Sóng cơ là gì ? Sóng dọc, sóng ngang, phương trình sóng hay, chi tiết | Aviationaustralia.asia

1. Ý nghĩa: Biểu thức cơ học là sự lan truyền dao động cơ học (năng lượng, trạng thái dao động) trong vật liệu tổng hợp theo thời gian.

Nhận xét:

Quảng cáo

* Sóng động cơ là dao động, khuếch tán năng lượng, thời gian dao động nhưng không phải là khuếch tán hữu cơ (bước sóng).

Ví dụ: Trên mặt nước, chỉ có một đĩa hoặc phao dao động khi có sóng truyền qua.

* Kỹ sư động cơ chỉ có thể nhân giống trong vật liệu cỡ trung bình, không có trong động cơ. Đây là sự khác biệt chính giữa sóng điện từ và sóng điện từ.

Ví dụ: Trong không gian, các phi hành gia phải tương tác với nhau thông qua bộ đàm hoặc ký hiệu bay.

* Tốc độ của đường truyền phụ thuộc phần lớn vào độ đàn hồi của môi chất, đường kính trung bình, tốc độ cực đại của các dây cáp động cơ và quãng đường truyền dẫn, do đó là tốc độ và mức công suất của động cơ. Sự lan truyền giảm dần theo thứ tự trung bình: m> nước> khí. Các vật liệu như bông, xốp, nhung … có độ đàn hồi thấp nên khả năng truyền sóng cơ học không được tốt lắm, vì vậy các vật liệu này thường được dùng để cách âm, cách nhiệt (chống rung) …

Ví dụ: Úp tai xuống đường, từ xa có thể nghe thấy tiếng máy bay nhưng lúc đó trong không khí lại không nghe được.

* Sóng cơ 2 là một quá trình thay đổi theo thời gian, không phải tức thời.

2. Phân tán sóng: Căn cứ vào hướng sóng hạt và hướng truyền sóng, người ta chia sóng thành hai loại là sóng cao và sóng triều.

một chiều dài: Sóng thủy triều và hướng của nó trùng với hướng sóng thủy triều. Sóng dài có khả năng lan truyền ở cả 3 trạng thái của khối lượng trung bình: rắn, lỏng, khí.

Nguyên nhân: Trong tự nhiên, lực đàn hồi xuất hiện khi có nén và biến dạng.

Ví dụ: Sóng âm khi truyền trong không khí hoặc trong nước là sóng cao.

READ  9 tư duy của những người thành công | Aviationaustralia.asia

Súng máy là gì? Sóng dài, sóng đung đưa, bước sóng mượt mà, hoàn hảo

b) Bạo lực: Sóng sóng có hướng quay của phương trùng với phương truyền sóng. Sóng dao động có thể lan truyền trong nước đóng băng và bề mặt, sóng dao động không thể lan truyền trong nước và khí.

Súng máy là gì? Sóng dài, sóng đung đưa, bước sóng mượt mà, hoàn hảo

Quảng cáo

Nguyên nhân: Trong môi trường đàn hồi xảy ra hiện tượng đàn hồi trong quá trình biến dạng.

Ví dụ: Sóng đi trên mặt nước là sóng.

Sự đối xử:

Sóng có vận tốc lớn nhất trong chất rắn và vận tốc thấp nhất trong chất khí.

– Các đặc trưng của sóng: phản xạ, khúc xạ, nhiễu xạ, giao thoa.

II. Hình bề mặt:

1. Tốc độ sóng (v): Vận tốc của sóng là: v = = S / (t (ΔS là quãng đường sóng truyền được trong thời gian Δt).

(Lưu ý: Tốc độ sóng là tốc độ sóng truyền trong không gian, không phải tốc độ chuyển động của hạt).

2. Thời gian lướt sóng: T = 2π / ω = 1 / f (N là số điểm ra hoặc số đợt sóng thủy triều đi qua hoặc số lần sóng chạm vào bãi biển trong thời gian t (s)).

3. Tần số sóng F: Tất cả các hạt vật chất trong mọi phương tiện và sóng truyền qua chúng đều dao động với cùng tần số v, tần số này ứng với tần số và độ dài của gốc sóng, gọi là tần số (thời gian) của sóng: f = 1 / T . = / 2π (Hz)

4. Chiều dài sóng: Bước sóng là quãng đường dây đi được trong một chu kỳ. Hay khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm dao động theo thời gian trên phương truyền sóng: λ = vT = v / f (m)

Súng máy là gì? Sóng dài, sóng đung đưa, bước sóng mượt mà, hoàn hảo

Lưu ý: Bất kỳ sóng nào (có gốc ở trạng thái nghỉ tùy thuộc vào máy thu) trong quá trình truyền từ môi trường này sang môi trường khác, bước sóng, năng lượng, vận tốc, độ lớn, hướng truyền có thể thay đổi nhưng tần số và thời gian dài hơn và hoặc luôn bằng tần số f, thời gian T của ống dẫn sóng: f = vđầu tiên/ λđầu tiên = v2/ λ2 => vđầu tiên/ v2=đầu tiên/ λ2 Chiều dài của dây trong môi trường tương ứng với tốc độ của dây trong môi trường đó.

READ  Cấu trúc đề thi TOEIC 2020 đầy đủ, chi tiết 4 kỹ năng | Aviationaustralia.asia

5. Kích thước sóng: Kích thước của thủy triều tại một điểm bất kỳ là kích thước của thủy triều tại thời điểm đó nói chung kích thước của thủy triều giảm khi thủy triều lan ra từ gốc.

6. Năng lượng sóng EVâng: Cường độ sóng tại một điểm bất kỳ Ei là lực dao động của sóng thủy triều tại thời điểm đó nói chung lực thủy triều luôn giảm khi sóng truyền từ nguồn: EVâng = D.2.TRONGVâng2/ 2 trong đó D là kích thước sóng trung bình, Ai là kích thước sóng tại đó.

Nhận xét: Trong môi trường truyền sóng tốt, ta có bảng số liệu nhận xét sau:

Súng máy là gì? Sóng dài, sóng đung đưa, bước sóng mượt mà, hoàn hảoSúng máy là gì? Sóng dài, sóng đung đưa, bước sóng mượt mà, hoàn hảo

III. Cân bằng lướt sóng

1. Phương trình sóng a aya.

* Coi sóng sin truyền trong môi trường dọc theo trục Ox, xuất phát từ trục O có giá trị dao động là: uthực vật học = Athực vật họcmọi người (t +).

Súng máy là gì? Sóng dài, sóng đung đưa, bước sóng mượt mà, hoàn hảo

Điểm M cách O. Dòng chảy từ O đến M mất thời gian ∆t = x / v.

Số đo của chuyển động M là:

Súng máy là gì? Sóng dài, sóng đung đưa, bước sóng mượt mà, hoàn hảo

Nếu bỏ qua sự mất mát năng lượng trong quá trình lan truyền thì cường độ dòng điện tác động tại O và M bằng: A.thực vật học = AHoa Kỳ = Sau đó:

Súng máy là gì? Sóng dài, sóng đung đưa, bước sóng mượt mà, hoàn hảo

Quảng cáo

Chú ý: Ống dẫn sóng chuyển động theo chiều âm của trục Ox đến điểm N có trục x:

Súng máy là gì? Sóng dài, sóng đung đưa, bước sóng mượt mà, hoàn hảo

2. nói chung.

A điểm O: uthực vật học = Acos (t + j) (ở đây O là nguồn gốc nhưng không phải là nguồn của thủy triều)

Súng máy là gì? Sóng dài, sóng đung đưa, bước sóng mượt mà, hoàn hảo

* Tại điểm M cách O một khoảng x đến phương truyền sóng.

+ Nếu sóng lan truyền theo đúng đường trục x thì:

Súng máy là gì? Sóng dài, sóng đung đưa, bước sóng mượt mà, hoàn hảo

+ Khi sóng truyền theo chiều âm của trục x thì:

Súng máy là gì? Sóng dài, sóng đung đưa, bước sóng mượt mà, hoàn hảo

+ Vị trí xác định M trong sóng trung bình: x = const; uM là một hàm t tương thích với thời gian T.

+ Tại thời điểm xác định t = const; uM là hàm của sai lệch không gian x với thời gian λ.

Tâm trí:

+ Đặt những điểm có cùng khoảng cách với nguồn sóng là dao động đồng thời!

+ Nếu trong thời gian t <| xHoa Kỳ| / v để biên độ dao động M luôn bằng 0 (uHoa Kỳ = 0) vì thủy triều vẫn không tới M.

READ  Non-executive director là gì? Tìm hiểu về Non-executive director | Aviationaustralia.asia

3. Thời điểm biến thiên 2 Mđầu tiênHoa Kỳ2 phát bởi một nguồn duy nhất:

Độ lớn của trận động đất tại gốc là: u = a.cos (+ t + Φ).

– Nguồn dao động cực đại truyền đến Mđầu tiênku: ku1 triệu = a.cos (+ t + – 2πdđầu tiên/ λ) và tdđầu tiên/ v

– Nguồn dao động cực đại truyền đến M2ku: ku2 triệu = a.cos (+ t + – 2πd2/ λ) và td2/ v

– Chênh lệch múi giờ giữa Mđầu tiên và Hoa Kỳ2 tỏa sáng: = 2π / λ. (d2 – dđầu tiên)

– Để hai tiếng có thời gian thì = 2kπ => (d2 – dđầu tiên= 2kπ => (d2 – dđầu tiên) = ku

– Để cả hai cùng quay lại thì ΔΦ = (2k + 1) π

=>. (d2 – dđầu tiên) = (2k + 1) π => (d2 – dđầu tiên) = (k + 0,5) λ

Vậy khoảng cách giữa hai điểm trên phương truyền sóng rad (rad) là: L = ΔΦ / 2π.λ

=> Trong trường hợp truyền sóng, khoảng cách ngắn nhất trên phương truyền sóng giữa hai điểm quay đồng thời là 1λ, thời gian ngược pha là 2/2, bước sóng λ / 4 và dao động tắt dần. thời gian π / 4 là λ / 8.

Sự đối xử:

+ Đơn vị x, xđầu tiênx2d, l và v phải tương thích với nhau.

+ Trong trường hợp truyền dẫn cáp quang trên một sợi dây kim loại, điện thoại được hưởng một điện giật với tần số f của dòng điện, và tần số chuyển động của điện thoại là 2f → fwave = 2f.

Xem thêm phần tóm tắt lý thuyết toán lớp 12 ngắn gọn, chi tiết:


Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng đề thi miễn phí luyện thi THPT quốc gia tại Khoahoc.vietjack.com

CHỈ 250K CHO MỖI LỚP HỌC, VIETJACK HỖ TRỢ COVID

Tuyển tập video dạy học từ những giáo viên giỏi nhất – TỪ 399K tại Khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

waka-co-va-wakar-am.jsp


Phần còn lại của loạt bài lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud