Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM | Aviationaustralia.asia11 câu hỏi tự nhiên Bài 9 (có đáp án): Quang hợp nhóm C3,4 và CAM

Bộ 23 câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 9: Quang hợp ở nhóm thực vật3,4 và CAM có đáp án, được chọn lọc với các dạng câu hỏi trắc nghiệm ở các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng giúp các em học sinh ôn luyện làm bài thi trắc nghiệm, nâng cao học lực để giành nhiều điểm trong bài thi trắc nghiệm môn Sinh học. Lớp 11.

Sinh học 11 câu hỏi bài 9 có đáp án

Câu hỏi 1. Trình tự tiêu chuẩn của các bước trong chu trình Calvin là:

A. Giảm APG thành AlPG CO CO điều chỉnh2→ tái tạo RiDP (ribulose – 1,5 – diP).

Quảng cáo

B. CO. sửa2→ Cập nhật RiDP (ribulose – 1,5 – diP) → Giảm APG thành AlPG.

C. Giảm APG thành AlPG Ri phục hồi RiDP (ribulose – 1,5 – diP) CO cố định CO CO.2.

D. CO. sửa2→ Giảm APG thành AlPG → Khôi phục RiDP (ribulose – 1,5 – diP) → sửa đổi CO2.

Câu 2. Pha sáng của quang hợp là thời gian biến đổi năng lượng của ánh sáng

A. diệp lục được hấp thụ để tạo năng lượng cho các hợp chất hóa học trong ATP.

B. diệp lục được hấp thụ để tạo năng lượng cho các hợp chất hoá học trong ATP và NADPH.

C. diệp lục hấp thụ năng lượng trong các hợp chất hoá học ở NADPH.

D. thành năng lượng trong các hợp chất hóa học trong ATP.

Câu 3. Các mẫu thời gian chiếu sáng bao gồm:

A. ATP, NADPH DA O2. B. ATP, NADPH VÀ CO2.

C. ATP, NADP+ PHÍA TRONG2. D. ATP, NADPH.

Quảng cáo

Câu 4. Nhóm thực vật C3 tháo dỡ

A. Hầu hết mọi nơi trên Thế giới.

B. Khi trời nóng.

C. ở khu vực nhiệt đới.

D. trên sa mạc.

Câu hỏi 5. Thành phần nào sau đây không thuộc thành phần ánh sáng của quang hợp?

A. Tạo ATP, NADPH và giải phóng O.2.

B. CO. hệ thống giảm thiểu2.

C. sự quang phân của nước.

D. sự thay đổi của diệp lục (từ bình thường sang lớn).

Câu 6. Trong lục lạp, thời kỳ đen tối xảy ra bên trong

A. màng ngoài. B. màng trong.

C. chất nền (stroma). D. thylacoid.

Quảng cáo

Câu 7. Cây cổ thụ4 tháo dỡ

A. Trên toàn thế giới, hầu hết ở các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới.

B. ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới.

C. ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới.

D. trên sa mạc.

Câu 8. Thực vật thuộc nhóm thực vật CAM là

A. lúa, khoai, sắn, đậu. B. ngô, đường, cỏ lồng vực, cỏ gấu.

C. cây dứa, cây xương rồng, cây thuốc bỏng. D. lúa, khoai, sắn, đậu.

READ  Giải Sinh học 8 Bài 19: Thực hành: Sơ cứu cầm máu | Aviationaustralia.asia

Câu 9. Thực vật nhóm C3 duy trì

A. rau dền, kê, các loại rau khác. B. đường, ngô, cỏ lồng vực, cỏ gấu.

C. cây dứa, cây xương rồng, cây thuốc bỏng. D. lúa, khoai, sắn, đậu.

Câu 10. Điều kiện ánh sáng xảy ra trong lục lạp a

A. chất nền. B. màng trong. C. màng ngoài. D. thylacoid.

Câu 11. Trên thực tế, pha sáng của quá trình quang hợp là

A. Sự quang phân của nước để sử dụng H+TÌM THẤY2 và các điện tử để hình thành giải phóng ATP, NADPH và O2 trong thiên nhiên.

B. Sự quang phân của nước để sử dụng H+ và các điện tử để hình thành giải phóng ADP, NADPH và O2 trong thiên nhiên.

C. Sự quang phân của nước để sử dụng H+ và các điện tử để hình thành giải phóng ATP, NADPH và O2 trong thiên nhiên.

D. Thiếu nước dùng HO+ và các điện tử để hình thành giải phóng ATP, NADPH và O2 trong thiên nhiên.

Câu 12. Cây cổ thụ4 hơn C cây3 Ở những nơi nào?

A. cường độ quang hợp cao hơn, điểm bão hòa ánh sáng, CO thấp hơn. điểm trả thù2 Thất bại.

B. cường độ quang hợp cao hơn, điểm bão hoà ánh sáng, CO cao hơn. điểm trả thù2 Thất bại.

C. Nhu cầu nước thấp, khả năng di chuyển kém.

D. B và C.

Câu 13. Chìa khóa để phá vỡ chu trình Calvin để bắt đầu hấp thu glucose là.

A. APG (axit photphoglixêric). B. RiDP (ribulôzơ – 1,5 – điP).

C. AlPG (anđehit photphoglixêric). D. AM (axit malic).

Câu 14. Mô hình quang hợp ban đầu của con đường C4 duy trì

A. APG (axit photphoglixêric).

B. AlPG (anđehit photphoglixêric).

C. AM (axit malic).

D. Một axit oxyloaxetic (AOA) có chứa cacbon 4 trong tế bào của nó.

Câu 15. Vòng C3 điều kiện tốt về cường độ ánh sáng, nhiệt độ và nồng độ O.2

A. Bình thường, CO. sự tập trung2 tuyệt vời. B. và CO. sự tập trung2 thông thường.

TÌM THẤY2 tuyệt vời. D. và CO. sự tập trung2 ngắn.

Câu 16. Mô hình quang hợp đầu tiên trong chu trình Calvin là.

A. RiDP (ribulôzơ – 1,5 – điP). B. AlPG (anđehit photphoglixêric).

C. AM (axit malic). D. APG (axit photphoglixêric).

Câu 17. Ở thực vật CAM, khí khổng

A. Nó đóng vào ban ngày và mở ra vào ban đêm.

B. chỉ mở vào buổi tối.

C. chỉ đóng cửa vào buổi trưa.

D. đóng vào ban đêm và mở vào ban ngày.

Câu 18. Ở thực vật C4bước đầu tiên CO. sửa2

A. và CO. thời gian giới hạn2 Quá trình tổng hợp calvin xảy ra trong lục lạp ở tế bào có vỏ mạch.

READ  Giải Vật Lí 9 Bài 35: Các tác dụng của dòng điện xoay chiều - Đo cường độ và hiệu điện thế xoay chiều | Aviationaustralia.asia

B. và CO. thời gian giới hạn2Chu trình calvin xảy ra trong lục lạp của tế bào trung mô.

C. xảy ra ở lục lạp trong tế bào nội mô mạch máu; và thời gian sửa chữa CO2 Chu trình calvin xảy ra trong lục lạp của tế bào trung mô.

D. xảy ra ở lục lạp ở tế bào trung mô; và thời gian sửa chữa CO2Chu trình calvin xảy ra trong lục lạp trong các bó mạch.

Câu 19. Một số đặc điểm của thực vật CAM trong tương lai là gì?

(1) Bao gồm những kẻ ác sống trong sa mạc khô cằn và các loại cây trồng như dứa, thanh long …

(2) Nó chứa nhiều loại thực vật sống ở các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới như cào, dền, ngô, cao lương, kê, v.v.

(3) CO. chu kỳ được chỉ định2nhân tạo (phương pháp CO)4) và CO khắc phục2 theo chu trình Calvin. Tất cả các chu kỳ này diễn ra trong ngày và ở hai vị trí khác nhau trên lá.

(4) C4 (Cố định CO2) xảy ra vào ban đêm, khi khí khổng mở và khi CO2theo chu trình Calvin, xảy ra vào ban ngày.

Phương án trả lời đúng là:

A. (1) và (3). B. (1) và (4). C. (2) và (3). D. (2) và (4).

Câu 20. Dưới đây là bảng phân biệt hai loại quang hợp, nhưng có hai lĩnh vực khó hiểu. Bạn có thể xác định hai vị trí?

Thái độ Ánh sáng thời gian Thời gian đen tối
Albarkatu 1. Nguồn sáng, H2O, NADP+ QUẢNG CÁO 5. CO2NADPH và ATP
Trong khi 2. Nó xảy ra cả ngày lẫn đêm 6. Nó xảy ra vào buổi chiều
Tôi có không gian 3. Tác dụng xảy ra trên màng thylakoid của lục lạp 7. Sự xuất hiện trong stroma của lục lạp
Mẫu 4. NADPH, ATP và oxy 8. Tài nguyên thiên nhiên

Phương án trả lời đúng là:

A. 4 và 5. B. 3 và 7. C. 2 và 6. D. 5 và 8.

Câu 21. Trong các nhận xét sau:

(1) Cần có photon ánh sáng yếu để điều chỉnh 1 gam CO2.

