Thông tin tuyển sinh trường Cao đẳng nghề Kiên Giang | Aviationaustralia.asia

A. GIỚI THIỆU

 • Tên trường: Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang
 • Số trường: CDD5405
 • Loại trường: Công cộng
 • Hệ đào tạo: Trung cấp – Cao đẳng
 • Địa chỉ nhà:
  • Trụ sở chính: Không. 1022 Nguyễn Trung Trực, P. An Hòa, TP. Rạch Giá, Kiên Giang
  • Văn phòng đại diện: Không. 22B Lý Thường Kiệt, Phường 5, Thị trấn Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang
 • Điện thoại: 0297.381.4496
 • E-mail: [email protected]
 • Trang web: http://www.caodangnghekg.edu.vn
 • Facebook: www.facebook.com/caodangnghekg/

B. BÁO CÁO NHÂN VIÊN NĂM 2021

I. Thông tin chung

1. Thời gian vào cửa

 • Trường đăng ký nhiều lần trong năm và nhận hồ sơ xét tuyển.

2. Đăng nhập ứng dụng

 • Phiếu đăng ký (theo mẫu);
 • Bản sao của giáo dục trung học hoặc đại học.
 • Bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc trung học cơ sở hoặc tương tự.
 • Chứng nhận là vấn đề được ưu tiên (nếu có).
 • Tiến trình tải xuống tại www.caodangngghekg.edu.vn
 • Doanh thu: 30.000đ / đơn.

3. Vấn đề đăng ký

 • Hệ Cao đẳng: Thí sinh đã học xong THPT hoặc tương đương.
 • Trường Trung học cơ sở và Tiểu học: Thí sinh đã học hết cấp 3, cấp 3 nhưng chưa tốt nghiệp.

4. Đăng ký hạn chế

 • Tuyển dụng trên toàn quốc.

5. Truy cập

6. Đọc

 • Trường học: 480.000 – 810.000 đồng / tháng.

II. Nhà máy tuyển dụng

Thời gian huấn luyện:

 • Quy định Cao đẳng: 02 năm.
 • Cao đẳng 9+: 03 năm.
 • Cấu trúc trung tâm trình độ: 1,5 năm.
READ  Top 90+ Stt , Danh Ngôn Hay | Aviationaustralia.asia

C. MỘT SỐ HÌNH ẢNH

Trường Cao đẳng nghề Kiên Giang
Cổng trường Cao đẳng nghề Kiên Giang

Trường Cao đẳng nghề Kiên Giang

Khi cần thay đổi, cập nhật nội dung bài viết này, vui lòng gửi email đến: [email protected]

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," saitin_product_size_number ": 0," saitin_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process " setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_tiny ": 150_tiny_height_image 0," resize_height_image " ": 690," resize_image_max_height ": 0," _ resize_news_image "120", "resize_news_image_thumbnail": "300", "300", "" resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_0 ",": "resize 280" _height ":" . 400_save "," size_mobile_image_width ": 0," size_mobile_image_height ": 0," size_mobile_image_width ": 0," mobile_news_image_height "size: 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "mailt_smtpport" ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe ", gmail_smtpuser": "info.zamashop@gmail.com", "gmail_smtppass" : "zamalovely! @ #", "site_group": "1", "site_template_color": false, "setting_update_newdate": "1", "setting_data_schema": "1", "setting_schema_customize": "", "setting_admin_edit_fast": false , "setting_use_location": false, "setting_tab_data": false, "setting_show_admin_create": false, "setting_cache_on": "1", "setting_cache_time": "60", "site_access":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n được sinh ra s u1ed1", "module_description": "Xem c u1ee9u để u00f4 lấy thông tin u00e1c tr u01b0 u1eddng hoặc u1c3n được sinh ra để u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};