Sơ đồ tư duy Lịch Sử 12 cập nhật đầy đủ mới nhất | Aviationaustralia.asia

Lịch sử thường là môn học khó đối với thí sinh vì có nhiều tiết, kiến ​​thức có thể học thuộc lòng. Để thuận tiện cho việc học và ghi nhớ lâu, bạn có thể sắp xếp kiến ​​thức môn Lịch sử thông qua sơ đồ tư duy.

Nội dung sgk Lịch sử lớp 12 gồm các chương sau:

LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 2000

Chương I: Sự xuất hiện của một trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – 1949)

 • Bài 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945-1949)

Chương Hai: Liên Xô và Đông Âu (1945 – 1991). Liên bang Nga (1991 – 2000)

 • Bài 2: Liên Xô và Đông Âu (1945 – 2000) Liên bang Nga (1991 – 2000)

Chương III: Các nước Châu Á, Châu Phi và Châu Mỹ Latinh (1945 – 2000)

 • Bài 3: Các nước Đông Bắc Á
 • Bài 4: Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ
 • Bài 5: Các nước Châu Phi và Châu Mỹ La Tinh

Chương IV: Châu Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản (1945-2000)

 • Bài 6: Châu Mỹ
 • Bài 7: Tây Âu
 • Bài 8: Nhật Bản

Chương V: Quan hệ quốc tế (1945-2000)

 • Bài 9: Quan hệ quốc tế trong Chiến tranh lạnh và sau Chiến tranh lạnh

Chương VI: Cuộc cách mạng khoa học công nghệ và môi trường toàn cầu

 • Bài 10: Cuộc cách mạng khoa học – công nghệ và môi trường thế giới nửa sau thế kỉ XX.
 • Bài 11: Vài nét về lịch sử thế giới cận đại từ năm 1945 đến năm 2000
READ  Tìm hiểu về tổ hợp môn khối thi D90, D91, D92 … D97, D98, D99? | Aviationaustralia.asia

LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 2000

Chương I: Việt Nam Từ năm 1919 đến năm 1930

 • Bài 12: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925
 • Bài 13: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam 1925 – 1930

Chương II: Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945

 • Bài 14: Cách mạng 1930-1935
 • Bài 15: Phong trào Dân chủ 1936-1939
 • Bài 16: Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939 – 1945) Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời

Chương III: Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954

 • Chương 17: Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa từ ngày 2 tháng 9 năm 1945 đến ngày 19 tháng 12 năm 1946
 • Bài 18: Những năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946-1950)
 • Bài 19: Diễn biến cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951-1953)
 • Bài 20: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân châu Âu kết thúc (1953-1954)

Chương IV: Việt Nam Từ năm 1954 đến năm 1975

 • Bài 21: Xây dựng chủ nghĩa cộng sản ở miền Bắc, chống thực dân Mỹ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965).
 • Bài 22: Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống thực dân Mỹ, nhân dân miền Bắc chiến đấu và sáng tạo (1965-1973).
 • Bài 23: Khôi phục phát triển kinh tế – xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973-1975)
READ  Phân biệt chất và vật thể cực hay, chi tiết | Aviationaustralia.asia

Chương V: Việt Nam Từ 1975 đến 2000

 • Bài 24: Việt Nam năm đầu tiên sau chiến thắng chống Mỹ, cứu nước 1975
 • Bài 25: Việt Nam xây dựng hệ thống xã hội chủ nghĩa và chiến đấu bảo vệ Tổ quốc (1976-1986)
 • Bài 26: Các nước trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội (1986-2000)
 • Bài 27: Vài nét về lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

Đề cương Lịch sử lớp 12

XEM VÀ TẢI LỊCH SỬ HỌC KỲ 12 TẠI ĐÂY

Suzy

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_fullsetting ": 0," setting_process_fullsetting ": 0 , "setting_tag_position": "", "setting_include_wordpress": 0, "setting_include_wordpress_team": 0, "use_resize_image": "1", "use_resize_image_product": 0, "resize_image_tiny": 60_ "resize_image_image 0," size " size_image_min_height ": 0," size_image_position ": 230," resize_image_normal_height ": 0," size_image_max ": 690," size_image_max_height ": 0," _ news_news_ "1 small" 120 "," resize_news_image_heize_thumbnail: " "200", "resize_news_image_normal": "420", "resize_news_image_normal_height": "280" _, "resize_0" 400_height "," size_mobile_image_width ": 0," size_mobile_image_height ": 0," size_mobile_news_image "resize: 0, size_mobile_news_image" resize " 0, "setting_signature_on": "1", "setting_signature_text": "", "mail_type": "sm tp "," mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe "," gmail_smtpuser ":" info.zamashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 ", "setting_schema_customize": "", "setting_admin_edit_fast": false, "setting_use_location": false, "setting_tab_data": false, "setting_show_admin_create": false, "setting_cache_on": "1", "setting_access_time": "60", "site_access_time": "60", :["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Mặc dù anh ấy sinh ra là s", "module_description": "Xem thông tin c u1ee9u so u00f4 u00e1c tr u01b0 u1eddng nhưng u1c3n được sinh ra để u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};