(2) Xảy ra ở CO. sự tập trung2 ít hơn thực vật C3.

(3) Sử dụng nước chậm hơn cây trồng3.

(4) Nó cần ít chất dinh dưỡng hơn cây C3.

(5) Thực vật sử dụng ít ATP trong bóng tối hơn thực vật C.3.

Có bao nhiêu phát biểu đúng về lợi ích của cây C?4?

A. 2. B. 3. C. 1. D. 4.

Trả lời:

Sự thật là: (2)

Thực vật C4 nhiều hơn thực vật C3: cường độ quang hợp cao hơn, CO2 m, điểm bão hòa ánh sáng cao hơn, điểm bão hòa ánh sáng cao hơn, nhu cầu nước thấp hơn, thoát hơi nước thấp hơn.

READ  Giải Getting Started Unit 3 SGK Tiếng Anh 9 mới | Aviationaustralia.asia

Câu 22. Hình bên dưới thể hiện quá trình nào? Vui lòng điền vào tiêu đề thích hợp với các số trên hình.

Câu hỏi bài tập Sinh học 11 |  Sinh học 11 nhiều câu hỏi có đáp án

Phương án trả lời đúng là:

A. Sự quang phân của nước trong thời gian ánh sáng và khí CO2 trong pha tối của quá trình quang hợp. Đèn 1 lần; 2 lần tối; 3-CO2 ; 4-C6Hthứ mười haiBOTANY6.

B. Sự quang phân của nước trong điều kiện có ánh sáng và khí CO2 trong pha tối của quá trình quang hợp. Đèn 1 lần; 2 lần tối; 3-O2 ; 4-C6Hthứ mười haiBOTANY6.

C. Quang hợp của thực vật CAM. Đèn 1 lần; 2 lần tối; 3-ATP; 4-C6Hthứ mười haiBOTANY6.

D. Sự quang phân của nước trong điều kiện có ánh sáng và khí CO2 trong pha tối của quá trình quang hợp. Đèn 1 lần; Bóng tối 2 lần; 3-ATP; 4-C6Hthứ mười haiBOTANY6.

Câu 23. Người ta làm thí nghiệm trồng 2 cây A và B (hai loài khác nhau) trong nhà kính. Khi tăng cường độ ánh sáng và tăng nhiệt độ trong nhà kính thì quang năng của thực vật A giảm nhưng quang năng của thực vật B không thay đổi.

Điều nào sau đây mô tả tốt nhất về bạn và những gì bạn đang làm?

(1) Mục đích của thử nghiệm là để phân biệt C3 giông như bạn4.

(2) Khi tăng nhiệt độ và cường độ ánh sáng, cây3 Khí khổng phải đóng lại để tránh mất nước nên xảy ra hiện tượng thở nhẹ, làm giảm cường độ quang hợp (thực vật A).

(3) Mục tiêu của thử nghiệm là xác định khả năng chịu nhiệt của cây A và B.

(4) Cây cổ thụ4 (cây B) chịu được ánh sáng mạnh và nhiệt độ cao nên không xảy ra hiện tượng hô hấp nhẹ. Do đó, hiệu lực của quang hợp không bị giảm.

Phương án trả lời đúng là:

A. (1), (2) và (3) B. (1), (2) và (4)

C. (2), (3) và (4) D. (1), (3) và (4)

Xem thêm các câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 11 có đáp án các môn thi THPT quốc gia khác:


Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng đề kiểm tra lớp 11 a Khoahoc.vietjack.com

CHỈ 250K CHO MỖI LỚP HỌC, VIETJACK HỖ TRỢ COVID

Đăng ký 11 khóa học tốt nhất dành cho thanh thiếu niên 2k4 tại Khoahoc.vietjack.com

Bạn đã có ứng dụng VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT, Nối, Bài văn mẫu, Trắc nghiệm trực tuyến, Bài giảng…. khoản trợ cấp. Tải xuống ứng dụng ngay bây giờ trên Android và iOS.

Nhóm học Facebook miễn phí dành cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên Facebook và youtube:

Nếu thấy hay, mong các bạn động viên và chia sẻ! Thông tin không hợp lệ quy tắc bình luận trang Bạn sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Phần còn lại của loạt bài lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud