Sinh học 12 Bài 2: Phiên mã và dịch mã | Aviationaustralia.asia

I. MÃ ZAMA

1. Cấu trúc và chức năng của các phân tử ARN khác nhau
Lý thuyết Sinh học tự nhiên 12 bài 2: Viết và Dịch |  12 Mã khai sinh ngắn gọn

* ARN manzo (mRNA)

– Cấu trúc: Mạch vòng đơn, đầu 5 ‘có chuỗi nuclêôtit đặc hiệu ở gần codon khởi đầu để nhận biết nơi gắn của ribôxôm.

– Chức năng: Dùng làm bản mẫu để dịch.

* Tín hiệu RNA (tRNA)

– Cấu trúc: Hệ thống đơn, di chuyển nhanh, 3 thùy, 3 ‘chứa các axit amin với 1 số giá trị xác định.

– Chức năng: Biến đổi axit amin thành ribôxôm, tham gia vào quá trình dịch mã dữ liệu phân tử.

RNA ribosome (rRNA)

– Cấu trúc: Là một chuỗi đơn nhưng có nhiều vùng ribôxôm kết hợp với nhau tạo thành vùng xoắn cục bộ.

Chức năng: Kết hợp với prôtêin tạo thành ribôxôm.

2. Quá trình viết

trong. Ý kiến

Văn bản là quá trình liên kết RNA trên một mẫu DNA.

– Phiên mã xảy ra ở tâm tế bào, vào khoảng giữa hai lần phân bào, khi các nhiễm sắc thể không quay.

b. Định dạng văn bản

Lý thuyết Sinh học tự nhiên 12 bài 2: Viết và Dịch |  12 Mã khai sinh ngắn gọn

* DNA giải mã: Enzyme RNA polymerase liên kết với vùng hấp phụ để mở tế bào để biểu hiện một khuôn mẫu chính xác 3 ‘-> 5’.

* Kết nối RNA:

+ Enzim RNA polymerase trượt với base số 3′-5 ‘để gắn RNA theo nguyên tắc tương ứng (AU, GX, TA, XG) cho đến khi gặp tín hiệu kết thúc.

* Thời gian hết hạn: Tế bào mRNA 5′-3 ‘được giải phóng. Sau đó, hai thành phần DNA được nối với nhau.

READ  Listening Unit 3: Ways of socialising Cách thức giao tiếp xã hội | Tiếng Anh 12 (Trang 34 - 36 SGK ) | Aviationaustralia.asia

II. CƠ CHẾ MỸ.

1. Các khái niệm.

Dịch là một quá trình tổng hợp protein

– Dịch mã là bước tiếp theo sau khi viết, diễn ra trong tế bào chất.

2. Sự tiến hóa của hệ thống dịch mã.
Lý thuyết Sinh học tự nhiên 12 bài 2: Viết và Dịch |  12 Mã khai sinh ngắn gọn

trong. Kích hoạt aa.

Quy định:

aa + ATP —- enzim → aa-ATP (aa hoạt hóa) ——– enzim → phức hợp aa -tRNA.

b. Gọi chuỗi polypeptide.

– Mở (Hình 2.3a)

– Tăng cường chuỗi polypeptide (Hình 2.3b)

– Kết thúc (Hình 2.3c)

* Thừa kế di truyền:

Lý thuyết Sinh học tự nhiên 12 bài 2: Viết và Dịch |  12 Mã khai sinh ngắn gọn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud