Sơ đồ tư duy Giáo Dục Công Dân 12 cập nhật mới và đầy đủ nhất | Aviationaustralia.asia

Hệ thống sơ đồ tư duy GDCD 12 với các kiến ​​thức lý thuyết của bài Giáo dục công dân 12 theo hướng hình vẽ sẽ giúp thí sinh nắm được các khái niệm chính và dễ nhớ, tiết kiệm thời gian học tập.

Môn xã hội lớp 12 bao gồm các môn học sau:

  • Bài 1: Pháp luật và Đời sống
  • Bài 2: Xác thực luật
  • Bài 3: Mọi người bình đẳng trước pháp luật
  • Bài bốn: Điều chỉnh quyền của công dân trong các lĩnh vực khác của đời sống
  • Bài học thứ năm: Bình đẳng về quyền giữa các bộ lạc và tôn giáo
  • Bài học 6: Những người tự do ban đầu
  • Bài bảy: Công dân có quyền dân chủ
  • Bài 8: Phát triển luật pháp và công dân
  • Bài 9: Quy luật và phát triển bền vững
  • Bài 10: Pháp luật, hòa bình và phát triển con người

Đề cương môn giáo dục công dân lớp 12

XEM VÀ TẢI GIẤY GIÁO DỤC GDCD LỚP 12 TẠI ĐÂY

Suzy

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_fullsetting ": 0," setting_process_fullsetting ": 0 , "setting_tag_position": "", "setting_include_wordpress": 0, "setting_include_wordpress_team": 0, "use_resize_image": "1", "use_resize_image_product": 0, "resize_image_tiny": 60_ "resize_image_image 0," size " size_image_min_height ": 0," size_image_position ": 230," resize_image_normal_height ": 0," size_image_max ": 690," size_image_max_height ": 0," _ news_news_ "1 small" 120 "," resize_news_image_heize_thumbnail: " "200", "resize_news_image_normal": "420", "resize_news_image_normal_height": "280" _, "resize_0" 400_height "," size_mobile_image_width ": 0," size_mobile_image_height ": 0," size_mobile_news_image "resize: 0, size_mobile_news_image" resize " 0, "setting_signature_on": "1", "setting_signature_text": "", "mail_type": "sm tp "," mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe "," gmail_smtpuser ":" info.zamashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 ", "setting_schema_customize": "", "setting_admin_edit_fast": false, "setting_use_location": false, "setting_tab_data": false, "setting_show_admin_create": false, "setting_cache_on": "1", "setting_access_time": "60", "site_access_time": "60", :["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Mặc dù anh ấy sinh ra là s", "module_description": "Xem thông tin c u1ee9u so u00f4 u00e1c tr u01b0 u1eddng nhưng u1c3n được sinh ra để u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

READ  Soạn bài Chí khí anh hùng (trích Truyện Kiều) | Aviationaustralia.asia