Sách Giáo Khoa Địa Lí Lớp 7 Mới Nhất | Aviationaustralia.asia

Sách đọc quốc gia lần thứ 7 Do Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn và xuất bản, cuốn sách gồm 3 phần và 10 chương cung cấp đầy đủ tính giáo dục, nghệ thuật triển khai và thể dục giúp học sinh lớp 7 tìm hiểu môi trường tự nhiên có chất lượng và hiệu quả.

Mục lục Sách đọc Quốc ngữ lần thứ 7:

Phần một. SINH VẬT MÔI TRƯỜNG CON NGƯỜI

 • Bài 1. Dân số

 • Bài 2. Phân bố dân cư. Cuộc đua của thế giới

 • Bài 3. Nơi cư trú. Birane

 • Bài 4. Kỉ năng: Phân tích dân số và hình tháp các năm

Phần hai. RẤT QUAN TRỌNG

 • Chương I – CHÍNH PHỦ NÓNG, CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI TRONG THẾ GIỚI NÓNG

  • Bài 5. Vùng nóng. Độ ẩm xích đạo

  • Bài 6. Môi trường nhiệt đới

  • Bài 7. Môi trường mùa hè nóng bức

  • Bài 8. Kỹ thuật canh tác trong trồng trọt ở vùng nhiệt đới

  • Bài 9. Nông nghiệp ở các vùng nhiệt đới

  • Bài 10. Dân số và sức ép đối với tài nguyên và môi trường ở các vùng nhiệt đới

  • Bài 11. Di cư và phát triển đô thị ở vùng nhiệt đới

  • Bài 12. Rút kinh nghiệm: Nhận biết đặc điểm các vùng nhiệt đới

 • Chương II – QUY TẮC NHIỆT. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CON NGƯỜI TRONG NÓNG

  • Bài 13. Một điểm nóng

  • Bài 14. Hoạt động nông nghiệp ở vùng nhiệt đới

  • Bài 15. Hoạt động công nghiệp ở vùng nhiệt đới

  • Bài 16. Phá rừng ở vùng nhiệt đới

  • Bài 17. Ô nhiễm môi trường ở các vùng nhiệt đới

  • Bài 18. Rút kinh nghiệm: Nhận biết các yếu tố môi trường

 • Chương Ba – HÒA HẠI MÔI TRƯỜNG, HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI TRONG CHÁY.

 • Chương IV – QUY TẮC LẠNH. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CON NGƯỜI TRONG LẠNH

 • Chương V – QUY TẮC NÚI. CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CON NGƯỜI Ở DUNTU

READ  Soạn bài Chương trình địa phương phần Văn và Tập làm văn | Aviationaustralia.asia

Phần 3: Thiên nhiên và Con người trong lục địa

 • Bài 25. Thế giới rộng lớn và đa dạng

 • Chương VI. CHÂU PHI

  • Bài 26. Thiên nhiên Châu Phi

  • Bài 27. Thiên nhiên Châu Phi (tiếp theo)

  • Bài 28. Hoạt động: Nghiên cứu sự phân bố môi trường, nhiệt độ và lượng mưa ở Châu Phi

  • Bài 29. Dân số và dân số Châu Phi

  • Bài 30. Nền kinh tế châu Phi

  • Bài 31. Kinh tế Châu Phi (tiếp theo)

  • Bài 32. Lãnh thổ Châu Phi

  • Bài 33. Các vùng lãnh thổ của Châu Phi (tiếp theo)

  • Bài 34. Hoạt động: So sánh kinh tế 3 khu vực Châu Phi

 • Chương VII – MỸ

  • Bài 35. Mô tả về Hoa Kỳ

  • Bài 36. Khí hậu Bắc Mĩ

  • Bài 37. Dân số ở Bắc Mỹ

  • Bài 38. Nền kinh tế Bắc Mỹ

  • Bài 39. Kinh tế Bắc Mỹ (tiếp theo)

  • Bài 40. Kỉ năng: Tìm hiểu khu công nghiệp truyền thống ở Đông Bắc Hoa Kì và khu công nghiệp

  • Bài 41. Tình hình Trung và Nam Mĩ

  • Bài 42. Điều kiện ở Trung và Nam Mỹ (tiếp theo)

  • Bài 43. Dân số và dân số Trung và Nam Mĩ

  • Bài 44. Kinh tế Trung và Nam Mỹ

  • Bài 45. Kinh tế Trung và Nam Mỹ (tiếp theo)

  • Bài 46. Hoạt động: Sự khác biệt về thảm thực vật ở sườn đông và sườn tây của dãy núi Andes.

 • Chương VIII – Nam Cực

 • Chương IX – Châu Đại Dương

  • Bài 48. Thiên nhiên Châu Đại Dương

  • Bài 49. Dân cư và Kinh tế Châu Đại Dương

  • Bài 50. Rút kinh nghiệm: Viết bản tường trình về hiện trạng khí hậu Ô-xtrây-li-a

 • Chương X – CHÂU ÂU

  • Bài 51. Khí hậu Châu Âu

  • Bài 53. Rút kinh nghiệm: Đọc và phân tích bản đồ nhiệt độ, lượng mưa và đồ thị

  • Bài 54. Dân số và dân cư Châu Âu

  • Bài học 55. Kinh tế Châu Âu

  • Bài 56. Bắc Âu

  • Bài 57. Tây và Trung Âu

  • Bài 58. Nam Âu

  • Bài 59. Đông Âu

  • Bài học 60. Liên minh Châu Âu

  • Bài 61. Các hoạt động: Đọc lược đồ, vẽ lược đồ hệ thống kinh tế Châu Âu

READ  Bài 27 trang 64 Toán 7 Tập 1 | Aviationaustralia.asia

3,9 / 5 – (74 phiếu bầu)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud