Sách Giáo Khoa Lịch Sử Lớp 8 | Aviationaustralia.asia

Sách lịch sử lớp 8 Do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp thực hiện, cuốn sách gồm ba phần: Lịch sử thế giới cận đại, Lịch sử thế giới cận đại và Lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918. Mỗi phần được chia thành các chủ đề khác nhau, cung cấp cho học sinh những kiến ​​thức bổ ích về lịch sử loài người…

NHỮNG ĐIỀU TESALIN

LỊCH SỬ THẾ GIỚI (Từ giữa thế kỷ XVI – 1917)

 • Chương I. SỰ HÌNH THÀNH CHỦ NGHĨA TƯ BẢN (Từ giữa thế kỉ XVI đến nửa sau thế kỉ XIX).

  • Bài 1. Sự phát triển đầu tiên của tư sản

  • Bài 2. Cách mạng Burgeois ở Pháp cuối thế kỉ 18

  • Bài 3. Chủ nghĩa tư bản dựa trên phạm vi toàn cầu

  • Bài 4. Lao động và sự ra đời của chủ nghĩa Mác

 • Chương II. CHÂU ÂU – Hoa Kỳ Cuối thế kỷ XIX – Đầu thế kỷ XX

  • Bài 5. Công ty truyền thông Paris 1871

  • Bài 6. Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ 19 đầu thế kỉ 20.

  • Bài 7. Phong trào lao động toàn cầu cuối thế kỉ 19 – đầu thế kỉ 20

  • Bài 8. Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và kĩ thuật thế kỉ XVIII-XIX

 • Chương III. THẾ KỶ 18 CHÂU Á – THẾ KỶ NĂM SỚM NHẤT

  • Bài 9. Ấn Độ thế kỉ 18 – Đầu thế kỉ 20

  • Bài 10. Trung Quốc giữa thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20

  • Bài 11. Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ 19 đầu thế kỉ 20

  • Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20

 • Chương IV. CHIẾN TRANH THẾ GIỚI I (1914-1918)

  • Bài 13. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)

  • Bài 14. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)

READ  Unit 2 lớp 8: Looking Back | Aviationaustralia.asia

LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)

 • Chương I. CÁCH MẠNG THÁNG 10 CỦA NGA 1917 VÀ XÂY DỰNG Ở Liên Xô.

  • Bài 15 Cách mạng tháng Mười Nga và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917-1921).

  • Bài 16. Liên Xô xây dựng xã hội (1921-1941)

 • Chương II. Châu Âu và Hoa Kỳ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH (1918 – 1939)

 • Chương III. CHÂU Á GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939)

 • Chương IV. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)

 • Chương V. SỰ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ VÀ VĂN HÓA THẾ GIỚI THẾ GIỚI THỜI KỲ HAI

  • Bài 22. Sự phát triển của khoa học – kĩ thuật và văn hoá thế giới nửa đầu thế kỉ XX

  • Bài 23. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (các phần từ năm 1917 đến năm 1945)

LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1918

 • CHƯƠNG I. KHẢO SÁT NƯỚC PHÁP TỪ NĂM 1858 ĐẾN HẾT BÀI.

  • Bài 24. Chiến tranh cách mạng từ năm 1858 đến năm 1873

  • Bài 25. Sức bền bỉ lan tỏa khắp vùng đất (1873 – 1884).

  • Bài 26. Cách mạng Pháp cuối thế kỉ 19

  • Bài 27. Bạo lực của Yên đối với nhân dân Tây Nguyên cuối thế kỉ XIX.

  • Bài 28. Cải cách Duy Tân ở Việt Nam nửa sau thế kỉ 19

 • Chương II. XÃ HỘI VIỆT NAM TỪ NĂM 1897 ĐẾN NĂM 1918

  • Bài 29. Mục đích của thực dân Pháp và những chuyển biến kinh tế – xã hội ở Việt Nam

  • Bài 30. Phong trào đấu tranh dân tộc của Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918.

READ  Unit 6 lớp 8: Skills 2 | Aviationaustralia.asia

3,9 / 5 – (66 phiếu bầu)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud