chế

 • Tuyển dụng trên toàn quốc.

5. Truy cập

6. Đọc

II. Nhà máy tuyển dụng

1. Hệ Cao đẳng

 • Thời gian đào tạo: Từ 02 đến 03 năm.

2. Cơ cấu trung gian

Thời gian huấn luyện:

 • Tốt nghiệp THPT hoặc chương trình THPT: 1,5 đến 2 năm.
 • Trình độ trung học: từ 1,5 đến 2,5 năm.
TT đào tạo đặc biệt Số ngành
đầu tiên Bác sĩ y khoa Giá 5720201
2 Nói chung là điều dưỡng 5720301
3 Bác sĩ trợ lý 5720101
4 Ngành lưu trú 5810204
5 Kinh doanh nhà hàng 5810206
6 tài khoản công ty Giá 5340302
7 Kinh doanh thông minh 5340116
số 8 Dịch vụ giáo viên – lưu trữ Giá 5320302
9 Thiết bị điện dân dụng 5520224
mười Công nghiệp và điện 5520223
11 Thực hiện Tin học 5480205

C. MỘT SỐ HÌNH ẢNH

Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng

Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng

Khi cần thay đổi, cập nhật nội dung bài viết này, vui lòng gửi email đến: [email protected]

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," saitin_product_size_number ": 0," saitin_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process " setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_tiny ": 150_tiny_height_image 0," resize_height_image " ": 690," resize_image_max_height ": 0," _ resize_news_image "120", "resize_news_image_thumbnail": "300", "300", "" resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_0 ",": "resize 280" _height ":" . 400_save "," size_mobile_image_width ": 0," size_mobile_image_height ": 0," size_mobile_image_width ": 0," mobile_news_image_height "size: 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "mailt_smtpport" ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe ", gmail_smtpuser": "info.zamashop@gmail.com", "gmail_smtppass" : "zamalovely! @ #", "site_group": "1", "site_template_color": false, "setting_update_newdate": "1", "setting_data_schema": "1", "setting_schema_customize": "", "setting_admin_edit_fast": false , "setting_use_location": false, "setting_tab_data": false, "setting_show_admin_create": false, "setting_cache_on": "1", "setting_cache_time": "60", "site_access":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n được sinh ra s u1ed1", "module_description": "Xem c u1ee9u để u00f4 lấy thông tin u00e1c tr u01b0 u1eddng hoặc u1c3n được sinh ra để u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};