Thông tin tuyển sinh trường Cao đẳng Kiên Giang | Aviationaustralia.asia

A. GIỚI THIỆU

 • Tên trường: Cao đẳng Kiên Giang
 • Số trường: CDD5405
 • Loại trường: Công cộng
 • Hệ đào tạo: Trung cấp – Cao đẳng
 • Địa chỉ nhà:
  • Năng lượng 1: Không. 425 Mạc Cửu, P. Vĩnh Thạnh, TP. Rạch Giá, Kiên Giang
  • Vị trí 2: 217 Chu Văn An, P. Vĩnh Bảo, TP. Rạch Giá, Kiên Giang
 • Điện thoại: 0297.386.3530 VND
 • E-mail: [email protected]
 • Trang web: https://www.kgc.edu.vn/
 • Facebook: www.facebook.com/Kiengiangcollege/

B. BÁO CÁO NHÂN VIÊN NĂM 2021

I. Thông tin chung

1. Thời gian vào cửa

 • Trường đăng ký nhiều lần trong năm và nhận hồ sơ xét tuyển.

2. Vấn đề đầu vào

 • Quy trình Cao đẳng: Thí sinh đã hoàn thành chương trình trung học phổ thông hoặc tương đương.
 • Vị trí trung bình: Thí sinh học hết cấp 3 trở lên.

3. Đăng ký hạn chế

 • Tuyển dụng trên toàn quốc.

4. Lối vào

 • Điểm đại học: Xét điểm trung bình cả năm lớp 12 hoặc điểm trung bình cả năm lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12.
 • Trung cấp: Nhập học dựa trên điểm trung bình của cả 9 hoặc 12 năm.

5. Đọc

 • KH Cao đẳng: 3.580.000 – 4.240.000 đồng / học kỳ.
 • Vị trí trung bình: 3.140.000đ – 3.690.000đ / học kỳ.

II. Nhà máy tuyển dụng

 • Thời gian huấn luyện:
  • Kế hoạch cao đẳng: 2,5 năm.
  • Độ tuổi trung bình: 1,5 – 02 tuổi.
READ  Top 3 bài văn tả cây bút mực hay nhất | Aviationaustralia.asia

C. MỘT SỐ HÌNH ẢNH

Trường cao đẳng kiên giang

Trung tâm Cao đẳng Kiên Giang

Trường cao đẳng kiên giang

Khi cần thay đổi, cập nhật nội dung bài viết này, vui lòng gửi email đến: [email protected]

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," saitin_product_size_number ": 0," saitin_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process " setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_tiny ": 150_tiny_height_image 0," resize_height_image " ": 690," resize_image_max_height ": 0," _ resize_news_image "120", "resize_news_image_thumbnail": "300", "300", "" resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_0 ",": "resize 280" _height ":" . 400_save "," size_mobile_image_width ": 0," size_mobile_image_height ": 0," size_mobile_image_width ": 0," mobile_news_image_height "size: 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "mailt_smtpport" ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe ", gmail_smtpuser": "info.zamashop@gmail.com", "gmail_smtppass" : "zamalovely! @ #", "site_group": "1", "site_template_color": false, "setting_update_newdate": "1", "setting_data_schema": "1", "setting_schema_customize": "", "setting_admin_edit_fast": false , "setting_use_location": false, "setting_tab_data": false, "setting_show_admin_create": false, "setting_cache_on": "1", "setting_cache_time": "60", "site_access":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n được sinh ra s u1ed1", "module_description": "Xem c u1ee9u để u00f4 lấy thông tin u00e1c tr u01b0 u1eddng hoặc u1c3n được sinh ra để u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};