Sinh học 12 Bài 1: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN | Aviationaustralia.asia

I. GEN

1. Các khái niệm

Phân tử là một phần của phân tử DNA chứa dữ liệu tạo nên polypeptide hoặc phân tử RNA.

2. Cấu trúc phân tử chung
Lý thuyết Sinh học 12 bài 1: Sinh học, Sinh học và Bản sao ADN |  12 Mã khai sinh ngắn gọn

Điều hòa nhiệt độ Địa điểm đóng cửa Vùng cuối
– Nó nằm ở cuối bộ 3 mã hóa cơ bản – Có một chuỗi Nucleotide đặc biệt giúp RNA polymerase biết và liên kết để bắt đầu mã hóa, và là một quá trình có cấu trúc. – Nằm trong nhân tế bào – Số liệu nối các axit amin – Vùng mã hoá ở sinh vật nhân sơ là vùng mã hoá liên tục (những vùng không phân huỷ), ở sinh vật nhân thực có những vùng không ngừng mã hoá, thay thế axit amin mã hóa đoạn với không phải axit amin. thành phần của axit mã hóa – Ở cuối vòng tròn mã hóa ban đầu của 5 – Dấu hiệu kết thúc Carries.

II. MÃ CHUNG
Lý thuyết Sinh học 12 bài 1: Sinh học, Sinh học và Bản sao ADN |  12 Mã khai sinh ngắn gọnIII. Hệ thống sao chép DNA

1. Vị trí

Ở giữa, ở giữa các pha.

2. Mahalarta

– Sản phẩm sợi DNA

– Nguyên liệu môi trường: các nucleotit 4 A, T, G, X.

– Enzyme

Lý thuyết Sinh học 12 bài 1: Sinh học, Sinh học và Bản sao ADN |  12 Mã khai sinh ngắn gọn

– Năng lượng ATP

3. Điều khoản

– Nguyên tắc bảo toàn nửa độ dài

– Nhiều quy tắc hơn

– Thiết kế quy trình

4. Tiếp tục

Lý thuyết Sinh học 12 bài 1: Sinh học, Sinh học và Bản sao ADN |  12 Mã khai sinh ngắn gọn

Bước 1: Loại bỏ phân tử DNA

– Thông qua enzim phân hủy từ từ hai phần ADN. (Y-thìa)

Bước 2: Kết nối các sợi DNA mới

READ  Linh kiện bán dẫn và IC | Aviationaustralia.asia

– Enzim ADN-pôlimeraza dùng dây làm khuôn (lý thuyết mô hình) để gắn dây đeo mới theo nguyên tắc sửa đổi.

– Trên vòng tròn mẫu 3′-5 ‘, nhiều vòng tròn tiếp tục nối, trên vòng tròn mẫu 5′-3’, thỉnh thoảng có nhiều vòng kết nối hơn (mảnh Okazaki), và sau đó lặp lại bằng cách nối bằng enzym.

Bước 3: DNA của hai phôi được hình thành

– Đúng, cùng ADN mẹ.

– Mỗi ADN của con gái chứa một bộ vật chất di truyền mới, một bộ từ ADN của bố mẹ (lý thuyết bảo thủ).

Phần kết luận

Quá trình nhân đôi ADN dựa trên 2 nguyên tắc: thuyết tiến hoá và thuyết bảo toàn vùng, trong đó khẳng định từ nguồn gốc ADN 1 sau 1 lần sao chép tạo ra 2 bằng ADN con.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud