Sách Giáo Khoa Đại Số Lớp 10 Nâng Cao | Aviationaustralia.asia

10 bài đọc đại số hàng đầu Bộ Giáo dục và Đào tạo sưu tầm và xuất bản. Cuốn sách gồm sáu chương tóm tắt các phép tính, nguyên hàm, cách giải đại số …

Mục lục của Sách Đại số Bước 10:

 • CHƯƠNG I. TIẾN HÀNH
  • Bài 1. Bài phát biểu
  • Bài 2. Tập hợp
  • Bài 3. Đặt nhiệm vụ
  • Bài 4. Đặt số
  • Bài 5. Các số gần đúng. Sai lầm, điều sai, ngộ nhận
  • Chương I – Đề xuất. Tập hợp
  • Kiểm tra 15 phút – Chương 1 – Đại số 10
  • Kiểm tra 45 phút (lần 1) – Chương 1 – Đại số 10
 • CHƯƠNG II. CÔNG VIỆC TUYỆT VỜI VÀ THỨ HAI
  • Bài 1. Các hoạt động
  • Bài 2. Công y = ax + b
  • Bài 3. Hoạt động phần tư
  • Xem lại Chương II – Hoạt động bậc nhất và phần tư
  • Kiểm tra 15 phút – Chương 2 – Đại số 10
  • Kiểm tra 45 phút (lần 1) – Chương 2, 3 – Đại số 10
 • CHƯƠNG III. Phương trình, Hệ phương trình
  • Bài 1. Phép đo toán học
  • Bài 2. Các thang âm được thu gọn về bậc nhất, bậc bốn.
  • Bài 3. So sánh hệ cân bằng với đa số chưa khởi tạo
  • Đánh giá chương III – Sự thích nghi. Bình đẳng
  • Kiểm tra 15 phút – Chương 3 – Đại số 10
 • CHƯƠNG IV. CHIẾN THẮNG. DỄ
  • Bài 1. Sự không nhất quán
  • Bài 2. Tương hợp với hệ chưa biết của ẩn số.
  • Bài 3. Thực vật bậc một
  • Bài 4. Không đúng bậc nhất chưa biết
  • Bài 5. Kí hiệu tam thức bậc hai
  • Chương IV – Bất đẳng thức. Các vấn đề.
  • Kiểm tra 15 phút – Chương 4 – Đại số 10
 • CHƯƠNG V. Thống kê
  • Bài 1. Bảng phân phối tần số
  • Bài 2. Biểu đồ
  • Bài 3. Số trung bình cộng. Thời trang trung bình
  • Bài 4. Các biến thể và phép đo
  • Chương V – Thống kê
 • CHƯƠNG VI. MŨI TÊN VÀ BA NHÓM. Hệ thống lượng giác
  • Bài 1. Cung và góc lượng giác
  • Bài 2. Các giá trị lượng giác bằng miệng
  • Bài 3. Kỹ thuật lượng giác
  • Chương VI – Cung và góc lượng giác. Hệ thống lượng giác
  • Kiểm tra 15 phút – Chương 6 – Đại số 10
 • KIỂM TRA CUỐI NĂM Đại số – Toán 10
READ  Tổng Hợp Các Dạng Toán Thi Vào Lớp 10 Thường Gặp | Aviationaustralia.asia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud