Thông tin tuyển sinh trường Cao đẳng nghề Trà Vinh | Aviationaustralia.asia

A. GIỚI THIỆU

 • Tên trường: Trường Cao đẳng nghề Trà Vinh
 • Loại trường: Công cộng
 • Số trường: CDD5801
 • Hệ đào tạo: Trung cấp – Cao đẳng – Liên thông
 • Địa chỉ nhà:
  • Vị trí 1: Ấp Vĩnh Yên, xã Long Đức, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh;
  • Vị trí 2: Không. 99, Khóm 4, Phường 1, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh;
  • Vị trí 3: Ấp Xà Xi, xã Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh;
 • ĐT: 0294.221.0415 – 0294.221.0413
 • E-mail: [email protected]
 • Trang web: https://cdntv.edu.vn/

B. BÁO CÁO NHÂN VIÊN NĂM 2021

I. Thông tin chung

1. Thời gian vào cửa

 • Trường đăng ký nhiều lần trong năm và nhận hồ sơ xét tuyển.

2. Đăng nhập ứng dụng

 • Đơn đăng ký (Tải hoặc đăng ký trực tuyến tại https://cdntv.edu.vn/xet-tuyen-truc-tuyen);
 • 02 bản sao bằng cấp 3 hoặc bằng tốt nghiệp (có công chứng);
 • 02 bản sao THPT hoặc THPT công chứng;
 • 02 bản sao giấy khai sinh;
 • 02 bản sao hộ khẩu (có công chứng);
 • 02 hình 4×6 và 02 hình 2×3;
 • 02 bản sao y công chứng;
 • Bảo hiểm ảnh thẻ (nếu có);
 • 02 phong bì dán kín;

3. Vấn đề đăng ký

 • Trung cấp: Đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.
 • Cao đẳng: Đã học hết cấp 3 hoặc tương đương.
 • Cao đẳng 9+: Đã học hết cấp 3 trở lên, hoàn thành chương trình lớp 10,11,12.
READ  Đường hô hấp trên: Cấu trúc, chức năng và các bệnh liên quan - YouMed | Aviationaustralia.asia

4. Đăng ký hạn chế

 • Tuyển dụng trên toàn quốc.

5. Truy cập

6. Đọc

 • Học phí theo quy định hiện hành.

II. Nhà máy tuyển dụng

Thời gian huấn luyện:

 • Cao đẳng: 2,5 năm.
 • Cao đẳng 9+: 3,5 năm.
 • Trung bình: 02 năm.

C. MỘT SỐ HÌNH ẢNH

Trường Cao đẳng Công nghệ Trà Vinh

Khi cần thay đổi, cập nhật nội dung bài viết này, vui lòng gửi email đến: [email protected]

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," saitin_product_size_number ": 0," saitin_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process " setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_tiny ": 150_tiny_height_image 0," resize_height_image " ": 690," resize_image_max_height ": 0," _ resize_news_image "120", "resize_news_image_thumbnail": "300", "300", "" resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_0 ",": "resize 280" _height ":" . 400_save "," size_mobile_image_width ": 0," size_mobile_image_height ": 0," size_mobile_image_width ": 0," mobile_news_image_height "size: 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "mailt_smtpport" ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe ", gmail_smtpuser": "info.zamashop@gmail.com", "gmail_smtppass" : "zamalovely! @ #", "site_group": "1", "site_template_color": false, "setting_update_newdate": "1", "setting_data_schema": "1", "setting_schema_customize": "", "setting_admin_edit_fast": false , "setting_use_location": false, "setting_tab_data": false, "setting_show_admin_create": false, "setting_cache_on": "1", "setting_cache_time": "60", "site_access":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n được sinh ra s u1ed1", "module_description": "Xem c u1ee9u để u00f4 lấy thông tin u00e1c tr u01b0 u1eddng hoặc u1c3n được sinh ra để u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};