Sinh học 10 Bài 16: Hô hấp tế bào | Aviationaustralia.asia

I. Mục đích của hô hấp tế bào

1. Các khái niệm

Hô hấp tế bào là một phần quan trọng trong quá trình trao đổi chất của tế bào.

Lý thuyết Sinh học tự nhiên 10 bài 16: Hô hấp tế bào |  Tóm tắt Sinh học 10

– Danh sách chung:

Lý thuyết Sinh học tự nhiên 10 bài 16: Hô hấp tế bào |  Tóm tắt Sinh học 10

2. Vị trí

Các bào quan ti thể

3. Hali

Danh sách các phản ứng oxi hóa khử phân hủy cacbohydrat thành CO.2 và SU20, và năng lượng được giải phóng và chuyển thành dạng năng lượng hiệu quả trong tế bào ATP.

II. Quá trình hô hấp tế bào gồm những giai đoạn chính nào?

1. Glycogen

Lý thuyết Sinh học tự nhiên 10 bài 16: Hô hấp tế bào |  Tóm tắt Sinh học 10

Sơ lược về quá trình đường phân

– Đó là một quá trình phân hủy glucose thành axit pyruvic

– Nơi làm việc: tế bào chất

– Thành phần: Glucose, ATP, NADH

– Kết quả: nhận được 2 ATP và 2 NADH.

2. Bánh Crepes tròn

Lý thuyết Sinh học tự nhiên 10 bài 16: Hô hấp tế bào |  Tóm tắt Sinh học 10

Lịch trình chu kỳ Krebs

– Vị trí: chất nền ty thể

Nguyên liệu: axit pyruvic, 2 acetyl-coenzymeA

sản phẩm: 6CO22ATP, 2FADH2, 8NADH

3. Chuỗi vận chuyển điện

Lý thuyết Sinh học tự nhiên 10 bài 16: Hô hấp tế bào |  Tóm tắt Sinh học 10

Tóm tắt chu trình Krebs

Vị trí: màng trong ty thể

– Điều kiện: Oxi hóa các phân tử NADH và FADH2 từ giai đoạn sau

– Kết quả: 36 – 38 ATP

READ  Sinh học 10 Bài 15: Thực hành: Một số thí nghiệm về enzim | Aviationaustralia.asia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud