THỂ TÍCH KHỐI TRỤ | Aviationaustralia.asia

Hình trụ tròn là hình có đáy có hai đường tròn đồng dạng. Chúng ta có thể thấy nhiều hình trụ được sử dụng trong thực tế, chẳng hạn như: lon sữa, cốc uống nước, lọ hoa, hộp đựng nước, v.v. Hình trụ được sử dụng rộng rãi trong thực tế, vì vậy phép tính Hình trụ cũng được sử dụng rộng rãi trong thực tế. Để có thể tính được thể tích của khối trụ thì bài viết dưới đây là một trong những bài mà các bạn không nên bỏ qua.

Để tính thể tích của một hình trụ, nhân chiều cao nhân với bình phương bán kính của hình tròn ở đáy hình trụ với số pi.

V = π. r2. H

Khối hình trụ
Khối hình trụ

Ở đó:

V là thể tích của khối trụ tính bằng mét khối (m3).

r là bán kính của hình tròn ở đáy của hình trụ

h là chiều cao của hình trụ

là pi (= 3, 14)

Bài 1: Tìm thể tích của khối trụ đã cho biết khoảng cách giữa các tâm của đáy là a (cm) và đường kính của đáy là b (cm).

Bài tập về thể tích khối trụ

Bài 2: Cho hình chữ nhật ABCD có AC = 10cm, AB = 6cm. Cho ABCD uốn quanh AD ta được một hình trụ. Tính thể tích của khối trụ liên kết với khối trụ lớn hơn.

Bài tập về thể tích khối trụ

Bài tập về thể tích khối trụ

Bài 3: Cho một hình trụ có bán kính đáy là r = 4 cm, đồng thời đoạn nối từ đỉnh của hình trụ đến đáy của hình trụ có chiều dài là h = 8 cm. Kích thước của hình trụ này là bao nhiêu?

Biện pháp khắc phục:

Bán kính đáy của hình trụ r = 4cm, chiều cao của hình trụ h = 8cm. Sử dụng công thức tính thể tích của một khối trụ ta được kết quả sau:

V = x r2 xh = x 42 x 8 = ~ 402 cm3

Bài tập 4: Cho một hình trụ có đáy là hai đường tròn tâm O và O ‘, bán kính đáy bằng 2. Trên đường tròn đáy tâm O lấy điểm AB = 2. Biết rằng thể tích của khối tứ diện OO’AB là 8. Tính thể tích của khối trụ.

Ban cho:

Bài tập tính thể tích khối trụ

Tam giác OAB có OA = OB = AB = 2

SOAB =

Tam giác OAB có OA = OB và OO ‘bằng (OAB)

Suy ra OO ‘

Bài tập tính thể tích khối trụ

Vậy thể tích của khối trụ là:

Bài tập tính thể tích khối trụ

Bài 5: Cho hình trụ có bán kính đáy x, chiều cao y, diện tích toàn phần bằng. Giá trị nào của x thì hình trụ đó tồn tại? Tính thể tích V của khối trụ theo x và tìm giá trị trung bình của V

Trả lời: Một hình trụ tồn tại khi 0

Bài tập tính thể tích khối trụ

Bài 6: Trong một hình trụ, có một hình vuông ABCD cạnh a, trong đó A, B thuộc đường tròn thứ nhất và C, D thuộc đường tròn thứ hai của hình trụ, một mặt phẳng hình vuông được tạo ra có và hắn. một đế trụ 45. góc. Tính thể tích của khối trụ

Bài tập tính thể tích khối trụ

Bài 7: ABCA cho thẳng đứngĐầu tiênKHẤU TRỪĐầu tiênNGƯỜI GIÀĐầu tiên trong đó ABC là tam giác đều. AB = AC = a;

AAĐầu tiên = a. M là trung điểm của AAĐầu tiên . Tính thể tích khối lăng trụ MAĐầu tiênB.CĐầu tiên

Bài tập tính thể tích khối trụ

Bài tập 8: Cho lăng trụ ABCA’B’C ‘có đáy là tam giác vuông cạnh a và cạnh bên AA’ = b. Tam giác BAC ‘và tam giác B’AC là các tam giác vuông tại A

a) Chứng minh rằng: Nếu H là trọng tâm của tam giác A’B’C ‘thì AH bằng (A’B’C’)

b) Danh sách VẼABCA’B’C ‘

Câu trả lời

Bài tập tính thể tích khối trụ

Bài tập 9: Cho hình trụ có đáy là đường tròn tâm O và tâm O ‘, tứ giác ABCD là hình vuông nội tiếp đường tròn tâm O, AA’, BB ‘là các đường sinh của hình trụ. Biết rằng mặt phẳng (A’B’CD) và đáy của hình trụ bằng 60 . Tính thể tích của khối trụ

Câu trả lời:

Bài tập tính thể tích khối trụ

Bài 10: Một hình trụ có diện tích toàn phần là Bài tập tính thể tích khối trụ . Xác định các kích thước của hình trụ để kích thước của nó lớn nhất

Trả lời: Vmax khi R = 1, h = 2

Bài 11: Cho một hình trụ có 2 đáy là 2 hình tròn tâm O và O ‘, bán kính đáy r, chiều cao h. Hai điểm A và B lần lượt cắt nhau trên hai đường tròn nên độ dài AB = d không đổi (d> h).

a) Tính thể tích của tứ diện OO’AB theo r, h, d.

b) Chứng minh rằng: khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và OO ‘là không đổi

Bài 12: Cho lăng trụ ABCA’B’C ‘có độ dài cạnh bằng 2a, tam giác ABC là tam giác vuông tại A, AB = a, Bài tập tính thể tích khối trụ Hình chiếu Trên (ABC) là trung điểm của BC. DRAW được tính toánA’ABC gì?

Trả lời: VẼA’ABC = a3 / 2

READ  Giải Công nghệ 8 Bài 16. Bài tập thực hành: Đọc bản vẽ nhà đơn giản | Aviationaustralia.asia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud