Thông tin tuyển sinh trường Cao đẳng nghề Thái Bình | Aviationaustralia.asia

A. GIỚI THIỆU

 • Tên trường: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Thái Bình
 • Tên tiếng Anh: Thai Binh Technical College
 • Số trường: CDD2601
 • Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung bình
 • Địa chỉ số. 514, Long Hung Street, Hoang Dieu Ward, Thai Binh
 • Điện thoại: 0363.745.564
 • E-mail: [email protected]
 • Trang web: https://cdntb.edu.vn/ da http://www.cdnthaibinh.edu.vn/

B. BÁO CÁO NHÂN VIÊN NĂM 2021

I. Thông tin chung

1. Thời gian đăng ký

 • Tham gia nhiều lần trong năm.

2. Vấn đề đầu vào

 • Thí sinh học hết THPT, THCS trở lên.

3. Đăng ký hạn chế

 • Tuyển dụng trên toàn quốc.

4. Lối vào

5. Đọc

II. Nhà máy tuyển dụng

 • Tuổi thọ đại học đối với học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông: 2,5 năm.
 • Giáo dục văn hóa trung học phổ thông kết hợp với giáo dục đại học:

Chi nhánh

Ghi chú

Cao đẳng chính quy

Thiết kế đồ trang sức

Điện

Điện công nghiệp

Công nghệ xe hơi

Công nghệ truyền thông

Xây dựng

Tài khoản

Dịch vụ cộng đồng

Chương trình đào tạo văn hóa THPT kết hợp với cao đẳng

dinki – Thiết kế thời trang

Điện công nghiệp

Công nghệ xe hơi

C. MỘT SỐ HÌNH ẢNH

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Thái Bình
Lễ khai giảng tại trường Cao đẳng nghề Thái Bình

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Thái Bình

Khi cần thay đổi, cập nhật nội dung bài viết này, vui lòng gửi email đến: [email protected]

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," saitin_product_size_number ": 0," saitin_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process " setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_tiny ": 150_tiny_height_image 0," resize_height_image " ": 690," resize_image_max_height ": 0," _ resize_news_image "120", "resize_news_image_thumbnail": "300", "300", "" resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_0 ",": "resize 280" _height ":" . 400_save "," size_mobile_image_width ": 0," size_mobile_image_height ": 0," size_mobile_image_width ": 0," mobile_news_image_height "size: 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "mailt_smtpport" ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe ", gmail_smtpuser": "info.zamashop@gmail.com", "gmail_smtppass" : "zamalovely! @ #", "site_group": "1", "site_template_color": false, "setting_update_newdate": "1", "setting_data_schema": "1", "setting_schema_customize": "", "setting_admin_edit_fast": false , "setting_use_location": false, "setting_tab_data": false, "setting_show_admin_create": false, "setting_cache_on": "1", "setting_cache_time": "60", "site_access":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n được sinh ra s u1ed1", "module_description": "Xem c u1ee9u để u00f4 lấy thông tin u00e1c tr u01b0 u1eddng hoặc u1c3n được sinh ra để u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

READ  Soạn bài Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ | Aviationaustralia.asia