Thông tin tuyển sinh trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang | Aviationaustralia.asia

A. GIỚI THIỆU

 • Tên trường: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang
 • Số trường: CDD4101
 • Loại trường: Công cộng
 • Hệ đào tạo: Trung cấp – Cao đẳng – Liên thông
 • Địa chỉ số. 32 Trần Phú – Vĩnh Nguyên – Birni. Nha Trang – Khánh Hòa
 • Điện thoại: 0258.388.1139
 • E-mail: [email protected]
 • Trang web: http://cdktcnnt.edu.vn/
 • Facebook: www.facebook.com/cdnnt/

B. BÁO CÁO NHÂN VIÊN NĂM 2021

I. Thông tin chung

1. Thời gian đăng ký

 • Thời hạn nộp hồ sơ: Từ 02/05/2021 đến 30/09/2021.

2. Đăng nhập ứng dụng

3. Vấn đề đăng ký

 • Thí sinh đã tốt nghiệp THPT / THCS hoặc tương đương.

4. Đăng ký hạn chế

 • Tuyển dụng trên toàn quốc.

5. Truy cập

6. Đọc

 • Hệ trung cấp đầu vào không học phí.
 • Thành phố hỗ trợ hệ thống cao đẳng với học phí.
 • Học phí thấp, được hưởng mọi chế độ, chính sách theo quy định hiện hành.

II. Nhà máy tuyển dụng

Thời gian huấn luyện:

 • Trường đại học:
  • Đối tượng tuyển sinh trung học phổ thông hoặc tương đương: 2,5 – 03 tuổi.
  • Đầu vào Tốt nghiệp THPT: 4 năm, học THPT chuyên.
 • Tuổi trung bình: 02 tuổi.

sân tập

Mục đích

Trường Cao đẳng

Trung bình cộng

Bằng Cao đẳng và Bằng Quốc tế và Bằng Việt Nam

Công nghệ Truyền thông – Úc

30

Đào tạo

Cắt kim loại

30

30

Công nghệ truyền thông

(Ứng dụng phần mềm)

35

60

Công nghệ xe hơi

105

80

Điện công nghiệp

105

70

Kỹ sư và điều hòa không khí

70

70

Kỹ thuật nấu ăn

70

130

Quản lý khách sạn

70

75

Hàn

30

Quần áo

25

25

Kiến trúc sư

25

25

Cơ điện tử

25

25

Điện tử công nghiệp

30

30

Thiết bị điện tử

30

30

Kỹ thuật sửa chữa và tích hợp máy tính

30

30

Hướng dẫn viên du lịch

35

35

Quản lý nhà hàng

35

Kinh doanh nhà hàng

40

tài khoản công ty

25

25

Kỹ thuật và công nghệ điện

35

35

Quản lý thực phẩm

30

30

Sinh vật học

25

25

READ  “Du học Trung Quốc nên học ngành gì”? Gợi ý hay không nên bỏ qua | Aviationaustralia.asia

C. MỘT SỐ HÌNH ẢNH

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang

Khi cần thay đổi, cập nhật nội dung bài viết này, vui lòng gửi email đến: [email protected]

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," saitin_product_size_number ": 0," saitin_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process " setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_tiny ": 150_tiny_height_image 0," resize_height_image " ": 690," resize_image_max_height ": 0," _ resize_news_image "120", "resize_news_image_thumbnail": "300", "300", "" resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_0 ",": "resize 280" _height ":" . 400_save "," size_mobile_image_width ": 0," size_mobile_image_height ": 0," size_mobile_image_width ": 0," mobile_news_image_height "size: 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "mailt_smtpport" ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe ", gmail_smtpuser": "info.zamashop@gmail.com", "gmail_smtppass" : "zamalovely! @ #", "site_group": "1", "site_template_color": false, "setting_update_newdate": "1", "setting_data_schema": "1", "setting_schema_customize": "", "setting_admin_edit_fast": false , "setting_use_location": false, "setting_tab_data": false, "setting_show_admin_create": false, "setting_cache_on": "1", "setting_cache_time": "60", "site_access":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n được sinh ra s u1ed1", "module_description": "Xem c u1ee9u để u00f4 lấy thông tin u00e1c tr u01b0 u1eddng hoặc u1c3n được sinh ra để u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};