Thông tin khối thi Đại Học đến các thí sinh | Aviationaustralia.asia

Để giúp các em nắm rõ các tổ hợp môn xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng, Tuyển Sinh Số đã tổng hợp danh sách các môn thi tổ hợp trong bài viết dưới đây. Hi vọng với danh sách các khối và tổ hợp các môn thi tuyển sinh đại học này sẽ giúp các bạn có sự lựa chọn trường cao đẳng, đại học phù hợp nhất.

STT Giết khối Thông tin khối thi
Đầu tiên Khối A, B, C, DỄ DÀNG Tổng hợp đề thi khối A, B, C, D
2 Khối A
3 Khối B
4 Khối C
5 Khối D
6 Chặn gia đình
7 Khối K
số 8 Khối Hoa Kỳ
9 Chặn cô ấy
mười Khối GIÁ RẺ
11 Chặn TO
thứ mười hai Block BILLION
13 ĐỂ Ý

Ngoài ra, thí sinh có thể nộp hồ sơ vào các trường đại học bằng cách cắm vào danh sách dưới đây:

>>ĐẠI HỌC – SINH VIÊN ĐỊNH NGHĨA<

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_fullsetting ": 0," setting_process_fullsetting ": 0 , "setting_tag_position": "", "setting_include_wordpress": 0, "setting_include_wordpress_team": 0, "use_resize_image": "1", "use_resize_image_product": 0, "resize_image_tiny": 60_ "resize_image_image 0," size " size_image_min_height ": 0," size_image_position ": 230," resize_image_normal_height ": 0," size_image_max ": 690," size_image_max_height ": 0," _ news_news_ "1 small" 120 "," resize_news_image_heize_thumbnail: " "200", "resize_news_image_normal": "420", "resize_news_image_normal_height": "280" _, "resize_0" 400_height "," size_mobile_image_width ": 0," size_mobile_image_height ": 0," size_mobile_news_image "resize: 0, size_mobile_news_image" resize " 0, "setting_signature_on": "1", "setting_signature_text": "", "mail_type": "sm tp "," mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe "," gmail_smtpuser ":" info.zamashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 ", "setting_schema_customize": "", "setting_admin_edit_fast": false, "setting_use_location": false, "setting_tab_data": false, "setting_show_admin_create": false, "setting_cache_on": "1", "setting_access_time": "60", "site_access_time": "60", :["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n haife s u1ed1", "module_description": "Xem c u1ee9u để u00f4 lấy thông tin u00e1c tr u01b0 u1eddng nhưng u1c3n được sinh ra để u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

READ  Giải Hóa 8 bài 21: Tính theo công thức hóa học | Aviationaustralia.asia