Thông tin tuyển sinh trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau | Aviationaustralia.asia

A. GIỚI THIỆU

 • Tên trường: Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
 • Tên tiếng Anh: Ca Mau Community College
 • Số trường: CDD6102
 • Loại trường: Công cộng
 • Hệ đào tạo: Sơ cấp – Trung bình – Cao đẳng – Bạn bè
 • Địa chỉ nhà:
  • Vị trí 1: Không. 126 Đường 3 tháng 2, P.6, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau
  • Vị trí 2: Quốc lộ 63, Phường Tân Xuyên, Birni. Cà Mau, tỉnh Cà Mau
 • Điện thoại: 0290.382.5262
 • E-mail: [email protected]
 • Trang web: http://caodangcongdong.camau.gov.vn
 • Facebook: www.facebook.com/CM.Community.College/

B. BÁO CÁO NHÂN VIÊN NĂM 2021

I. Thông tin chung

1. Thời gian và hồ sơ đăng ký

 • Thời gian đăng ký: Trường xét tuyển sinh 1 lần / năm.
 • Mục nhập bao gồm:
  • Bản sao giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);
  • 01 tem ghi rõ họ, tên, địa chỉ, số điện thoại của thí sinh;
  • Đơn đăng ký can thiệp thường xuyên trình độ cao đẳng (theo mẫu công bố trên website của trường);
  • Doanh thu: 30.000đ / đơn.

2. Vấn đề đầu vào

 • Hệ Cao đẳng: Thí sinh đã học xong THPT hoặc tương đương.
 • Mức độ trung bình: Thí sinh học hết cấp 3 trở lên.

3. Đăng ký hạn chế

 • tuyển dụng trên toàn quốc.

4. Lối vào

 • Chiến lược đại học: Xét tuyển dựa trên điểm 12 THPT.
 • Trung cấp: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 THCS hoặc lớp 9 THCS.
 • Giáo dục Mẫu giáo: Sự kết hợp của các kỳ thi đầu vào và trình độ do nhà trường quản lý.
  • Xét tuyển dựa trên kết quả của kỳ thi Tốt nghiệp THCS năm 2021 (hoặc kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THCS quốc gia của các năm trước) kết hợp với bài kiểm tra năng lực.
  • Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (lớp 12) kết hợp với điểm kiểm tra năng lực. Tiêu chí: Điểm trung bình chung cả năm học từ 6,5 trở lên và học lực lớp 12 từ loại khá trở lên).
READ  John Doerr – Người tuyên truyền phương pháp OKRs ra thế giới – ECCthai | Aviationaustralia.asia

5. Đọc

 • Học phí miễn phí 100%.

II. Nhà máy tuyển dụng

1. Hệ Cao đẳng

Chi nhánh

Số ngành Kết nối tùy chọn Mục đích

Tài khoản

Giá 6340301 Toán, Văn, Ngoại ngữ

Công nghệ truyền thông

Giá 6480201 Toán, Văn, Ngoại ngữ

tiếng Anh

Giá 6220206 Toán, Văn, Ngoại ngữ

Quản lý kinh doanh

Giá 6340404 Toán, Văn, Ngoại ngữ

Chăn nuôi

Giá 6620303 Toán, Văn, Ngoại ngữ

2. Cơ cấu trung gian

Chi nhánh

Số ngành Kết nối tùy chọn Mục đích

tài khoản công ty

Giá 5340302 Toán, Văn, Ngoại ngữ

Thác nước tuyệt đẹp và đàn cá ăn cỏ

Giá 5620305 Toán, Văn, Ngoại ngữ

Du lịch sinh thái

5810102 Toán, Văn, Ngoại ngữ
Chăn nuôi

5620120

Toán, Văn, Ngoại ngữ

3. Trường Cao đẳng Sư phạm Tiểu học

Đào tạo công nghiệp

Số ngành

Kết nối môn thi

Mục đích

Đánh giá kết quả kỳ thi THCS

Nó được nhìn nhận theo một cách nào đó

Giáo dục trung học bài

Giá 5140201 M00; M05; M07; M11

C. MỘT SỐ HÌNH ẢNH

Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau

Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau yadi
Cà góc Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau

Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau

Khi cần thay đổi, cập nhật nội dung bài viết này, vui lòng gửi email đến: [email protected]

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," saitin_product_size_number ": 0," saitin_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process " setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_tiny ": 150_tiny_height_image 0," resize_height_image " ": 690," resize_image_max_height ": 0," _ resize_news_image "120", "resize_news_image_thumbnail": "300", "300", "" resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_0 ",": "resize 280" _height ":" . 400_save "," size_mobile_image_width ": 0," size_mobile_image_height ": 0," size_mobile_image_width ": 0," mobile_news_image_height "size: 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "mailt_smtpport" ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe ", gmail_smtpuser": "info.zamashop@gmail.com", "gmail_smtppass" : "zamalovely! @ #", "site_group": "1", "site_template_color": false, "setting_update_newdate": "1", "setting_data_schema": "1", "setting_schema_customize": "", "setting_admin_edit_fast": false , "setting_use_location": false, "setting_tab_data": false, "setting_show_admin_create": false, "setting_cache_on": "1", "setting_cache_time": "60", "site_access":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n được sinh ra s u1ed1", "module_description": "Xem c u1ee9u để u00f4 lấy thông tin u00e1c tr u01b0 u1eddng hoặc u1c3n được sinh ra để u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};