Tất tần tật về vị trí HSE Manager trong doanh nghiệp | Aviationaustralia.asia

Để đảm bảo hoạt động kinh doanh, các công ty trong ngành luôn cần quản lý HSE Manager. Để chuẩn bị tốt hơn cho kỳ tuyển dụng, các ứng viên cần hiểu HSE Manager sẽ làm gì, và mô tả công việc. Quản lý HSE được HRchannels trình bày dưới đây sẽ là cẩm nang tuyệt vời dành cho bạn.
Tuyển dụng tuyệt vời


NHỮNG ĐIỀU TESALIN

1. Trình quản lý HSE là gì?
2. Vị trí Giám đốc HSE
3. Mô tả công việc của Chủ tịch HSE
4. Yêu cầu công việc

1. Trình quản lý HSE là gì?

HSE Manager hay còn gọi là HSE Manager là người chịu trách nhiệm giám sát và điều phối các hoạt động liên quan đến 3 lĩnh vực An toàn (Security), Sức khỏe (Health) và Môi trường (Environment).

Các trách nhiệm của Người quản lý HSE thường bao gồm: cung cấp các tiêu chuẩn và giải pháp an toàn cùng với việc cung cấp tư vấn về giá trị và sức khỏe cho nhân viên. Họ cũng sẽ chịu trách nhiệm giám sát và chỉ đạo các hoạt động của Nhân viên HSE (HSE Staff) dưới sự giám sát của họ. Tất cả các dịch vụ này đều nhằm đảm bảo chất lượng môi trường và sự an toàn của người lao động.


Xem thêm: Giám đốc tuyển dụng HSE tại Headhunter HRchannels Group

2. Vị trí Giám đốc HSE

Bảo mật (Security)

  • Cung cấp đào tạo an toàn cho nhân viên, nhà cung cấp, nhà thầu và thực hiện đào tạo an toàn về lập kế hoạch

  • Giám sát và thực hiện các hoạt động an toàn trong nhà máy và kiểm soát thiệt hại

  • Các báo cáo chi tiết liên quan đến sự an toàn và cập nhật của Đạo luật An ninh

Sức khỏe (Sức khỏe)

  • Thực hiện khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho nhân viên

  • Theo dõi và cải thiện các dịch vụ y tế của nhân viên Sở Y tế