Thông tin tuyển sinh trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh | Aviationaustralia.asia

A. GIỚI THIỆU

 • Tên trường: Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh
 • Tên tiếng Anh: Bac Ninh Industrial College (BCI)
 • Số trường: CDD 1902
 • Loại trường: Công cộng
 • Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – Sơ cấp
 • Địa chỉ số. 499, Đường Hàn Thuyên – Khu 1, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh
 • ĐT: 0222.3821.230 / 02223.827.974
 • E-mail: [email protected]/ [email protected]
 • Trang mạng: http://bci.edu.vn/
 • Facebook: www.facebook.com/cdcnbn/

B. BÁO CÁO NHÂN VIÊN NĂM 2021

I. Thông tin chung

1. Thời gian vào cửa

 • Đăng ký nhiều lần trong năm và nhận hồ sơ từ tháng 5/2021.

2. Đăng nhập ứng dụng

3. Vấn đề đăng ký

 • Thí sinh phải hoàn thành chương trình trung học phổ thông hoặc tương đương.

4. Đăng ký hạn chế

 • Tuyển dụng trên toàn quốc.

5. Truy cập

 • Xét tuyển dựa trên điểm thi THPT Quốc gia hàng năm cho các khối: A00, A01, D01.
 • Xét tuyển dựa trên kết quả học tập (Recods).

6. Đọc

II. Nhà máy tuyển dụng

Thời gian huấn luyện:

 • Kế hoạch cao đẳng: 2,5 năm.
 • Mức độ trung bình:
  • Tốt nghiệp THPT: 1,5 năm.
  • Tốt nghiệp THPT: 03 năm.

. VÀI BỨC ẢNH

Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh

Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh

Khi cần thay đổi, cập nhật nội dung bài viết này, vui lòng gửi email đến: [email protected]

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," saitin_product_size_number ": 0," saitin_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process " setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_tiny ": 150_tiny_height_image 0," resize_height_image " ": 690," resize_image_max_height ": 0," _ resize_news_image "120", "resize_news_image_thumbnail": "300", "300", "" resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_0 ",": "resize 280" _height ":" . 400_save "," size_mobile_image_width ": 0," size_mobile_image_height ": 0," size_mobile_image_width ": 0," mobile_news_image_height "size: 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "mailt_smtpport" ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe ", gmail_smtpuser": "info.zamashop@gmail.com", "gmail_smtppass" : "zamalovely! @ #", "site_group": "1", "site_template_color": false, "setting_update_newdate": "1", "setting_data_schema": "1", "setting_schema_customize": "", "setting_admin_edit_fast": false , "setting_use_location": false, "setting_tab_data": false, "setting_show_admin_create": false, "setting_cache_on": "1", "setting_cache_time": "60", "site_access":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n được sinh ra s u1ed1", "module_description": "Xem c u1ee9u để u00f4 lấy thông tin u00e1c tr u01b0 u1eddng hoặc u1c3n được sinh ra để u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

READ  Lý thuyết Từ thông. Cảm ứng điện từ hay, chi tiết nhất | Aviationaustralia.asia