Thông tin tuyển sinh trường Cao đẳng Lào Cai | Aviationaustralia.asia

A. GIỚI THIỆU

B. BÁO CÁO NHÂN VIÊN NĂM 2021

I. Thông tin chung

1. Thời gian đăng ký

 • Trường tuyển sinh nhiều đợt trong năm.

2. Đăng nhập ứng dụng

 • Phiếu đăng ký hoạt động dịch vụ giáo dục nghề nghiệp;
 • Học bạ trung học phổ thông / đại học;
 • Bản sao bằng tốt nghiệp THPT / THCS hoặc THPT (nếu TN năm 2021);
 • Bản sao giấy khai sinh và hộ khẩu;
 • Chứng nhận là vấn đề được ưu tiên (nếu có).

3. Vấn đề đăng ký

 • Hệ Cao đẳng: Thí sinh đã học xong THPT hoặc tương đương.
 • Mức độ trung bình: Thí sinh học hết cấp 3 trở lên.

4. Đăng ký hạn chế

 • Tuyển dụng trên toàn quốc.

5. Truy cập

 • Xem lại dữ liệu trường trung học. Đặc biệt đối với lĩnh vực kỹ thuật, trước khi được xét vào, các ứng viên phải có kỹ năng sơ tuyển.

6. Đọc

 • Học sinh tốt nghiệp THPT được miễn học phí.
 • HS thuộc mọi diện chính sách (trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, gia đình khó khăn, mồ côi …) có quyền được vi phạm hệ thống giáo dục và giảm nhẹ hiến pháp theo quy định của pháp luật Nhà nước.

II. Nhà máy tuyển dụng

Thời gian huấn luyện:

 • Lịch trình cao đẳng: 2,5 – 03 năm.
 • Tuổi trung bình: 02 tuổi.
READ  Top những câu nói hay của các vĩ nhân nổi tiếng thế giới | Aviationaustralia.asia

D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH NHỎ

Cao đẳng Lào Cai

Toàn cảnh trường Cao đẳng Lào Cai nhìn từ trên cao
Mừng trường hội nhập cấp học

Cao đẳng Lào Cai

Khi cần thay đổi, cập nhật nội dung bài viết này, vui lòng gửi email đến: [email protected]

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," saitin_product_size_number ": 0," saitin_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process " setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_tiny ": 150_tiny_height_image 0," resize_height_image " ": 690," resize_image_max_height ": 0," _ resize_news_image "120", "resize_news_image_thumbnail": "300", "300", "" resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_0 ",": "resize 280" _height ":" . 400_save "," size_mobile_image_width ": 0," size_mobile_image_height ": 0," size_mobile_image_width ": 0," mobile_news_image_height "size: 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "mailt_smtpport" ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe ", gmail_smtpuser": "info.zamashop@gmail.com", "gmail_smtppass" : "zamalovely! @ #", "site_group": "1", "site_template_color": false, "setting_update_newdate": "1", "setting_data_schema": "1", "setting_schema_customize": "", "setting_admin_edit_fast": false , "setting_use_location": false, "setting_tab_data": false, "setting_show_admin_create": false, "setting_cache_on": "1", "setting_cache_time": "60", "site_access":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n được sinh ra s u1ed1", "module_description": "Xem c u1ee9u để u00f4 lấy thông tin u00e1c tr u01b0 u1eddng hoặc u1c3n được sinh ra để u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};