Thông tin tuyển sinh trường Cao đẳng nghề Gia Lai | Aviationaustralia.asia

A. GIỚI THIỆU

B. BÁO CÁO NHÂN VIÊN NĂM 2021

I. Thông tin chung

1. Thời gian đăng ký

 • Trường đăng ký nhiều lần trong năm và nhận hồ sơ xét tuyển.

2. Vấn đề đầu vào

 • Hệ Cao đẳng: Thí sinh đã học xong THPT hoặc tương đương.
 • Mức độ trung bình: Thí sinh học hết cấp 3 trở lên.

3. Đăng ký hạn chế

 • Tuyển dụng trên toàn quốc.

4. Lối vào

5. Đọc

– Trường Cao đẳng:

 • Nhóm Kinh tế – Xã hội, Nghề nghiệp – Du lịch và Bảo vệ thực vật: 238.000 đồng / tháng.
 • Tổ Công nghệ – Kỹ thuật, Sinh học: 359.000 đồng / tháng.

– Trung bình:

 • Nông nghiệp, Danh sách công ty: 144.000 đồng / tháng.
 • Công nghệ – kỹ thuật, may hiện đại, chế biến thực phẩm: 247.000đ / tháng.
 • Tổ Văn hóa Công nghệ: 156.000đ / tháng.

II. Nhà máy tuyển dụng

1. Hệ Cao đẳng

 • Thời gian đào tạo: 2,5 – 03 năm.

2. Cơ cấu trung gian

 • Thời gian đào tạo: 02 – 03 năm.

Đào tạo công nghiệp

Ghi chú

Kỹ thuật sửa chữa và tích hợp máy tính

Điện công nghiệp

Cắt kim loại

Kỹ sư cơ khí nông nghiệp

Công nghệ xe hơi

Công nghệ Walda

Kiến trúc sư

Bảo vệ thực vật

Mở rộng nông nghiệp và lâm nghiệp

Chăn nuôi gia súc, gia cầm

Quần áo

Kỹ thuật nấu ăn

Hướng dẫn viên du lịch

Quản lý khách sạn

Nghệ thuật

Nhạc quán bar

Sự trơ trẽn

Biểu diễn Guitar phương Tây (Guitar)

Tác phẩm múa bộ lạc

READ  Ghi Chép Thông Minh Giúp Bạn Học Nhanh Nhớ Bền | Aviationaustralia.asia

C. MỘT SỐ HÌNH ẢNH

Cao đẳng nghề Gia Lai

Trường Cao đẳng nghề Bikin Gia Lai

Cao đẳng nghề Gia Lai

Khi cần thay đổi, cập nhật nội dung bài viết này, vui lòng gửi email đến: [email protected]

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," saitin_product_size_number ": 0," saitin_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process " setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_tiny ": 150_tiny_height_image 0," resize_height_image " ": 690," resize_image_max_height ": 0," _ resize_news_image "120", "resize_news_image_thumbnail": "300", "300", "" resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_0 ",": "resize 280" _height ":" . 400_save "," size_mobile_image_width ": 0," size_mobile_image_height ": 0," size_mobile_image_width ": 0," mobile_news_image_height "size: 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "mailt_smtpport" ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe ", gmail_smtpuser": "info.zamashop@gmail.com", "gmail_smtppass" : "zamalovely! @ #", "site_group": "1", "site_template_color": false, "setting_update_newdate": "1", "setting_data_schema": "1", "setting_schema_customize": "", "setting_admin_edit_fast": false , "setting_use_location": false, "setting_tab_data": false, "setting_show_admin_create": false, "setting_cache_on": "1", "setting_cache_time": "60", "site_access":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n được sinh ra s u1ed1", "module_description": "Xem c u1ee9u để u00f4 lấy thông tin u00e1c tr u01b0 u1eddng hoặc u1c3n được sinh ra để u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};