Sách Giáo Khoa Sinh Học Lớp 9 | Aviationaustralia.asia

Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm xuất bản bộ sách Sinh học lần thứ 9.
Mục lục Điều 9 Sách Sinh học:
Kế thừa và Khác biệt

CHƯƠNG: THỬ NGHIỆM MENDEN
Bài 1: Mendel và chất hữu cơ
Bài học 2: Vượt qua hai thói quen
Bài 3: Khắc phục hai thái độ (tiếp theo)
Bài học 4: Vượt qua hai thái độ
Bài 5: Khắc phục hai thái độ (tiếp theo)
Bài 6: Chức năng: Đánh giá xác suất xảy ra các hiện tượng trên bề mặt kim loại
Tiết 7: Ôn tập chương I
Thí nghiệm 15 phút – Chương 1 – Sinh học 9
Kiểm tra 45 phút (lần 1) – Chương 1- Sinh học 9
CHƯƠNG II: Màu sắc
Bài 8: Nhiễm sắc thể
Bài 9: Nguyên phân và nguyên tố
Bài 10: Meiosis
Bài 11: Phát sinh giao tử và thụ tinh
Bài 12: Phương pháp đánh giá tính dục
Bài 13: Di sản thừa kế
Bài 14: Chuyên môn: Theo dõi sinh học nhiễm sắc thể
Thí nghiệm 15 phút – Chương 2 – Sinh học 9
Kiểm tra 45 phút (lần 1) – Chương 2 – Sinh học 9
CHƯƠNG III: DNA VÀ GEN
Bài 15: ADN
Bài 16: ADN và cấu tạo di truyền
Bài 17: Mối quan hệ giữa phân tử và ARN
Bài 18: Protein
Bài 19: Mối quan hệ giữa di truyền và thói quen
Bài 20: Rút kinh nghiệm: Duy trì quá trình tổng hợp ADN
Thí nghiệm 15 phút – Chương 3 – Sinh học 9
Kiểm tra 45 phút (lần 1) – Chương 3 – Sinh học 9
CHƯƠNG IV: Thay thế
Bài 21: đột biến
Bài 22: Sự biến đổi của nhiễm sắc thể
Bài 23: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể
Bài 24: Sự thay thế nhiễm sắc thể (tiếp theo)
Bài 25: Chung
Bài 26: Rút kinh nghiệm: Nhận biết các dạng đột biến khác
Bài 27: Hoạt động: Tự giám sát
Thí nghiệm 15 phút – Chương 4 – Sinh học 9
Kiểm tra 45 phút (lần 1) – Chương 4 – Sinh học 9
CHƯƠNG V: Sự sáng tạo của con người
Bài 28: Phương pháp nghiên cứu gen người
Bài 29: Các bệnh truyền nhiễm và các rối loạn ở người
Bài 30: Di truyền ở người
Thí nghiệm 15 phút – Chương 5 – Sinh học 9
Kiểm tra 45 phút (lần 1) – Chương 5 – Sinh học 9
CHƯƠNG VI: ỨNG DỤNG CỦA DI TRUYỀN HỌC
Bài 31: Công nghệ tế bào
Bài 32: Kỹ thuật tự nhiên
Bài 33: Đột biến nhân tạo ở bò sữa
Bài 34: Thiệt hại do thụ phấn thuận đầu và cận giao.
Bài học 35: Lợi ích của việc nâng cao
Bài 36: Lựa chọn
Bài 37: Chăn nuôi thành công ở Việt Nam
Bài 38: Rút kinh nghiệm: Thử thụ phấn chéo
Bài 39: Các hoạt động: Tìm hiểu về thành công của việc nhân giống và trồng trọt
Bài 40: Ôn tập về chất độn chuồng và sự đa dạng
Thí nghiệm 15 phút – Chương 6 – Sinh học 9
Kiểm tra 45 phút (lần 1) – Chương 6 – Sinh học 9
Kiểm tra 15 phút – Học kì 1- Sinh học 9
Kiểm tra 45 phút (lần 1) – Học kì 1 – Sinh học 9
Đề thi học kì 1 – Học kì 1 – Sinh học 9
Chim và Môi trường

READ  11 quyển sách hay về Content Marketing đi từ cơ bản đến nâng cao | Aviationaustralia.asia

CHƯƠNG I: Sinh vật và Môi trường
Bài 41: Các yếu tố môi trường và môi trường
Bài 42: Tác dụng của ánh sáng đối với sinh vật
Bài 43: Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm đối với sinh vật
Bài 44: Tương tác giữa các sinh vật
Bài 45 – 46: Bài làm: Tìm hiểu về môi trường và ảnh hưởng của các yếu tố môi trường khác đến đa dạng sinh học.
CHƯƠNG II: HỆ THỐNG KINH TẾ
Bài 47: Quần xã sinh vật
Bài 48: Dân số
Bài 49: Quần xã sinh vật
Bài 50: Hệ sinh thái
Bài 51 – 52: Hoạt động: Quy hoạch môi trường
Thí nghiệm 15 phút – Chương 7 – Sinh học 9
Kiểm tra 45 phút (lần 1) – Chương 7 – Sinh học 9
CHƯƠNG BA: CON NGƯỜI, CÔNG CỘNG VÀ MÔI TRƯỜNG
Bài 53: Tác động của con người đến môi trường
Bài 54: Ô nhiễm môi trường
Bài 55: Ô nhiễm môi trường (tiếp theo)
Tiết 56 – 57: Hoạt động: Tìm hiểu môi trường ở địa phương
Thí nghiệm 15 phút – Chương 8 – Sinh học 9
Kiểm tra 45 phút (lần 1) – Chương 8 – Sinh học 9
CHƯƠNG IV: BẢO VỆ LÀ QUAN TRỌNG
Bài 58: Tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên
Bài 59: Phục hồi môi trường và bảo tồn động vật hoang dã
Bài 60: Bảo vệ đa dạng sinh học
Bài 61: Luật bảo vệ môi trường
Bài 62: Những việc làm: Thực hiện luật bảo vệ môi trường để bảo vệ môi trường quê hương
Bài 63: Sinh học và môi trường
Bài 64: Tóm tắt chương trình
Bài 65: Tóm tắt chương trình (tiếp theo)
Bài 66: Tổng kết chung (tiếp theo)
Thí nghiệm 15 phút – Chương 9 – Sinh học 9
Kiểm tra 45 phút (lần 1) – Chương 9 – Sinh học 9
Kiểm tra 15 phút – Học kì 2 – Sinh học 9
Kiểm tra 45 phút (lần 1) – Học kì 2 – Sinh học 9
Kiểm tra học kì I – Học kì 2 – Sinh học 9

READ  25 cuốn sách hay về công nghệ thông tin ứng dụng trong nhiều lĩnh vực đời sống | Aviationaustralia.asia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud